Počítače - ŠTEFAN KISS
ŠTEFAN KISS

Obsah

· Úvodná stránka

Súkromie a záľuby:

· O MNE A MOJEJ RODINE
· HUDBA
· TEXTY PIESNÍ (22)
· POČÍTAČE (19)
· HRY PRE NEVIDIACICH (6)
· NAŠA ALOE (3)
· PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)
· ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)
· KONTAKT

Práca:

· AUDIOARCHÍV
· DIELA (11)
· KÁZNE (60)
· ZAMYSLENIA (110)
· PRÁCE (19)

Spolu 216 článkov a 25 súborov na prevzatie

Súkromné kanály:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Kanály Kissoft:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

· ENGLISH
GERMAN
ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je nedeľa, 14. augusta 2022 12:33

Meniny má:
na Slovensku - Mojmír
v Čechách - Alan
vo Fínsku - Kanerva Onerva
vo Francúzsku - Evrard
v Maďarsku - Marcell
v Nemecku - Athanasia Maximilian Meinhard Eberhard
v Poľsku - Alfreda Euzebiusza
v Španielsku - Atanasia
vo Švédsku - William Bill
v Taliansku - Massimiliano

Myšlienka dňa

Miesto človeka v živote nie je vymedzené tým, čo vie, ale tým, čo chce a čo môže.

Posledné články z rubriky

Anglické texty
·   Mississippi[ 4708 čitateľov ]
·   Thank you for the music[ 4645 čitateľov ]
·   The winner takes it all[ 4101 čitateľov ]

Kto je práve tu?

Momentálne je 21 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

POČÍTAČE

Kedysi bol pre nevidiaceho človeka svet výpočtovej techniky neprístupný. Všetko sa však zmenilo začiatkom 90-tych rokov, kedy austrálska firma Robotron vyvinula hovoriaci "minipočítač" pre nevidiacich. Volal sa Eureka A4. Nemal obrazovku, iba klávesnicu, disketovú mechaniku a reproduktor, z ktorého sa ozýval mierne šušlavý ale príjemný, stále však syntetický hlas. Eureka bola malých rozmerov a funkciami sa samozrejme nemohla rovnať klasickému počítaču s operačným systémom Ms Dos, napriek tomu však znamenala prelom v počítačovej gramotnosti nevidiacich. Eureka mala okrem klasických funkcii ako boli diár, telefónny zoznam či kalkulačka aj veľmi kvalitný textový editor, hudobný editor, ktorý umožňoval písať noty až v štyroch hlasoch a pre pokročilejších ponúkala Eureka programovací jazyk Basic, ktorý bol zabudovaný priamo do Eureky, s použitím externých programov však nadšenci mohli programovať aj v jazyku MBasic alebo Pascal.

Ukážka hlasu Eureky

Keďže ja som práve v septembri roku 1991 začal navštevovať gymnázium, bolo potrebné vyriešiť otázku, ako budem spracovávať písomné úlohy. Moji učitelia neovládali braillovo písmo a ja som zasa nemohol čítať bežné texty. Môj problém vyriešilo Konto nádeje Slovenskej televízie a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Konto nádeje mi rukami generálneho riaditeľa STV dňa 2.12.1991 odovzdalo čítací prístroj Optacon II v hodnote 172 000 Kčs. Bol to prístroj, ktorý umožňoval nevidiacemu človeku čítať texty. Možno si ho predstaviť ako malú škatuľku s podlhovastým hmatovým displayom. Zo škatuľky viedol kábel, na ktorého konci bola malá kamera. Nevidiaci položil prst na hmatový display a do druhej ruky vzal kameru, ktorú posúval po texte. Optacon v reálnom čase previedol snímaný obraz na hmatateľný. Ak teda bolo pod kamerkou napríklad písmeno I, cítil človek na prste vibrujúcu paličku. Pri písmene O vibrujúce koliesko. Teda žiadna konverzia do braillovho písma či do reči. človek pod prstom cítil presne to, čo bolo na papieri. Bola to výhoda aj nevýhoda. Výhoda preto, lebo takto bolo možné čítať naozaj všetko bez ohľadu na typ písma. Šikovný užívateľ mohol čítať aj azbuku alebo noty. Nevýhodu mali najmä nevidiaci, ktorí o zrak prišli pred základnou školskou dochádzkou a teda nemali zafixovaný tvar písmen. Takí ľudia sa museli učiť celú abecedu a zvládnutie Optaconu bolo pre nich ťažšie. Ja som tvar písmen poznal, preto u mňa výcvik spočíval viacmenej v tom, že som si musel zvyknúť na vibrujúce tyčinky, ktoré neustále menili tvar a môj prst si musel na to zvyknúť, aby vibrujúce obrázky mohol správne rozlišovať.

Únia nevidiacich mi zasa v tom istom čase zakúpila Eureku A4, ktorá mi umožňovala písať texty a tie potom cez pripojenú ihličkovú tlačiareň tlačiť a odovzdávať učiteľom. Takto som mohol nie len písať písomky a listy, ale si aj zapisovať poznámky, myšlienky, vytvárať prvé literárne dielka či úvahy a všetko ukladať na disketu. Ako chlapec som sa zaujímal nie len o jej bežné funkcie ale aj o tie menej používané, záhadné a tajuplné - Basic. Naštudoval som si svojpomocne základy programovacieho jazyka Basic a vytváral na Eureke vlastné programy, ktoré boli veľmi jednoduché a slúžili iba mne (rôzne výpočty, evidencie a podobne). Určite som sa nemohol rovnať "velikánom" programovania, ktorí na Eureke dokázali naprogramovať pokročilé programy alebo hry a šírili ich ďalej voľne alebo aj komerčne. Svoju Eureku som vlastnil až do roku 2002, kedy som ju - ešte stále funkčnú - daroval ďalej.

V roku 1999 mi už Eureka prestala vyhovovať. V roku 1996 som totiž už ako vysokoškolák začal navštevovať Podporné centrum pre zrakovo postihnutých (CEZAP), ktoré sídli ešte aj dnes na matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Toto centrum okrem mnohých iných služieb ponúkalo nevidiacim študentom univerzity kurzy práce s PC, študenti mohli večer prichádzať do priestorov CEZAPu a využívať vtedy ešte vzácny internet, mohli si tam čítať alebo scannovať knihy a vôbec - využívať techniku, ktorú doma nemali. Tak som aj ja práve tu spoznal možnosti klasického počítača. Ako prvú prekážku som za pomoci svojho prvého lektora Petra Mozdíka odstránil svoju neznalosť strojopisu. Tá je pre nevidiaceho pri PC nevyhnutná. Naučil som sa písať "všetkými desiatimi" a mohli sme sa vrhnúť na PC. Najprv základy Ms Dosu, potom Windows 95, internet, Ms Office a napokon scanner a program Rekognitu. Možno sa tu niekto spýta, načo vlastne to všetko? Sám som si kedysi myslel, že moja Eureka mi bude naveky stačiť. Nebolo to však tak. Čoraz viac prichádzali do popredia materiály v elektronickej podobe. Moji profesori písali svoje skriptá na počítačoch a boli ochotní poskytnúť mi ich na diskete. Rovnako moji spolužiaci písali poznámky či svoje práce na PC a tiež boli ochotní mi ich na diskete priniesť. Moja Eureka však nedokázala čítať dokumenty Ms Wordu a už vôbec nedokázala prijať či odoslať e-mail. Práve preto som bol nútený prichádzať do CEZAPu a tam svoje skriptá či iné študijné materiály na počítači konvertovať do formátu Eureky, aby som si ich doma mohol čítať. A scanner? Ten zasa pomocou programu Rekognita dokázal previesť klasický tlačený text do elektronickej podoby. Pre mňa to bol veľký objav. Zistil som, že ak položím na scanner potlačený papier, tak si ho po stlačení niekoľkých kláves môžem prečítať. Bolo to úžasné a opäť tu bol CEZAP, kde som mohol využívať scanner spolu s počítačom a scannovať si knihy, ktoré v elektronickej podobe neboli.

Od roku 1996 do roku 1999 som sa stal celkom zručným užívateľom PC. Uvedomoval som si však, že nebudem vždy v Bratislave a nebudem mať vždy po ruke CEZAP. Preto som si na začiatku piateho roku štúdia na VŠ kúpil svoj prvý počítač. Na tú dobu to bola úplná špička - procesor s frekvenciou 256, pamäť 64 Mb, pevný disk o veľkosti 2,5 Gb, operačný systém Windows 98 a Office 98. Kúpil som ho "spod ruky" za 20 000 Sk a slúži mi dodnes, hoci ho zapínam už málokedy. Všetci spolužiaci mi ho závideli. K promócii mi moja manželka kúpila scanner a tak sa mi otvorili nové možnosti, ktoré som dovtedy len okrajovo využíval v CEZAPe.

Internet a e-mail ma po odchode z rodného mesta na prvé pôsobisko spájali s bývalými priateľmi a kolegami. Scanner mi scannoval knihy a vo Worde som písal kázne či rôzne iné administratívne úlohy. Ako drobná prekážka sa však po čase javila skutočnosť, že so svojim PC som viazaný na kanceláriu. Ako nevidiaci som nemohol na poradách či seminároch používať poznámkový blok a ceruzku, nemohol som ani celý počítač nosiť so sebou, preto ma v roku 2001 začali niektorí priatelia nahovárať na notebook. V tých časoch ale ceny notebookov začínali na úrovni 60-70 000 Sk a kúpiť si také dačo vôbec nebolo jednoduché. Tu som sa však stal svedkom nečakanej Božej milosti, keď sa sám Pán Boh svojimi predivnými spôsobmi postaral o to, aby som takýto notebook mal. Viac o tejto udalosti čítajte v mojom článku "Vraj sa o nás Pán boh nestará".

Dnes je už počítač mojim neodmysliteľným pomocníkom. Pokročil samozrejme vývoj, používame dnes už modernejšie programy, lepšie hlasy a počítač nám dáva stále viac a viac možností, ale jeho základné poslanie pre nevidiaceho ostalo - umožniť mu prijímať a vytvárať informácie ako aj komunikovať so svetom. Presne to sa deje aj u mňa vďaka internetu, e-mailu, scanneru, kancelárskym programom a mnohým ďalším doplnkom.

Ostáva otázka, ako to všetko robí nevidiaci? V ostatných rokoch sa na trhu objavilo množstvo špeciálnych programov, ktoré nevidiacemu čítajú obrazovku - čítač obrazovky - screenreader. Ja osobne používam screenreader Jaws. Je to americký program, ktorý vďaka slovenskému alebo českému hlasu dokáže prečítať text na obrazovke, rovnako spoľahlivo však číta aj ikony, položky v menu, rôzne tlačidlá a ovládacie prvky, takže človek môže naozaj plnohodnotne s počítačom pracovať. Ostáva stále veľa oblastí, ktoré sú pre nevidiaceho neprístupné. Sú to najmä grafické aplikácie a obrázky. Ani ten najlepší screenreader nedokáže opísať obsah obrázku alebo poskytnúť informáciu z webovej stránky, kde je ona iba grafickou ikonou znázornená. Preto aj dnes nevidiaci, hoci majú ozvučené počítače, bojujú za dostupné programy a dostupné webové stránky.

Ukážka hlasu môjho počítača

Dovolím si povedať, že dnes som už celkom pokročilým užívateľom PC. Zvládam nielen bežnú obsluhu aplikácii, ale aj obsluhu operačného systému a ak potrebujem niečo špeciálne, tak si to naprogramujem. Je pravda, že programovaniu som sa pri "veľkom" počítači dlho bránil. Ale vďaka svojmu kamarátovi Petrovi Vágnerovi, ktorý ma len cez e-mail a ICQ začal zasväcovať do tajov programovania som sa postupne oboznámil so základmi jazyka Pascal a neskôr spoznal aj vývojové prostredie Delphi, v ktorom pracujem dodnes. Pritom ako som spoznával jednotlivé zákutia programovania, vytváral som jednoduché programčeky a hry, na ktorých som si mohol preberanú látku odskúšať.

Tu Vám ponúkam zatiaľ síce skromnú, ale predsalen zbierku svojich programov. Sú zväčša jednoduché a zamerané na zábavu, pretože programovanie ako také je v prvomrade mojou záľubou. Zverejňujem tu najmä programy, ktoré sú všeobecné a teda by Vás mohli zaujať.

Moje voľne šíriteľné (freeware) programy

Ak chcete ako používateľ ktoréhokoľvek môjho free programu podporiť vývoj ďalších programov, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej čiastky na číslo účtu 6634763007/1111 s použitím variabilného symbolu 161809, alebo využite službu Paypal .

BOOKREADER

Počítačová technika nám umožňuje nascannovať knihu do počítača a pomocou špeciálnych rozpoznávacích programov ich previesť do čitateľnej podoby. To však ani zďaleka neznamená, že nevidiaci čitateľ sa môže vo všetkom vyrovnať vidiacemu. Nascannovaný text mu sprístupní textový obsah, no nepovie mu nič o vzhľade knihy, grafickej úprave či ilustráciách. Dokonca po nascannovaní sa text stáva jednoliatym a nevidiaci čitateľ tak neraz nemá ani predstavu o tom, koľko strán vlastne kniha má, ktorú stranu práve číta a nemôže teda ani knihu čítať synchrónne s vidiacim človekom. Pri beletrii to ešte nemusí byť problém. Neraz však aj nevidiaci človek potrebuje zacitovať z odbornej knihy, alebo číta študijnú knihu, kde sa autor odkazuje na iné strany. Tento nedostatok aspoň zčasti rieši program Bookreader, ktorý používateľovi umožňuje vytvárať a následne čítať knihy vo formáte book. Ako to funguje?

Viac o programe Bookreader vrátane ukážkovej knihy a skriptu pre používateľov čítača obrazovky Jaws nájdete tu

NOTEDIT

Hoci dnes už nevidiaci človek môže na počítači písať a čítať knihy, posielať a prijímať e-mailové správy, surfovať po internete, stále je dosť zložitou otázkou komponovanie hudby. Program Notedit prináša nevidiacim používateľom možnosť vytvárať notový zápis a prevádzať ho priamo do hudobného súboru midi, ktorý je prehrateľný ako v počítači, tak aj na klávesových nástrojoch.
Viac o programe Notedit nájdete tu

EUROFLY

Keď poviem, že nevidiaci človek si nemôže prezerať mapu, bude to znieť logicky. Túto bariéru však prekonáva program Eurofly, ktorý sa stal v podstate prvým digitálnym atlasom pre nevidiacich na svete a nie len to. V Eurofly sa môžete stať pilotom malej Cessny či veľkého Airbusu a odviezť cestujúcich z Bratislavy do Tokia či na Korfu. Program je založený na reálnych gps súradniciach, takže počas Vašej cesty budete dostávať reálne informácie o tom, čo je okolo Vás resp ako ďaleko ste od svojho bydliska či akéhokoľvek mesta alebo štátu. Ak nie ste typ, ktorý rád hrá hry, môžete si atlas sveta prezerať iba z klávesnice alebo myšou. Možno práve tu po prvýkrát Vašu myšku využijete.
Viac o programe Eurofly nájdete tu.
Keďže program Eurofly sa stal známy a obľúbený na celom svete, dokonca ho používatelia servera Audiogames vyhlásili za Top audiogame 2016, dočkal sa aj svojej anglickej domácej stránky.

Ďalšie programy


Zoradiť podľa: Názov (A\D) Dátum (A\D) Hodnotenie (A\D) Obľúbenosť (A\D)
Súbory sú momentálne radené podľa: dátumu (najskôr novšie)


  Silenzio
Popis: Program na udržiavanie zvukovej karty v pohotovosti.
Verzia: 2.1 Veľkost súboru: 2.02 MB
Pridané dňa: 21.06. 2021 Počet stiahnutí: 4178 Hodnotenie: 10.0 (Hlasov: 6)
Hodnotiť súbor | Detaily

  Kartové sady od Petry Urbanovej
Popis: 5 kartových sád od Petry Urbanovej pre Čierneho Petra. Potrápia trochu Vaše znalosti zemepisu.
Verzia: 1 Veľkost súboru: 2.49 Kb
Pridané dňa: 16.04. 2020 Počet stiahnutí: 744
Hodnotiť súbor | Detaily

  MIDI Selector
Popis: Programček na hromadné roztriedenie midi súborov podľa normy, v akej boli vytvorené. Programu stačí zadať zdrojový priečinok a on vytvorí 5 podpriečinkov s normami a skopíruje do nich príslušné midi. Do zdrojového priečinka vloží aj podrobný log. Verzia 1.2 dokáže spracovať aj štrukturovaný zdrojový priečinok.
Verzia: 1.2 Veľkost súboru: 2.08 MB
Pridané dňa: 10.01. 2018 Počet stiahnutí: 1998
Hodnotiť súbor | Detaily

  Organizér
Popis: Program na správu kontaktov, poznámok, udalostí, financií a mnoho iného.
Verzia: 4.0 final Veľkost súboru: 4.85 MB
Pridané dňa: 13.11. 2015 Počet stiahnutí: 4552 Hodnotenie: 6.0 (Hlasov: 4)
Hodnotiť súbor | Detaily

  Bookreader
Popis: Program na čítanie a vytváranie digitálnych kníh v textovom formáte
Verzia: 4.4 Veľkost súboru: 933.38 Kb
Pridané dňa: 09.06. 2015 Počet stiahnutí: 3323 Hodnotenie: 10.0 (Hlasov: 1)
Hodnotiť súbor | Detaily

  Kalendáre pre Organizér 4
Popis: Balík prídavných kalendárov pre Organizér 4 obsahuje 9 cudzojazyčných kalendárov mien (cz, pl, hu, ger, fi, it, fr, span , swed)
Verzia: 1 Veľkost súboru: 2.07 MB
Pridané dňa: 01.05. 2015 Počet stiahnutí: 1998
Hodnotiť súbor | Detaily

  Strašidelný zámok
Popis: Textová hra, v ktorej sa stanete pátračom, hľadajúcim strašidlo v strašidelnom zámku. Hra nevyžaduje inštaláciu.
Verzia: 2.0 Veľkost súboru: 32.22 MB
Pridané dňa: 12.10. 2014 Počet stiahnutí: 1708 Hodnotenie: 10.0 (Hlasov: 1)
Hodnotiť súbor | Detaily

  Pandora
Popis: Univerzálny databázový program s možnosťou tvoriť si vlastné databázy, importovať a exportovať dáta vrátane importu databáz Eureky A4.
Verzia: 2.4 Veľkost súboru: 1.25 MB
Pridané dňa: 24.01. 2014 Počet stiahnutí: 2303
Hodnotiť súbor | Detaily

  MyText
Popis: Jednoduchý textový editor, prispôsobený nevidiacemu používateľovi, schopný vytvárať a otvárať bežné súbory formátu txt a rtf ako aj vytvárať a otvárať šifrované súbory tx1
Verzia: 6.0 beta 1 Veľkost súboru: 666.38 Kb
Pridané dňa: 03.11. 2013 Počet stiahnutí: 3832 Hodnotenie: 9.0 (Hlasov: 4)
Hodnotiť súbor | Detaily

  UnssCart
Popis: Databázový program pre evidenciu a správu členov a podujatí základných organizácii Únie nevidiacich a slabozrakých
Verzia: 1.6.0 Veľkost súboru: 700.65 Kb
Pridané dňa: 13.04. 2013 Počet stiahnutí: 1822
Hodnotiť súbor | DetailyVyberte stránku: [ 1 2 ]Ďalšia stránka

Moje duchovné diela

· Ako Frederik odhalil tajomstvo
· Strom života
· Chlieb na cestu 2
· Svedectvo viery
· Život a viera
· Chlieb na cestu
· Koho Boh osloví
· Svetlo života
· Cesta za Pánom Ježišom 1
· Cesty ku šťastiu
· Spojení vierou a láskou

Moje počítačové diela

· Bookreader 4.4
· Čierny Peter 2.55
· Človeče nehnevaj sa! 4.1.0
· Eurofly
· Kalendár ECAV
· MyText 6.0
· Notedit 2.0.1
· Organizér 4
· Pandora 2.3.0
· Silenzio 2.0
· Strašidelný zámok
ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.05 sekúnd