EUROFLY 2.0 – Čo je nové

Copyright Štefan Kiss 2017

 

2.0 (24. december 2017)

 

- pridaný nový mapový zdroj – mapy OpenStreetMaps.

- prepracovaný algorytmus práce s mapou, vďaka čomu je informácia o vzdialenostiach poskytovaná rýchlejšie.

- prepracovaná položka O programe v hlavnom menu. Teraz zobrazuje všetky informácie o systémových súboroch. Prehrávanú informáciu možno umlčať klávesou control.

- prepracovaná položka „Rozšírenia“ v hlavnom menu. Teraz je možné tu menežovať nainštalované aj dostupné veže, groundy a letušky, mazať ich, sťahovať z webu a inštalovať.

- pridaná položka „Nastavenia“, ktorá obsahuje na viacerých kartách všetky dôležité nastavenia, vrátane hlasitostí, mapových informácií či vypínania a zapínania rôznych systémov v programe.

- pridaný Launcher, ktorý po spustení aktualizuje samotný program a jeho súčasti. V prípade, že program nespúšťate z ikony na Pracovnej ploche ale ručne, odporúčame spúšťať ho stlačením enter práve na súbore Launcher.exe a nie Eurofly.exe.

- prepracovaný systém úloh. Teraz každý pilot nazačiatku musí absolvovať základných 90 úloh ako výcvik. Po dosiahnutí najvyššej úrovne sa mu po voľbe položky „Úlohy“ zobrazia rôzne dostupné balíky úloh, z ktorých si môže sám vyberať. Postupne budú dostupné rôzne tematické balíky úloh, pričom niektoré budú edukatívneho, iné zábavného charakteru. Za niektoré balíky bude možné získať certifikát, čím stúpne kvalifikácia pilota.

- pridaná možnosť registrácie na serveri. – V súčasnosti môže byť každý profil zaregistrovaný na serveri. Po načítaní profilu, ktorý nie je zaregistrovaný, bude pilotovi registrácia ponúknutá. Pri registrácii sa vyžaduje iba meno, krajina a rok narodenia. Je možné pridať dobrovoľnú poznámku. Informácie je možné kedykoľvek zmeniť alebo celý účet zo servera odstrániť. Pri vykonávaní letu cez registrovaný profil sú všetky informácie o lete zobrazované na webovom centre a v samotnom programe, takže pilot vidí, koľko iných pilotov je práve vo vzduchu a kde sa nachádzajú. Profily je možné spravovať v časti „Nastavenia“.

- pridaná podpora amerických mierok – míle a galóny

- pridaná možnosť vyparkovať svoje lietadlo z hangára a to vždy pri prvom lete v daný deň.

- pridané informácie o reálnom počasí.

- pridaná možnosť lietať podľa letového poriadku.

- pridané nové systémy v lietadle ako je ventilácia, tlak, kúrenie, svetlá, TCas alebo búrkový radar.

- pridané nové informácie do vlastností lietadla ako je spotrebované palivo alebo cena letu.

- pridaný status monitor, ktorý zobrazuje údaje z palubnej dosky na braillovom riadku.

- pridaný palubný počítač, ktorý zobrazuje informácie z navigačného systému, letového poriadku či premávky v spoločnosti Eurofly.

- prepracovaný navigačný systém – v súčasnosti je možné naplánovať trasu letu.

- pridaná možnosť komunikovať s inými pilotmi pomocou textových správ.

- pridané nástupné gaty, pri ktorých nastupujú cestujúci.

- pridaná pozemná veža - ground, ktorá naviguje pilota po letisku 2 a 3 kategórie.

- pridaná cesta A a B na letisku 3. kategórie, takže na najväčších letiskách nevychádzajú všetky dráhy z hlavnej cesty.

- pridaná možnosť núdzovo pristáť, to je ale možné iba raz za deň.

- pridané krízové udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť počas letu – napríklad oheň na palube. Vtedy je vyžadované okamžité núdzové pristátie.

- pridaná možnosť vypínať a zapínať rôzne udalosti ako napríklad búrky, turbulencie či krízové udalosti. Ak ich pilot v časti „Nastavenia“ vypne, nebudú sa vôbec vyskytovať.

- prepracovaná navigácia veží.

- pridaná možnosť vyžadovať povinné rešpektovanie pokynov veží.

- pridaná možnosť otvoriť a zatvoriť dvere na kokpite, čím je eliminovaný hluk cestujúcich.

- prepracované niektoré vlastnosti lietadla – točiť sa je možné iba za pohybu, dvíhať nos je možné iba po dosiahnutí vzletovej rýchlosti, po zasunutí podvozku stúpne rýchlosť o 20, 30 či 40 kilometrov v závislosti od kategórie lietadla, po jeho vysunutí zasa klesne, pri vysunutí podvozku počas vysokej rýchlosti je možné poškodiť lietadlo.

- prepracovaná vzlietacia procedúra.

- možnosť meniť nastavenie syntézy aj počas letu či prezerania mapy.

- pridaná možnosť priradiť vlastnú hudbu len k určitej oblasti na mape.

 

Vzhľadom na rozsiahlosť noviniek odporúčame preštudovať si dokumentáciu v súbore „Rýchly štart“.

 

1.7 (20. november 2016)

 

- prechod na zvukovú knižnicu bass prináša vyššiu stabilitu programu aj pružnosť pri prehrávaní zvukov.

- zmena číslovania verzií – kým prvé číslo (major) bude zvýšené iba v prípade závažných zmien alebo významných noviniek, druhé číslo (minor) bude postupne zvyšované pri menších novinkách a vylepšeniach. Tretie číslo (release) bude zvyšované iba vprípade opravných balíkov (fixov). Ak Vám teda program v budúcnosti ponúkne update napr. na 1.7.1, bude to znamenať, že ide iba o opravy chýb. Naopak verzia 1.8 bude prinášať aj funkčné novinky.

 

1.0.6 (12. október 2016)

 

- Dostupná samostatná kompilácia pre 32 a 64 bitové verzie systému Windows

- Podpora Unicode v celom prostredí programu Eurofly vrátane mapy a súborov s jazykovými reťazcami

- Pridaná podpora braillského riadku

- Pridané informácie o významných bodoch na mape. Veľké mestá môžu byť indikované zvukom, ak sú zaradené v zozname významných bodov. Tento je možné zobraziť klávesou F10 (plus kombinácie ctrlshift rovnako ako pri zoznamoch morí, štátov, hlavných miest a letísk). Štandardný dosah zvukového signálu je nastavený na 35 Km, možno ho však aj zmeniť v konfiguračnom ini súbore na riadku Pointsrange. Indikovanie významných bodov na mape je možné úplne vypnúť klávesou alt+B. Touto istou klávesou je možné funkciu opäť aktivovať. Pre pridanie nového bodu do zoznamu je potrebné kontaktovať autora programu.

- Pridaná možnosť zobraziť si webovú stránku google.com s výsledkami hľadania pre aktuálne miesto na mape. Táto funkcia sa aktivuje klávesou alt+číslo levelu s požadovanou informáciou.

- Upravený vzorec výpočtu spotreby paliva.

- Pridané zobrazenie aktuálneho doletu v závislosti na množstve paliva a letovej hladiny. Informácia o aktuálnom dolete je zobrazená vo vlastnostiach lietadla (ctrl+enter).

- Opravená chyba s nekorektným zobrazovaním počasia.

- Upravená frekvencia turbulencií.

- Pridané nové letiská v Poľsku a Indii.

 

1.0.5 (4. september 2016)

 

- Pri pozastavení programu sú vypnuté úplne všetky zvuky a obnovia sa po opätovnom spustení programu.

- Pridaná možnosť nastaviť hlasitosť zvukov počasia. V konfiguračnom ini súbore pribudol riadok Weathervolume, ktorý túto hlasitosť ovplyvňuje. Akceptované hodnoty sú 0 pre minimálnu a 255 pre maximálnu hlasitosť.

- Pridané automatické uloženie pozície pri každom pristátí v úlohách. Po nedokončení úlohy alebo aj zámernom ukončení programu a opätovnom zvolení modulu úloh bude ponúknutá nedokončená úloha a automaticky nastavené posledné dosiahnuté letisko. Lietadlo sa nachádza vo východzom stave, nie je teda zachovaný stav po pristátí.

- Pridaná možnosť resetovania úlohy. Reset úlohy je vhodný vtedy, ak si už dosiahol nejaké medzipristátie, toto je uložené a Ty potrebuješ úlohu začať od začiatku. Úloha bude zresetovaná, ak modul úloh opustíš nie klávesou F4 ale Ctrl+F4.

- Pridaná možnosť požadovať v úlohe prelet nad konkrétnym miestom v krajine (pri tvorbe úlohy je možné zadať, nad ktorým miestom musí pilot preletieť a prelet tohto miesta je potom vyžadovaný)

- Pridaný priebežný log o plnení úlohy. Vytvorí sa automaticky po každom pristátí v priečinku s užívateľskými dátami pod názvom Taskprogress.txt. Obsahuje informácie o použitých lietadlách, vykonaných medzipristátiach, preletených krajinách a preletených bodoch.

- Pridané autootvorenie Tasklogu po nesplnení úlohy.

- Pridaný zoznam preletených krajín do denníka lietadla (Ctrl+D). Tento výpis sa neukladá do histórie lietadla a je po ukončení modulu vymazaný.

- Pridaný znak oddeľovača pri oznamovaní okolitých krajín. Tento je možné ľubovoľne nastaviť v konfiguračnom ini súbore na riadku Separator.

- Pridaná možnosť prezerať si okolité kontinenty počas letu nad morom. Ak klávesa U I alebo P oznamujú v okolí more, klávesa Shift+U I alebo P oznámi najbližšiu pevninu.

- Pridaná zvuková indikácia aktívnej spiatočky.

- Pridaná spotreba paliva na letisku a upravená spotreba paliva vzhľadom na letovú hladinu.

- Pridaný stručný prehľad úlohy (shift+A) a jej plnenia (ctrl+shift+A)

- Pridaná možnosť vziať Eurofly na usb kľúč a nastaviť cestu k profilom do vlastnej zložky – stačí otvoriť súbor Eurofly.ini a ponechať riadok path prázdny.

- Upravený systém pomenovávania letušiek a dispečerov – každá letuška a dispečer môže byť uložený v priečinku s ľubovoľným názvom (napr. aj meno letušky) a tento sa zobrazuje v programe pod klávesami shift+1 a shift+2.

- Pridaná možnosť prečítať si informáciu o poslednom prihlásenom štáte (8) a poslednom prihlásenom letisku (9).

- Opravené nepresnosti pri prezeraní mapy klávesou J a P.

- Opravené úlohy Florida-BarbadosCalifornia-Tokio.

- Opravená chyba, pri ktorej sa po zmene lietadla nezobrazili všetky dostupné letiská.

- Opravená chyba, pri ktorej boli niektoré letiská nesprávne uvedené ako mimo dolet.

 

1.0.4 (1. august 2016)

 

- Pridaná možnosť pozastaviť let klávesou alt+F1.

- Pridaný zvuk šumenia nenaladenej vysielačky, ktorý znie vždy vtedy keď nie je zadaná správna frekvencia a až dovtedy, kým frekvencia nebude zadaná.

- Pridaná klasifikácia vetra podľa Beaurfortovej stupnice, takže vietor nie je ohlasovaný iba číselne silou ale aj slovným zaradením.

- Pridaný farebný popis oblakov.

- Rozšírené hlásenia letušky aj na situácie preletu nad morom, vstupu do oblastí turbulencie či dažďa alebo vstupu nad nový kontinent.

- Pridaná možnosť vytvárať nové letušky.

- Pridaný časový limit pre povolenie na vzlietnutie. Povolenie trvá 3 minúty, po jeho vypršaní treba oň požiadať znova.

- Opravená chyba, pri ktorej sa program vrátil do hlavného menu s odôvodnením „prerušené pilotom“.

- Vyladený pád lietadla, možnosť opätovne zapnúť motory a situácia letu bez paliva.

 

1.0.3 (12. júl 2016)

 

- Pridaná možnosť nastaviť si priečinok pre užívateľské dáta – klávesa F11 z hlavného menu.

- Pridaná podpora pre iné kódovania.

- Opravené chyby so samovoľným pádom lietadla, prerušením programu, nekorektným prehrávaním zvukov či absenciou letovej hladiny pri pokyne veže klesať.

- Opravená úloha Praha – Kyjev.

 

1.0.2 (5. júl 2016)

 

- Pridaný efekt zatvorených dverí, kedy po zatvorení dverí sú okolité ruchy utlmené.

- Pridaná možnosť ovládať hlasitosť okolitých ruchov.

- Opravená úloha Karlove vary a Salzburg.