EUROFLY 1.7 - Tipy a triky

Copyright Štefan Kiss 2016

 

Ako upravím hlasitosť motorov

 

Klávesou shift+Home zvýšiš a klávesou ctrl+Home znížiš hlasitosť motorov.

 

Ako upravím hlasitosť hudby na pozadí

 

Klávesou shift+F12 zvýšiš a klávesou ctrl+F12 znížiš hlasitosť hudby na pozadí. Samotnou F12 hudbu vypneš a znova zapneš.

 

Ako upravím hlasitosť lietadiel v pozadí

 

Klávesou shift+Page up zvýšiš a klávesou ctrl+Page up znížiš hlasitosť lietadiel v pozadí.

 

Ako upravím hlasitosť iných vysielačiek

 

Klávesou shift+Page down zvýšiš a klávesou ctrl+Page down znížiš hlasitosť iných vysielačiek.

 

Ako upravím hlasitosť zvuku letiska

 

Klávesou shift+End zvýšiš a klávesou ctrl+End znížiš hlasitosť zvuku letiska.

 

Ako upravím hlasitosť zvuku počasia

 

Otvor konfiguračný súbor eurofly.ini, ktorý sa po prvom spustení Eurofly vytvorí v priečinku programu a nájdi riadok Weathervolume. Hodnotu na ňom uprav v rozsahu 0 až 100.

 

Ako upravím hlasitosť sapi výstupu

 

Otvor konfiguračný súbor eurofly.ini, ktorý sa po prvom spustení Eurofly vytvorí v priečinku programu a nájdi riadok Sapivolume. Hodnotu na ňom uprav v rozsahu 0 až 100. Ak je hodnota nastavená na 0, je tento údaj ignorovaný a hlasitosť sapi výstupu sa riadi nastavením v systéme.

 

Ako pridám do parku nové lietadlo

 

Vojdi do priečinka Aircrafts, ktorý sa nachádza v priečinku programu. Nájdi nejaký súbor s príponou .air a vytvor si jeho kópiu. Túto potom premenuj tak, aby sa súbor volal názvom lietadla, ktoré chceš pridať a mal príponu .air. Napokon súbor otvor v jednoduchom textovom editore a uprav hodnoty na jednotlivých riadkoch. Tieto určujú vlastnosti lietadla takto:
weight=váha v tonách
Maxspeed=maximálna cestovná rýchlosť v kilometroch
Maxrange=maximálny dolet v kilometroch
Maxheight=maximálna letová hladina v metroch
Takeoffspeed=vzletová rýchlosť v kilometroch
Landingspeed=pristávacia rýchlosť v kilometroch
Maxpassengers=maximálny počet cestujúcich
Category=kategória 1 2 alebo 3

Napokon súbor ulož ako obyčajný text.

 

Ako zmením zvuk motora lietadla

 

Ak vlastníš zvuk motora konkrétneho lietadla a chceš, aby tento zvuk bol použitý pre konkrétne lietadlo, vojdi do priečinka Aircrafts, ktorý sa nachádza v hlavnom priečinku programu. Vlož sem tvoj zvukový súbor a premenuj ho tak, aby sa volal presne rovnako ako príslušný definičný air-súbor lietadla. Zvuková nahrávka musí byť vo formáte wav a musí mať aj túto príponu.

Ak chceš, aby bol tvoj zvuk použitý pre všetky lietadlá kategórie, pomenuj ho číslom kategórie teda 1.wav 2.wav alebo 3.wav.

Aj keď sa v priečinku Aircrafts už nachádzajú zvuky pre celé kategórie, prednosť má vždy zvuk pre konkrétne lietadlo, ak je dostupný. Ak sa žiadny zvuk pre konkrétne lietadlo nenájde, použije sa zvuk kategórie.

 

Ako vytvorím nového dispečera

 

V ponuke Štart systému Windows, v položke Eurofly aktivuj položku Dispečéri. Otvorí sa ti priečinok, ktorý obsahuje podpriečinky s menami dispečerov. Vytvor nový priečinok a pomenuj ho svojim menom pričom pred meno daj prefix jazyka tak, ako je to aj u iných priečinkov. Podľa vzoru v už existujúcich priečinkoch vytvor zvukové nahrávky, pomenuj ich presne tak, ako sú pomenované v iných priečinkoch a usporiadaj ich do tej istej štruktúry. Ak chceš, aby tvoj dispečer bol dostupný aj ostatným používateľom Eurofly, kontaktuj autora programu a požiadaj o zverejnenie tvojho dispečera v download centre Eurofly.

 

Ako vytvorím novú letušku

 

V ponuke Štart systému Windows, v položke Eurofly aktivuj položku Letušky. Otvorí sa ti priečinok, ktorý obsahuje podpriečinky s menami letušiek. Vytvor nový priečinok a pomenuj ho svojim menom pričom pred meno daj prefix jazyka tak, ako je to aj u iných priečinkov. Podľa vzoru v už existujúcich priečinkoch vytvor zvukové nahrávky, pomenuj ich presne tak, ako sú pomenované v iných priečinkoch a usporiadaj ich do tej istej štruktúry. Ak chceš, aby tvoja letuška bola dostupná aj ostatným používateľom Eurofly, kontaktuj autora programu a požiadaj o zverejnenie tvojej letušky v download centre Eurofly

 

Ako pridám vlastnú hudbu do hudobnej knižnice

 

V ponuke Štart systému Windows, v položke Eurofly aktivuj položku Hudobná knižnica. Otvorí sa ti priečinok, ktorý obsahuje hudobné súbory a jeden konfiguračný súbor states.dat. Do tohto priečinka vlož skladbu, ktorú chceš pridať do hudby na pozadie mapy. Súbor pomenuj tak, aby jeho názov začínal ďalším poradovým číslom po poslednom súbore. Potom už súbor môže mať ľubovoľný názov. Napokon v textovom editore otvor súbor states.dat a pozri sa, aký znak je napísaný na úplne prvom riadku. Pravdepodobne to bude hviezdička. Tento znak sa nazýva delimiter. Teraz choď na koniec súboru a do prázdneho riadka napíš znak delimiter, teda pravdepodobne hviezdičku, a hneď za ním číslo, ktorým si očísloval svoju hudobnú nahrávku. Do ďalších riadkov vypíš krajiny, pri ktorých má táto skladba znieť. Názvy krajín musia byť v angličtine. Keďže všetky krajiny mapy sú už v tomto súbore niekde priradené, najjednoduchšie bude, ak v tomto súbore nájdeš krajiny, ktoré chceš priradiť k svojej hudbe, a každú si označíš, vystrihneš z jej pôvodného miesta a prilepíš pod svoje nové číslo. Napokon súbor ulož.

 

Ako zmením dosah letiska

 

Otvor konfiguračný súbor eurofly.ini, ktorý sa po prvom spustení Eurofly vytvorí v priečinku programu a nájdi riadok Airportsrange. Hodnota na ňom vyjadruje dosah letiska v kilometroch. Uprav ju ako chceš, minimálna hodnota však musí byť 3 kilometre.

 

Hlavné mestá a významné body chcem počuť trochu skôr

 

Môžeš zmeniť štandardný dosah, v ktorom sú Ti ohlasované hlavné mestá a významné body. Otvor konfiguračný súbor eurofly.ini, ktorý sa po prvom spustení Eurofly vytvorí v priečinku programu a nájdi riadky Capitalsrange (hlavné mestá) a Pointsrange (významné body). Hodnota na nich vyjadruje dosah miesta v kilometroch.

 

Ako upravím frekvenciu audionavigácie

 

Otvor konfiguračný súbor eurofly.ini, ktorý sa po prvom spustení Eurofly vytvorí v priečinku programu a nájdi riadok Navigation. Hodnota na ňom vyjadruje frekvenciu pípania audionavigátora v desatinách sekundy. Hodnota 10 teda znamená pípanie každú sekundu, hodnota 20 každé 2 sekundy a tak ďalej.

 

Ako pridám nové letisko do zoznamu letísk

 

Nemôžeš sám pridať do zoznamu nové letisko. Ak však chceš mať v programe letisko, ktoré tam nie je, napíš autorovi e-mail na adresu kissoft@stefankiss.sk a požiadaj o zaradenie nového letiska. V maili uveď názov a latitúdu aj longitúdu letiska. Tieto neskopíruj iba z internetu, ale over si ich priamo na mape v Eurofly, aby si presne vedel, kde letisko bude, ak ho autor zaradí do zoznamu so súradnicami, ktoré mu zašleš. Definičný súbor letísk je malý a môže byť priebežne aktualizovaný. Zasielaj iba žiadosti o zaradenie reálnych letísk, nie vymyslených! Cieľom programu nie je vytvárať virtuálny svet, ale priblížiť ten reálny.

 

Chcem zmeniť meno pilota

 

Vojdi do priečinka profiles v hlavnom priečinku programu a premenuj súbor s tvojim profilom. Príponu však ponechaj.

 

Niektoré mestá na mape majú iný názov než pod ktorým ich poznám

 

Mnohé mestá sú na mape pomenované v jazyku krajiny. Ak chceš mať vytipované mestá či oblasti vo svojom jazyku, vojdi do priečinka strings v hlavnom priečinku programu a otvor súbor map.txt. Do nového riadku na konci súboru vpíš, ktorý reťazec má byť nahradený a do ďalšieho riadku vpíš preklad tak, ako je to na prvých dvoch riadkoch od výrobcu.

 

Môžem skombinovať dva hlasové výstupy?

 

Eurofly môžeš ovládať bez čítača obrazovky, vtedy dostávaš všetky informácie cez rozhranie sapi5. Môžeš však v hlavnom programe nastaviť aj hlasový výstup Jaws, Winmonitor alebo NVDA a vtedy budeš správy dostávať cez zvolený čítač. Môžeš aj skombinovať dva rôzne hlasové výstupy. Vtedy budeš primárnym hlasom dostávať základné informácie a druhým - modálnym hlasom informáciu z mapy o tom, kam si práve prišiel. Pre nastavenie primárneho hlasu vojdi v hlavnom menu programu do časti Nastavenie hlasu a zvoľ si požadovaný hlas. Pre nastavenie modálneho hlasu otvor súbor Eurofly.ini a nájdi riadok Modalvoice. Za znamienko rovná sa dopíš jeden z týchto reťazcov „Jaws“, „Winmonitor“, „NVDA“, samozrejme každý bez úvodzoviek. Môžeš tiež napísať názov hlasu sapi5 napríklad „Kubo“, „Gita“, musíš však uviesť presný názov hlasu tak, ako ho vidíš v ovládacom paneli systému.

 

Hlasový výstup mi pred zápornými číslami nečíta znamienko mínus

 

Otvor súbor Eurofly.ini a nájdi riadok Addminus. Hodnotu na ňom zmeň z 0 na 1. To spôsobí, že program pred záporné čísla pridá slovíčko mínus nie ako matematické znamienko, ale ako slovo, takže toto bude určite vyslovené.

 

Počas letu som havaroval a neviem kde som urobil chybu

 

Vojdi do priečinka s tvojimi uživateľskými dátami a nájdeš tam súbor Blackbox.txt. Je to čierna skrinka. Otvor tento súbor a dočítaš sa, aké si mal parametre letu a tiež, čo bola pravdepodobná príčina havárie.

 

Vykonával som úlohu, no program ju označil za nesplnenú

 

Vojdi do priečinka s tvojími uživateľskými dátami a otvor súbor Tasklog. Tam sa dočítaš, prečo tvoja úloha nebola splnená.

 

Môžem si Eurofly vziať na usb kľúč?

 

Celý priečinok Eurofly, ktorý po nainštalovaní vznikne, si môžeš vziať na prenosné médium. Jediná úprava, ktorú musíš urobiť, je nastaviť ho tak, aby zapisoval profily do svojho vlastného priečinka a nebol teda závislý na iných súboroch v počítači. To dosiahneš tak, že otvoríš súbor Eurofly.ini a nájdeš riadok Path. Hodnotu za slovom Path vymažeš a zmeny uložíš.