Prehráva sa Vianočné popoludnie s rozhlasom 2

Dvojdielny rozhovor s Máriou Grebenovou sme nahrávali v zasadačke GBÚ v Bratislave krátko pred Vianocami

Prehrávanie audio súborov nie je podporované vašim prehliadačom.