ŠTEFAN KISS

V rukách živlu
Publikované: tvrtok, 01.07. 2010 - 00:00:00
Vec:
V uplynulých týždňoch otriasali celým Slovenskom správy o povodniach, ktoré boli v tomto roku mimoriadne rozsiahle. Hoci sa v minulosti tu a tam nejaká tá správa o silnom daždi či vyliatej riečke objavila, snáď ešte nikdy neboli záplavy také rozsiahle a škody také veľké. Tí, ktorí žijú priamo v postihnutých oblastiach, hľadeli s obavami na rieky či oblaky a dúfali, že sa pohroma už-už zastaví. Tí, ktorých sa hrozba priamo nedotýkala, sa s napätím dívali na televízne obrazovky, kontaktovali s obavami svojich známych v postihnutých obciach alebo sa modlili za tých, ktorí už následkom záplav prišli o úrodu, nejaký ten majetok či dokonca dom.

Našlo sa aj mnoho takých ľudí, ktorí mali z rozvodnenej rieky senzáciu. Boli to najmä ľudia, ktorým bezprostredne nič nehrozilo a tak mali čas a chuť pricestovať a fotiť zaplavené polia či ulice. Je to zarážajúce, no ešte stále nie nepochopiteľné. Všetko pochopenie však končí, ak je niekto schopný ukradnúť piesok z navýšenej hrádze, vlámať sa do evakuovaných domov a vykradnúť ich alebo akýmkoľvek iným spôsobom zo vzniknutej situácie ťažiť.

Človek by si pomyslel, že nešťastie takého veľkého rozsahu zjednotí ľudí a stane sa impulzom k ľudskej solidarite a humánnosti. Určite sa to vo veľkej miere aj deje, no stále ostáva mnoho tých, ktorí sú voči udalostiam, ktoré prežila naša krajina, cynickí, ľahostajní alebo ju dokonca zneužívajú. Ako keby si neuvedomovali, že nie je všetko v ich rukách.

Nikto z postihnutých ľudí deň predtým netušil, že príde o majetok alebo dom. Pohroma prichádza nečakane a nikdy pre ňu nie je vhodný čas. Nikto si ju neprial a nikto ju nepredpokladal. No prišla a len Boh rozhodoval o tom, kto ňou bude zasiahnutý a kto nie. Všetko bolo v Jeho rukách a my sme videli v tvárach ľudí bezmocnosť. Ani odborníci, záchranári, meteorológovia, politici, novinári, humanisti nemali v rukách nič, čím by okolnosti ovplyvnili. Návšteva premiéra na postihnutých miestach nezastaví dážď, rokovania krízového štábu nezastavia valiacu sa vodu. Všetko je len a len v rukách Najvyššieho Boha.

Kto má teda právo vystatovať sa, že ho škody nepostihli a záplavové vlny obišli? Kto sa o to ako pričinil? Veď ak sa nám nič nestalo, ak sme obišli bez strát, je to len Božia milosť. Že bývame ďaleko od rieky a žiadna vlna k nám nemohla prísť? Ale veď Boh má v rukách mnoho iných tromfov, ktorými nás môže o všetko obrať, ak by to silou-mocou chcel. Stačí len počúvať správy – napríklad tie o zemetrasení v Kanade, kde ľudia aj bez rieky prišli o všetko.

Na um mi prichádzajú slová žalmu 46 kde sa píše: Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov!“. Je to vyznanie viery v Boha, ktorý je pri človeku, nech by sa dialo čokoľvek.

Minulý mesiac nás presvedčil o tom, že živly dokážu byť chladné voči prosebným pohľadom ľudí, voči plaču obetí, voči hrozbám či prosbám. Vodný tok sa valí nehľadiac na to, či niekomu spôsobí škodu alebo nie. Ale je tu Boh, ktorý vládne aj tej rieke, aj tomu oblaku aj trasúcej sa zemi. On rozhoduje o tom, kto bude zachránený a kto nie. Udalosti minulého mesiaca nám ukázali aj to, že človeku nič nepomôžu jeho schopnosti, vedomosti, majetok či známosti, ak je vydaný do rúk nemilosrdného živlu. Ale zasa je tu Boh, ktorý ho môže zachrániť.

Kiež nám preto hrôzyplné zábery z oblastí postihnutých povodňami vnesú do srdca okrem ľútosti, súcitu či obavy aj vieru v Boha, ktorý ako jediný má nad všetkým moc, ktorý ako jediný môže vystaviť našu krajinu ešte väčším pohromám alebo ju od nich ušetriť a od ktorého vôle sme úplne závislí. V Jeho rukách je všetko – naša budúcnosť, náš majetok i náš život.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=141