ŠTEFAN KISS

Obsah

· Úvodná stránka

Súkromie a záľuby:

· O MNE A MOJEJ RODINE
· HUDBA
· TEXTY PIESNÍ (22)
· POČÍTAČE (19)
· HRY PRE NEVIDIACICH (6)
· NAŠA ALOE (3)
· PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)
· ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)
· KONTAKT

Práca:

· AUDIOARCHÍV
· DIELA (11)
· KÁZNE (60)
· ZAMYSLENIA (110)
· PRÁCE (19)

Spolu 216 článkov a 25 súborov na prevzatie

Súkromné kanály:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Kanály Kissoft:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

· ENGLISH
GERMAN
ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je utorok, 5. júla 2022 20:27

Meniny má:
na Slovensku - Cyril Metod
v Čechách - Cyril
vo Fínsku - Untamo Unto
vo Francúzsku - Antoine
v Maďarsku - Emese Sarolta
v Nemecku - Anton Maria Lätizia
v Poľsku - Marii Antoniego
v Španielsku - Filomena Filomeno Zoa
vo Švédsku - Melker Agaton
v Taliansku - Antonio

Myšlienka dňa

Verný priateľ je medicínou duše.

Posledné články z rubriky

Aloe vera
·   Aloe Vera First a Gelly[ 10914 čitateľov ]
·   Prvá skúška[ 5979 čitateľov ]
·   Prečo aloe a Forever?[ 6052 čitateľov ]

Kto je práve tu?

Momentálne je 42 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

Bookreader 4.4

Program na čítanie a tvorbu digitálnych kníh
Popis

Jedným z najväčších obmedzení nevidiaceho človeka je (okrem neschopnosti samostatného pohybu) neschopnosť prečítať si nejaký text. V dávnej minulosti bol nevidiaci človek úplne odkázaný na iného človeka, ktorý mu text prečítal a tak bol iba krok k myšlienke, nahrávať knihy na magnetofónové pásy, neskôr magnetofónové kazety a dnes CD. V dnešnej modernej dobe však už tento spôsob prístupu k tlačeným textom nie je jediný. Počítačová technika nám umožňuje nascannovať knihu do počítača a pomocou špeciálnych rozpoznávacích programov ju previesť do čitateľnej podoby.

To však ani zďaleka neznamená, že nevidiaci čitateľ sa môže vo všetkom vyrovnať vidiacemu. Nascannovaný text mu sprístupní textový obsah, no nepovie mu nič o vzhľade knihy, grafickej úprave či ilustráciách. Dokonca po nascannovaní sa text stáva jednoliatym a nevidiaci čitateľ tak neraz nemá ani predstavu o tom, koľko strán vlastne kniha má, ktorú stranu práve číta a nemôže teda ani knihu čítať synchrónne s vidiacim človekom. Pri beletrii to ešte nemusí byť problém. Neraz však aj nevidiaci človek potrebuje zacitovať z odbornej knihy, alebo číta študijnú knihu, kde sa autor odkazuje na iné strany.

Tento nedostatok aspoň zčasti rieši program Bookreader, ktorý používateľovi umožňuje vytvárať a následne čítať knihy vo formáte book. Ako to funguje? Nevidiaci používateľ si celú knihu najprv nascannuje do špeciálneho rozpoznávacieho programu Finereader. Tam obrázky rozpozná a výsledný text si uloží, pričom text neuloží ako celok do jedného spoločného súboru, ale každú stranu do samostatného súboru. Potom v programe Bookreader vytvorí novú knihu, zadá jej názov, meno autora a iné doplňujúce údaje, medzi ktorými môže byť napríklad popis obálky, popis väzby či formátu. Do takto vytvorenej knihy potom nahrá strany, vytvorené programom Finereader. Program Bookreader bude pracovať so súbormi ako stranami knihy. Užívateľ ich môže čítať, opravovať a zaraďovať. Pod pojmom zaradenie strán treba rozumieť úkon, pri ktorom užívateľ priradí čítanej strane jej reálne číslo a názov kapitoly.

Výsledkom takéhoto spracovania knihy je dokument typu book, ktorý je verným obrazom tlačenej knihy a nevidiaci čitateľ k nej môže pristupovať presne tak, ako by pristupoval k tlačenej knihe. Môže ju otvoriť, listovať v nej po stranách, presúvať sa po kapitolách, môže si do nej založiť záložku a na rozdiel od vidiaceho čitateľa v nej môže aj vyhľadávať. Samozrejmosťou je export do obyčajného textového formátu.

Knihu, vytvorenú programom Bookreader môže za predpokladu splnenia príslušných legislatívnych noriem distribuovať aj ostatným nevidiacim čitateľom, ktorí tak získajú materiál rovnaký ako ich vidiaci kolegovia.

Pri každom digitalizovaní knihy sa vynorí otázka čo s hlavičkami a pätami strán. Bookreader túto otázku rieši unikátnym spôsobom, nakoľko s hlavičkami a pätami pracuje ako so samostatnými informáciami. Užívateľ preto pri tvorbe knihy a postupnom opravovaní nascannovaných strán odstráni z každej strany číslo aj text hlavičky a päty, takže strana bude obsahovať iba čistý text. Napokon digitalizátor priamo v programe zadá typ hlavičky a päty, aký sa v knihe vyskytoval. Môže to byť statický text, ale môže to byť aj číslo strany, názov aktuálnej kapitoly a podobne, napríklad: číslo strany na každej strane dolu; alebo: na párnej strane hore číslo strany a názov knihy, na nepárnej strane hore číslo strany a názov kapitoly. Bookreader bude podľa nastavených kritérii generovať hlavičky a päty na každej strane avšak len vtedy, ak si to čitateľ knihy želá. To umožňuje každému čitateľovi knihy individuálne sa rozhodnúť, či chce vidieť hlavičky a päty knihy alebo nie.

Program je vybavený ďalšími funkciami ako je vyhľadávanie a nahradzovanie reťazcov i jednotlivých znakov, vyhľadávanie na strane či v celej knihe, tvorba až 10 záložiek a to pre každú knihu zvlášť alebo nastavenie šírky okna čo v praxi znamená, že riadky v knihe môžu byť rôzne široké čo sa hodí napríklad vtedy, ak treba z knihy diktovať.

Od verzie 3 je program dodávaný v štyroch jazykových verziách a to slovenčina, čeština, angličtina a taliančina.

Čo je nové?

4.4:
- V okne pre zaradenie a úpravu strany pribudli v menu Úpravy položky Skopírovať do schránky ako všetky malé a Skopírovať do schránky ako všetky veľké. Tieto dve položky, ktoré možno aktivovať klávesovou skratkou, spôsobia, že označený text sa uloží do schránky, pričom sa skonvertuje na všetky malé alebo veľké písmená. Následne je možné ho vložiť kamkoľvek do textu.

4.3:
- Opravená chyba, ktorá nastala pri zaradení poslednej surovej strany.
- Po zaradení poslednej strany sa kniha automaticky označí za dokončenú.
- Opravená chyba s uvádzaním nesprávneho počtu obrázkov v knihe.

4.2:
-Upravený systém zaraďovania strán. Po zaradení strany okno ostane otvorené a v textovom poli sa automaticky objaví ďalšia strana. Tak je možné plynulo zaraďovať strany bez nutnosti po prečítaní každej strany okno ukončiť a znovu otvoriť. Po prečítaní strany alebo jej upravení je možné proces potvrdiť aj klávesovou skratkou ctrl+S, takže nie je potrebné kurzorom odchádzať z poľa textu strany.
- V okne pre zaradenie a úpravu strany bola do menu pridaná položka "Pridať ako názov kapitoly". Nie je teda potrebné ručne vypisovať názov kapitoly, alebo tam vybratý text kopírovať. Po vyznačení textu v poli strana stačí stlačiť klávesovú skratku ctrl+K a vyznačený text bude automaticky pridaný do poľa pre kapitolu. Stlačenie klávesy ctrl+shift+K spôsobí, že text bude prevedený na všetky malé písmená s počiatočným veľkým písmenom.
- V hlavnom okne programu bola do menu Tvorba knihy pridaná položka "Označiť ako dokončené", ktorá knihu označí dátumom ukončenia práce na nej. Táto informácia bude zobrazená aj na titulke pod dátumom vytvorenia knihy.

4.0:
-Pridaná možnosť vložiť do knihy obrázok. Každá strana a obálka môže mať priložený obrázok, ktorý sa pri čítaní zobrazí podľa zvoleného nastavenia. V menu Úpravy pribudla položka Delenie obrazovky, kde je možné nastaviť, či sa má na obrazovke zobrazovať iba text, iba obrázok, vždy oboje, alebo oboje automaticky. Kým prvá možnosť zobrazí text strany na celú obrazovku a druhá obrázok, tretia bude vždy obrazovku rozdeľovať na dve polovice, pričom ľavá bude obsahovať text a pravá obrázok a to aj v prípade, že strana obrázok neobsahuje. Na pravej polovici obrazovky bude vtedy biela plocha. Posledná voľba bude obrazovku deliť na dve polovice iba vtedy, ak strana či obálka má priložený obrázok. Ak ho nemá, bude na obrazovke zobrazený iba text. Delenie obrazovky je možné nastaviť aj klávesovými skratkami ctrl+shift+F1 až ctrl+shift+F4. Obrázok, ktorý je priložený k prednej obálke, bude zobrazený aj po stlačení klávesy F6, teda titulky.
- Rozšírené možnosti vkladania hlavičky pre celú knihu. Pribudli dve políčka Od a Po, do ktorých je možné zadať rozsah strán. Hlavičky a päty sa potom budú zobrazovať iba v rozpätí strán napr. 7 až 180. Prvé a posledné strany, teda strany mimo zadaného rozsahu nebudú obsahovať hlavičky. Políčka Od a Po nie sú povinné. Ak nebude zadaný žiadny rozsah, bude sa program snažiť vkladať hlavičky a päty automaticky od strany, kde začína prvá kapitola až po koniec knihy.
- Na titulku bola pridaná informácia o názve práve prezeraného súboru.

3.4:

- Pridaná možnosť rýchlo sa prepínať medzi zaradenými a nezaradenými stranami. Klávesa F5 zobrazí poslednú otvorenú zaradenú stranu, klávesa ctrl+shift+F5 poslednú otvorenú nezaradenú stranu. Tak je možné napríklad počas prezerania nezaradených strán rýchlo skočiť na poslednú čítanú zaradenú stranu.
- Na titulku bola pridaná informácia o spracovaní knihy v percentách. Ak v knihe sú ešte nezaradené strany, titulka zobrazí percento spracovania knihy.
- Pridaná možnosť vkladať do hlavičky a päty knihy znaky zalomenia riadku. Znak zalomenia riadku vložíme napísaním reťazca #13#10

3.3:

- Pridaná možnosť pohybovať sa klávesou medzerník a CTRL+medzerník po strane vpred a vzad aj medzi nezaradenými stranami. Rovnako je možné presunúť sa na prvú alebo poslednú nezaradenú stranu klasickou klávesou CTRL+Z alebo CTRL+K.
- Pridaná možnosť zobraziť v okne plynulého čítania aj nezaradené strany a tak čítať plynule knihu pred jej spracovaním. Na použitie tejto funkcie musí byť zobrazená nezaradená strana.
- Pridaná možnosť vyhľadávania v okne plynulého čítania.
- Opravená chyba s nesprávnym zoraďovaním nových pridaných strán. (objavovala sa v niektorých situáciách hlavne vo Windows 7)

3.2:

- Pridaná možnosť zadať do vlastností knihy meno digitalizátora
- Opravené niektoré známe menšie problémy

3.1:

- Pridaná možnosť vkladať do knihy nečíslované strany s textovým obsahom.
- Pridaná možnosť posunúť všetky strany o jednu a vytvoriť tak miesto uprostred knihy pre novú stranu. Rovnako tak aj opačným smerom.
- Odstránená položka "prečíslovať stranu" a rozšírená možnosť "Upraviť stranu", ktorá v sebe zahŕňa aj možnosť zmeny čísla strany.
- Opravené niektoré známe drobné problémy

Download

Program Bookreader je freewarový program a môžete si ho zdarma stiahnuť tu

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Preto si môžete stiahnuť aj ukážkovú knihu, ktorá Vám priblíži prácu programu Bookreader s knihami. Na ukážku Vám ponúkam knihu Hviezdy nad Tatrami, ktorej autorke Nore Baráthovej týmto ďakujem za súhlas so zverejnením jej literárneho diela.

Hviezdy nad Tatrami

Používatelia čítacieho programu Jaws vedia, že v textových poliach sa môžu po texte pohybovať šípkami po znakoch či slovách alebo riadkoch. Okrem textového editora Ms Word však vo väčšine takýchto textových polí nefunguje pohyb po odsekoch, čo je inak možné pomocou klávesy ctrl+šípka hore alebo dolu. Tento problém rieši skript pre Jaws, ktorý si tu môžete stiahnuť. Stačí, ak ho nakopírujete do priečinka s užívateľskými nastaveniami v programe Jaws.
skript pre Jaws

Verím, že Vám tento program prinesie radosť z čítania kníh, ale aj ich vytvárania.


Moje programy nájdete aj na Facebooku pod značkou Kissoft.

Kliknite na
facebook.com/kissoftsoftware a dajte like.Copyright © ŠTEFAN KISS
Všetky práva vyhradené

Publikované: 11.08. 2011 (7949 čitateľov)

[ Späť ]
Zdielaj na FaceBooku
ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.06 sekúnd