ŠTEFAN KISS

Obsah

· Úvodná stránka

Súkromie a záľuby:

· O MNE A MOJEJ RODINE
· HUDBA
· TEXTY PIESNÍ (22)
· POČÍTAČE (19)
· HRY PRE NEVIDIACICH (6)
· NAŠA ALOE (3)
· PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)
· ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)
· KONTAKT

Práca:

· AUDIOARCHÍV
· DIELA (11)
· KÁZNE (60)
· ZAMYSLENIA (110)
· PRÁCE (19)

Spolu 216 článkov a 25 súborov na prevzatie

Súkromné kanály:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Kanály Kissoft:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

· ENGLISH
GERMAN
ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je utorok, 24. mája 2022 10:40

Meniny má:
na Slovensku - Ela
v Čechách - Jana
vo Fínsku - Touko Tuukka
vo Francúzsku - Donatien
v Maďarsku - Eliza Eszter
v Nemecku - Esther Dagmar
v Poľsku - Joanny Zuzanny
v Španielsku - Rocío Susana Auxiliadora Providencia Ester
vo Švédsku - Ivan Yvonne
v Taliansku - Ausiliatrice

Myšlienka dňa

Aj keď odsudzujem chyby svojich priateľov, neznamená to, že by som ich prestal mať rád.

Posledné články z rubriky

Talianske texty
·   Se bastasse una bella canzone[ 4898 čitateľov ]
·   Un'emozione per sempre[ 4097 čitateľov ]
·   Per me per sempre[ 3663 čitateľov ]

Kto je práve tu?

Momentálne je 20 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

O MnE A MOJEJ RODINE

Fotka

Narodil som sa 16. februára 1977 v Nových Zámkoch rodičom Štefanovi a Judite Kissovým. Mám jednu sestru, ktorá je o 7 rokov staršia a volá sa Erika. Je zdravotnou sestrou, je vydatá a má 2 deti. V našej rodine sme všetci slovenskej národnosti, sme občania Slovenskej republiky a sme Evanjelici podľa augsburského vierovyznania. Náš spoločný život bol a je pokojný a harmonický.

V školskom roku 1983/1984 som začal navštevovať ZDŠ na Hradnej ulici v Nových Zámkoch. v polovici piateho ročníka som prešiel z denného do domáceho štúdia, pretože som utrpel ťažký úraz, následkom ktorého som ostal zrakovo postihnutým - úplne nevidiacim. V domácom štúdiu som pokračoval aj v šiestom ročníku. Moji rodičia odmietli moje umiestnenie v špeciálnej škole a to z dôvodu, že v Základnej škole internátnej pre nevidiacich a slabozrakých (ďalej ZŠI) by som nemal úplne vytvorené optimálne podmienky pre duševný rozvoj. So ZŠI sme však udržiavali písomný kontakt, ktorý sa rozšíril na zopár mojich návštev ZŠI v Levoči. Siedmi a ôsmi ročník ZDŠ som absolvoval formou domáceho štúdia, no navštevoval som niektoré určené predmety. (Matematika, Slovenský jazyk 2 hodiny v týždni) Všetky tri roky som však študoval za upravených podmienok, čo znamená, že som mal maximálne zostručnené učebné osnovy a niektoré predmety som vynechal. (Fyzika, Chémia, cudzie jazyky) ZDŠ som absolvoval s vyznamenaním a po riadnych prijímacích pohovoroch som bol prijatý na Gymnázium v Nových Zámkoch. Štúdium na tejto škole som začal v školskom roku 1991/1992 ako riadny študent. Absolvoval som denné štúdium a do školy som dochádzal na všetky vyučovacie hodiny s výnimkou telesnej výchovy a laboratórnych cvičení. V tomto čase moja mama rozviazala pracovný pomer, aby sa mohla naplno venovať mne a starať sa o mňa i o moju starú mamu, ktorá bývala v našom dome a vtedy mala 87 rokov. (Zomrela v roku 2001 vo veku 97 rokov) Svoje stredoškolské štúdium som úspešne ukončil maturitnou skúškou dňa 30. 5. 1995. Od 1. 9. 1995 som sa stal poslucháčom EBF UK v Bratislave. Štúdium na EBF UK som ukončil dňa 22. 6. 2000 štátnou skúškou. Vo štvrtok 20 júla 2000 som bol v aule UK promovaný a 29 júla 2000 som bol v Ev. a. v. chráme v Liptovskom Mikuláši ordinovaný za evanjelického kňaza. Mojim prvým pôsobiskom sa stalo mesto Krupina, kde som pôsobil až do 30. júna 2004. 1. júla 2004 som prijal poverenie Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku k vykonávaniu práce tajomníka vnútornej misie pre prácu s deťmi. V týchto dňoch som preto odišiel z Krupiny a svoju súčasnú prácu vykonávam mimo práce cirkevnozborovej – na detašovanom pracovisku v Nových Zámkoch.

Vďaka rodičom, ktorí ma od malička vodili na detskú besiedku, vyrastal som vo viere a vedomí existencie Božej. V desiatom roku života som sa z vnútorného presvedčenia rozhodol pre prácu v ECAV - prácu zborového farára. Postupom času, a tým aj mojim vývinom a dozrievaním, utvrdzoval som sa v tomto rozhodnutí a snažil sa byť aktívnym v zbore. Pravidelne som sa zúčastňoval hlavných i nešporných služieb Božích, ako i všetkých iných, mne prístupných, cirkevných akcii. Dňa 21. 5. 1989 som bol riadne konfirmovaný a v septembri roku 1989 som sa stal zakladajúcim členom mládežníckeho spoločenstva v cirkevnom zbore. Neskôr som pôsobil ako vedúci mládeže. Taktiež som vypomáhal pri vyučovaní náboženstva a konfirmácie a krátky čas som viedol i detskú besiedku. Nakoľko som sa už od detstva zaujímal o hudbu, hlavne organovú, hrával som pravidelne na nešporných, v prípade potreby i na hlavných Bohoslužbách. Tiež som hrou sprevádzal spev mládežníkov. 1. 1. 1991 som sa stal riadnym kantorom cirkevného zboru Nové Zámky a v tejto funkcii som pôsobil až do októbra 2000, kedy som z Nových Zámkov odišiel na svoje prvé kňazské pôsobisko – do Krupiny. Bol som zakladajúcim členom ZEK (Združenie evanjelických kantorov), zúčastňoval som sa stretnutí a školení kantorov a dňa 25. 10. 1997 som úspešne absolvoval kantorskú skúšku. Hrával som na akciách cirkevného zboru a hudbou prispieval neraz do programov na iných podujatiach v rámci seniorátu i mimo neho. V decembri 1997 som vydal prvé CD "Spojení vierou a láskou" s kresťanskými piesňami a v júli 2000 druhé CD "Cesty ku šťastiu".

Keďže som 1. 3. 1988 utrpel ťažký úraz, následkom ktorého som prišiel o zrak, stal som sa členom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS), a tým aj užívateľom jej služieb. Svoje duchovné a kultúrne pôsobenie som orientoval aj na túto organizáciu. Počas svojho štúdia na EBF UK som spracoval viacero textov a knižných titulov do podoby, prístupnej nevidiacim ľuďom. Ako prvú som spracoval Novú Zmluvu, ktorá je s dovolením dôstojného pána generálneho biskupa ECAV voľne šíritelná medzi nevidiacimi.

Fotka

Do manželstva som vstúpil 10. júla 1999, kedy som sa oženil so Silviou Závodszkou, ktorú som poznal dlhé roky z našej evanjelickej mládeže. Silvia je učiteľkou biológie a chémie s kvalifikáciou pre ročníky 5 až 12. Po skončení svojho štúdia na UKF v Nitre pracovala 2 roky ako učiteľka na ZŠ v Dubníku. Potom odišla na materskú dovolenku, nakoľko sa nám v pondelok 11. septembra 2000 narodila dcérka Radoslava a v piatok 15. marca 2002 syn Rastislav. Teraz teda už tvoríme šťastnú štvorčlennú rodinku a všetci spolu bývame v Nových Zámkoch.

Fotka

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd