EUROFLY 1.7 – Čo je nové

Copyright Štefan Kiss 2016

 

1.7 (20. november 2016)

 

- prechod na zvukovú knižnicu bass prináša vyššiu stabilitu programu aj pružnosť pri prehrávaní zvukov.

- zmena číslovania verzií – kým prvé číslo (major) bude zvýšené iba v prípade závažných zmien alebo významných noviniek, druhé číslo (minor) bude postupne zvyšované pri menších novinkách a vylepšeniach. Tretie číslo (release) bude zvyšované iba vprípade opravných balíkov (fixov). Ak Vám teda program v budúcnosti ponúkne update napr. na 1.7.1, bude to znamenať, že ide iba o opravy chýb. Naopak verzia 1.8 bude prinášať aj funkčné novinky.

 

1.0.6 (12. október 2016)

 

- Dostupná samostatná kompilácia pre 32 a 64 bitové verzie systému Windows

- Podpora Unicode v celom prostredí programu Eurofly vrátane mapy a súborov s jazykovými reťazcami

- Pridaná podpora braillského riadku

- Pridané informácie o významných bodoch na mape. Veľké mestá môžu byť indikované zvukom, ak sú zaradené v zozname významných bodov. Tento je možné zobraziť klávesou F10 (plus kombinácie ctrlshift rovnako ako pri zoznamoch morí, štátov, hlavných miest a letísk). Štandardný dosah zvukového signálu je nastavený na 35 Km, možno ho však aj zmeniť v konfiguračnom ini súbore na riadku Pointsrange. Indikovanie významných bodov na mape je možné úplne vypnúť klávesou alt+B. Touto istou klávesou je možné funkciu opäť aktivovať. Pre pridanie nového bodu do zoznamu je potrebné kontaktovať autora programu.

- Pridaná možnosť zobraziť si webovú stránku google.com s výsledkami hľadania pre aktuálne miesto na mape. Táto funkcia sa aktivuje klávesou alt+číslo levelu s požadovanou informáciou.

- Upravený vzorec výpočtu spotreby paliva.

- Pridané zobrazenie aktuálneho doletu v závislosti na množstve paliva a letovej hladiny. Informácia o aktuálnom dolete je zobrazená vo vlastnostiach lietadla (ctrl+enter).

- Opravená chyba s nekorektným zobrazovaním počasia.

- Upravená frekvencia turbulencií.

- Pridané nové letiská v Poľsku a Indii.

 

1.0.5 (4. september 2016)

 

- Pri pozastavení programu sú vypnuté úplne všetky zvuky a obnovia sa po opätovnom spustení programu.

- Pridaná možnosť nastaviť hlasitosť zvukov počasia. V konfiguračnom ini súbore pribudol riadok Weathervolume, ktorý túto hlasitosť ovplyvňuje. Akceptované hodnoty sú 0 pre minimálnu a 255 pre maximálnu hlasitosť.

- Pridané automatické uloženie pozície pri každom pristátí v úlohách. Po nedokončení úlohy alebo aj zámernom ukončení programu a opätovnom zvolení modulu úloh bude ponúknutá nedokončená úloha a automaticky nastavené posledné dosiahnuté letisko. Lietadlo sa nachádza vo východzom stave, nie je teda zachovaný stav po pristátí.

- Pridaná možnosť resetovania úlohy. Reset úlohy je vhodný vtedy, ak si už dosiahol nejaké medzipristátie, toto je uložené a Ty potrebuješ úlohu začať od začiatku. Úloha bude zresetovaná, ak modul úloh opustíš nie klávesou F4 ale Ctrl+F4.

- Pridaná možnosť požadovať v úlohe prelet nad konkrétnym miestom v krajine (pri tvorbe úlohy je možné zadať, nad ktorým miestom musí pilot preletieť a prelet tohto miesta je potom vyžadovaný)

- Pridaný priebežný log o plnení úlohy. Vytvorí sa automaticky po každom pristátí v priečinku s užívateľskými dátami pod názvom Taskprogress.txt. Obsahuje informácie o použitých lietadlách, vykonaných medzipristátiach, preletených krajinách a preletených bodoch.

- Pridané autootvorenie Tasklogu po nesplnení úlohy.

- Pridaný zoznam preletených krajín do denníka lietadla (Ctrl+D). Tento výpis sa neukladá do histórie lietadla a je po ukončení modulu vymazaný.

- Pridaný znak oddeľovača pri oznamovaní okolitých krajín. Tento je možné ľubovoľne nastaviť v konfiguračnom ini súbore na riadku Separator.

- Pridaná možnosť prezerať si okolité kontinenty počas letu nad morom. Ak klávesa U I alebo P oznamujú v okolí more, klávesa Shift+U I alebo P oznámi najbližšiu pevninu.

- Pridaná zvuková indikácia aktívnej spiatočky.

- Pridaná spotreba paliva na letisku a upravená spotreba paliva vzhľadom na letovú hladinu.

- Pridaný stručný prehľad úlohy (shift+A) a jej plnenia (ctrl+shift+A)

- Pridaná možnosť vziať Eurofly na usb kľúč a nastaviť cestu k profilom do vlastnej zložky – stačí otvoriť súbor Eurofly.ini a ponechať riadok path prázdny.

- Upravený systém pomenovávania letušiek a dispečerov – každá letuška a dispečer môže byť uložený v priečinku s ľubovoľným názvom (napr. aj meno letušky) a tento sa zobrazuje v programe pod klávesami shift+1 a shift+2.

- Pridaná možnosť prečítať si informáciu o poslednom prihlásenom štáte (8) a poslednom prihlásenom letisku (9).

- Opravené nepresnosti pri prezeraní mapy klávesou J a P.

- Opravené úlohy Florida-BarbadosCalifornia-Tokio.

- Opravená chyba, pri ktorej sa po zmene lietadla nezobrazili všetky dostupné letiská.

- Opravená chyba, pri ktorej boli niektoré letiská nesprávne uvedené ako mimo dolet.

 

1.0.4 (1. august 2016)

 

- Pridaná možnosť pozastaviť let klávesou alt+F1.

- Pridaný zvuk šumenia nenaladenej vysielačky, ktorý znie vždy vtedy keď nie je zadaná správna frekvencia a až dovtedy, kým frekvencia nebude zadaná.

- Pridaná klasifikácia vetra podľa Beaurfortovej stupnice, takže vietor nie je ohlasovaný iba číselne silou ale aj slovným zaradením.

- Pridaný farebný popis oblakov.

- Rozšírené hlásenia letušky aj na situácie preletu nad morom, vstupu do oblastí turbulencie či dažďa alebo vstupu nad nový kontinent.

- Pridaná možnosť vytvárať nové letušky.

- Pridaný časový limit pre povolenie na vzlietnutie. Povolenie trvá 3 minúty, po jeho vypršaní treba oň požiadať znova.

- Opravená chyba, pri ktorej sa program vrátil do hlavného menu s odôvodnením „prerušené pilotom“.

- Vyladený pád lietadla, možnosť opätovne zapnúť motory a situácia letu bez paliva.

 

1.0.3 (12. júl 2016)

 

- Pridaná možnosť nastaviť si priečinok pre užívateľské dáta – klávesa F11 z hlavného menu.

- Pridaná podpora pre iné kódovania.

- Opravené chyby so samovoľným pádom lietadla, prerušením programu, nekorektným prehrávaním zvukov či absenciou letovej hladiny pri pokyne veže klesať.

- Opravená úloha Praha – Kyjev.

 

1.0.2 (5. júl 2016)

 

- Pridaný efekt zatvorených dverí, kedy po zatvorení dverí sú okolité ruchy utlmené.

- Pridaná možnosť ovládať hlasitosť okolitých ruchov.

- Opravená úloha Karlove vary a Salzburg.