EUROFLY - Podpora

 

Ak si usúdil, že bezplatný program Eurofly je pre teba prínosom a myslíš si, že jeho autor si zaslúži finančné ohodnotenie, odmeň ho honorárom v ľubovoľnej výške, ktorý zašleš na bankový účet Fio banky, ktorá je rovnako dostupná občanom Slovenskej aj Českej republiky.

 

Číslo účtu v tvare IBAN:
sk4583300000002201014643

 

číslo účtu pre občanov ČR:
2201014643/2010

 

Variabilný symbol nie je povinný, no ak inak nedáš, uveď:
18161115

 

Ak vlastníš účet Paypal, môžeš aj tento spôsob využiť na podporu projektu Eurofly. Stačí ak klikneš na link nižšie a po otvorení stránky Paypal zadáš ľubovoľnú sumu.

Paypal

 

 

Ak si s programom Eurofly spokojný, vyjadri svoju podporu na Facebooku alebo na mobilnom Facebooku.

 

Ak máš problémy, opýtaj sa ostatných používateľov na Facebooku, alebo kontaktuj autora e-mailom na adrese kissoft@stefankiss.sk

 

Navštív tiež domovskú stránku programu Eurofly.

 

Poďakovanie za spoluprácu na programe patrí:

Petrovi Johnsonovi, Garymu Darbymu a Rastislavovi Kissovi, ktorí mi pomáhali riešiť kartografické a programátorské problémy

Lubošovi Pintešovi, ktorý naprogramoval serverové algorytmy a kompletnú komunikáciu programu so serverom

Petrovi Vágnerovi, Petrovi Nedorostovi, Vítkovi Jiráskovi, Ľubošovi Pintešovi a Rastislavovi Kissovi, ktorí sa zapojili do zbierania geografických dát a neúnavne vo dne a dokonca i v noci pracovali na tom, aby sme čo najskôr dali dokopy mapu celého sveta

Vítkovi Jiráskovi, Rastislavovi Kissovi, Peťovi Nedorostovi a Ondrejovi Rosíkovi, ktorí Eurofly neúnavne testovali a obohacovali o nové nápady. Keby už v prvých verziách bol v programe denník pilota, bol by Vítek na čele ďaleko predo mnou v nalietaných kilometroch. Vďaka tomu však odhalil spolu s ostatnými testermi mnoho chýb a vymyslel množstvo vylepšení.

Janovi Ohřálovi, pilotovi, ktorý nám poskytol neoceniteľné informácie z reálneho leteckého života, zhromaždil pre program Eurofly technické dáta o lietadlách a konzultoval mnohé otázky, spojené s pilotovaním lietadla.

Vítkovi Jiráskovi za výdatnú technickú pomoc pri realizovaní nahrávok a pomoc s mnohými ďalšími otázkami, spojenými s tvorbou Eurofly. Hoci ja som Eurofly programoval, Vítek ma dakedy denne sýtil novými nápadmi, postrehmi a vylepšeniami, ktoré zachádzali až do detajlov, čím sa program stával zo dňa na deň viac prepracovaný. Vďaka jeho technickej zručnosti pri práci so zvukom sa tak stal zvukovým inžinierom programu Eurofly a má na starosti tvorbu všetkých nahrávok, ich úpravu, strihanie a vôbec všetko, čo si zvuková stránka programu vyžaduje.

Horstovi Konraderovi, ktorý poskytol súhlas na použitie skladby Konis Hupen

A hlavne Pánu Bohu za inšpiráciu, silu, múdrosť, trpezlivosť, čas, tolerantnú manželku a všetkých vyššie menovaných spolupracovníkov.