ŠTEFAN KISS

Obsah

· Úvodná stránka

Súkromie a záľuby:

· O MNE A MOJEJ RODINE
· HUDBA
· TEXTY PIESNÍ (22)
· POČÍTAČE (19)
· HRY PRE NEVIDIACICH (6)
· NAŠA ALOE (3)
· PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)
· ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)
· KONTAKT

Práca:

· AUDIOARCHÍV
· DIELA (11)
· KÁZNE (60)
· ZAMYSLENIA (110)
· PRÁCE (19)

Spolu 216 článkov a 25 súborov na prevzatie

Súkromné kanály:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Kanály Kissoft:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

· ENGLISH
GERMAN
ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je nedeľa, 14. augusta 2022 10:53

Meniny má:
na Slovensku - Mojmír
v Čechách - Alan
vo Fínsku - Kanerva Onerva
vo Francúzsku - Evrard
v Maďarsku - Marcell
v Nemecku - Athanasia Maximilian Meinhard Eberhard
v Poľsku - Alfreda Euzebiusza
v Španielsku - Atanasia
vo Švédsku - William Bill
v Taliansku - Massimiliano

Myšlienka dňa

. Ženy sú na to, aby sme ich milovali, a nie, aby sme ich chápali.

Posledné články z rubriky

Anglické texty
·   Mississippi[ 4708 čitateľov ]
·   Thank you for the music[ 4645 čitateľov ]
·   The winner takes it all[ 4101 čitateľov ]

Kto je práve tu?

Momentálne je 26 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

Milujúci manžel


Autor: admin - Nedea, 08.05. 2016 - 00:00:00
Ozeáš 2,18-22

„V ten deň - znie výrok Hospodinov - budeš ma volať: Muž môj, a nebudeš ma už volať: Baal môj. Odstránim z jej úst mená baalov a na ich mená si už nespomenú. V ten deň uzavriem pre nich zmluvu s poľnou zverinou, s nebeským vtáctvom a s plazmi; zničím luk, meč i vojnu v krajine a dám im líhať v bezpečí. Zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom; zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš poznať Hospodina.“ (Ozeáš 2, 18-22)

Milí bratia a sestry v Pánu!

Známy český humorista Zdenek Svěrák v jednom zo svojich „divadiel Járy Cimrmana“ hovorí o neverných ženách a robí anketu na tému, ako nevernú ženu potrestať. Polovica respondentov vraj odpovedala, že takú ženu treba zabiť a druhá polovica, že zabiť je málo. Nech už Svěrákove skúsenosti vezmeme viac či menej úsmevne, potvrdzuje to skutočnosť, že manželská nevera pôsobí na vzťah veľmi deštruktívne. Ona je príčinou mnohého utrpenia, konfliktov, či dokonca zániku vzťahu. Veď len málokto dokáže neveru odpustiť a úplne na ňu zabudnúť.

Práve o manželskej nevere je aj kniha proroka Ozeáša. Bol to človek, o ktorého pôvode či povolaní nevieme vôbec nič. Bol však Hospodinom poslaný, aby upozornil na hnev Hospodinov, pretože národ sa od svojho Boha odvrátil k iným božstvám. Tento stav Ozeáš na príkaz Hospodinov prirovnáva k manželstvu, v ktorom žena pohrdla svojim mužom a odchádza za svojimi milencami. Zvláštne na Ozeášovi je aj to, že on túto skutočnosť nemal oznámiť iba slovami, ale na príkaz Hospodina si mal vziať za ženu neviestku, aby tak názorne ukázal, v akom vzťahu sa ocitol Boh voči svojmu vyvolenému ľudu. Dostal sa do pozície ohrdnutého, oklamaného a podvedeného manžela, hoci svoju manželku – Izraelský národ – nadovšetko miloval.

Ako by sme my konali v takej situácii? Zabili by sme nevernú manželku (manžela), alebo je zabiť málo? Túto otázku samozrejme kladiem s veľkým nadsadením, aby sme sa pokúsili skutočne reálne zhodnotiť náš postoj v takej situácii. Všetko by sme partnerke -partnerovi vytkli? Navrhli ukončenie vzťahu? Túžili po odplate alebo v tom našli dôvod pre našu vlastnú neveru? Bolo zradené naše ego, ohrdnutá naša láska, stali sa bezcennými všetky naše citové aj finančné investície. To len málokto príjme s pokojom.

Ani Boh to neprijíma s pokojom. Chce potrestať Izrael, pretože hoci nezabudol celkom na Hospodina, Hospodin sa preň stal iba „nedeľným“ a sviatočným Bohom. Ak bol niekto v núdzi, ak trpela krajina hladom či nebezpečenstvom, obracali sa k Baalovi, ktorého považovali za Boha pre všedný deň – toho boha, ktorý s nimi zdieľa ich starosti, kým Hospodin je len kultúrnou záležitosťou. Pre toto všetko ich chce trestať Hospodin a svoj trest oznamuje skrze Ozeášove slová a manželstvo.

A predsa je tu jeden veľký rozdiel. Ak človek trestá neveru, ak ukončí vzťah, ak odoženie od seba neverníka (nevernicu), je to s cieľom zavrhnúť a zabudnúť. Nepokračovať viac v spoločnom vzťahu, nikdy už nepočuť o tom, kto ma podviedol. Hospodin však netrestá s týmto cieľom. Hospodin trestá s cieľom uzdraviť vzťah - vrátiť ho do pôvodného stavu, obnoviť v národe poznanie, že Hospodin je ten, ktorý dáva zdravie, dážď i ochranu, že Hospodin je ten, na koho sa treba každý deň spoľahnúť. Hospodin dobre pamätá na časy egyptského zajatia a putovania púšťou, kedy nebolo iného záchytného bodu pre národ okrem Neho. Pamätá na časy, kedy len vďaka Nemu mali chlieb z neba a vodu zo skaly a žalostne sa rozpomína na čas, kedy v pohodlí Kanaánu zabudol národ na svoju jedinú istotu a upäl sa k Baalovi. Hospodin chce opäť všetko vziať, aby národ vo svojej biede poznal, že len Hospodin mu môže pomôcť. A keď to Hospodin urobí, aby opäť vzklíčili v ich srdci poznanie pravého Boha a úprimná viera v Neho.

Takýto je Boží cieľ a o tomto hovorí aj dnes Písmo sväté. Národ musí prejsť utrpením, aby poznal slabosť Baalovu a moc Hospodinovu. Ale to bude deň, kedy Izrael už nevypustí z úst meno Baalovo, ale s láskou povie Hospodinovi „Muž môj“. Bude to deň novej zmluvy, kedy Hospodin zničí meče i luky protivníkov, teda všetko, čo by mohlo Izrael ohroziť a daruje mu pokoj a bezpečie. Bude to deň, kedy si Boh pripúta svoj ľud k sebe spravodlivosťou, právom, láskou, milosrdenstvom i vernosťou a to s platnosťou na veky. To bude deň, kedy sa začne úplne nový život – život v novom vzťahu s Bohom.

Hľa, ako koná Hospodin. Hľa, ako On túži po človeku a spoločenstve s ním. Trestá ho, aby ho priviedol späť, berie mu, aby mu vzápätí dal viac. Taký je Hospodin. A my dnes môžeme vyznať pravdivosť Ozeášovho proroctva, pretože sme pred troma týždňami boli svedkami naplnenia jeho slov. Pán Ježiš Kristus – Boží Syn je totiž ten, v kom sa deje to, o čom práve čítame.

Na Golgote, vo chvíli smrti Božieho Syna začína nový vzťah človeka s Bohom. Tu Hospodin dokázal svoju nepredstaviteľne veľkú lásku, keď poslal svojho Syna, aby umrel za ľud, a to nie hocijaký, ale za neverný ľud. Hospodin dal svojho Syna, aby zomrel za tých, ktorí Ho oklamali, podviedli a opustili. Hospodin daroval svetu Ježiša Krista, aby sa s ním znova zasnúbil skrze Kristovu smrť a večnú lásku, pravdu a milosť, ktoré práve On stelesňuje. Veď sám hovorí: Ja som cesta, pravda i život.

Radujme sa a spievajme:

Oslavujme nášho Boha, pretože sa o nás dennodenne stará, pretože to nie je iba „nedeľný“ Boh, ale je to Boh, ktorý zasahuje do nášho každodenného života a môže zmeniť a zvrátiť aj to, čo sa nám zdá nemenné, môže vyriešiť i to, čo sa nám zdá neriešiteľné.

Oslavujme nášho Boha, pretože nám dokázal svoju lásku, keď nás nezavrhol kvôli našej nevere. Áno, nie len Izraelci vtedy, ale aj my sme už Hospodina neraz podviedli, veď aj my máme mnoho svojich baalov, na ktorých sa spoliehame, aj my sme neraz dali prednosť iným hodnotám pred Hospodinom, aj my sme sa tak dopustili nevery. Ale Boh nás nezavrhol. Možno potrestal, ale nezavrhol. A napokon

Oslavujme nášho Boha, pretože poslal na zem svojho Syna, aby skrze Neho obnovil náš pokazený vzťah k Nemu. Poslal svojho Syna, aby nám v Ňom demonštroval spravodlivosť, právo, lásku, milosrdenstvo i vernosť v plnej miere tak, ako toho my sami nie sme schopní. Poslal Ho, aby nás učil týmto hodnotám a ukázal, že to všetko Boh do nás investuje. A Pán Ježiš to všetko priniesol a potom potupne zomrel, aby na tretí deň vstal a dokázal aj tým absolútne najkrajnejším spôsobom, kto je Pán. 

Je to málo dôvodov na radosť, oslavu a chválu Boha? Nehľadajme už teda iných bohov, nespoliehajme sa na naše známosti, peniaze, šikovnosť či múdrosť. Spoliehajme sa jedine na Hospodina, ktorý nám toho už tak veľa dal a sľubuje, že bude pri nás verne pokračovať. Urobme Ho súčasťou každého nášho dňa a budujme si tak úprimný a intenzívny vzťah, ktorý nás určite obohatí už tu, ale stane sa našou výhrou i potom – v hodine nášho odchodu z tejto časnosti. Amen.

Štefan Kiss


  Zdielaj na FaceBooku

·

 Ďalšie články od autora:Kázne

V trvalom spojení
Dobrý dar
Čo znamená nasledovať Ježiša Krista?
Načo nám je viera
Ako obnovuje Boh
Vypočutá prosba
V čom je Ježišovo utrpenie iné?
Misijná stratégia

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 1

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd