EUROFLY 2.0 – Klávesové skratky

Copyright by Štefan Kiss 2017

 

Tento dokument ponúka prehľad klávesových skratiek z programu Eurofly 2.

 

Ovládanie lietadla

funkčné iba v leteckom režime

 

Page up
Zapni/vypni ľavý motor

Page down
Zapni/vypni pravý motor

Home
Pridaj rýchlosť

End
Uber rýchlosť

Alt+Home
Rýchlosť na maximum

Alt+End
Rýchlosť na minimum

Delete
Zastav zrýchľovanie alebo spomaľovanie

Šípka hore
Sklop nos (maximálne 30 pod nulou)

Šípka dolu
Zdvihni nos (maximálne 30 nad nulou)

Šípka vpravo
Otoč doprava o jeden stupeň

Šípka vľavo
Otoč doľava o jeden stupeň

Shift+šípka vpravo
Otoč doprava o 10 stupňov

Shift+šípka vľavo
Otoč doľava o 10 stupňov

Ctrl+šípka vpravo
Otoč na najbližší kolmý smer vpravo

Ctrl+šípka vľavo
Otoč na najbližší kolmý smer vľavo

Ctrl+shift+F
Zapni(/vypni vysielačku

F
Prečítaj frekvenciu

Alt+F
Zadaj frekvenciu

Ctrl+shift+T
Zapni/vypni odpovedač

Alt+T
Zadaj kód odpovedača

Ctrl+shift+K
Zapni/vypni palubný počítač

Tab
Presuň  kurzor na ďalší panel počítača

Ctrl+shift+V
Zapni/vypni ventiláciu

Ctrl+shift+P
Zapni/vypni tlakový systém

Ctrl+shift+Q
Zapni/vypni kúrenie

Ctrl+shift+C
Zapni/vypni TCas

Ctrl+shift+S
Zapni/vypni búrkový radar

Alt+M
Zapni/vypni status monitor

Alt+shift+M
Konfiguruj status monitor

Ctrl+shift+G
Zapni/vypni komunikátor

Alt+G
Pošli správu

Shift+F
Zapni/vypni predné svetlá

Shift+B
Zapni/vypni zadné svetlá

Shift+S
Zapni/vypni vnútorné svetlá

Ctrl+F
Aktivuj/deaktivuj klapky

Ctrl+G
Zasuň/vysuň podvozok

B
Aktivuj/deaktivuj brzdy (iba na letisku – vo vzduchu pridaj aktuálny bod do obľúbených)

Back
Aktivuj/deaktivuj spiatočku

E
Prečítaj stav paliva

Ctrl+E
Natankuj konkrétne množstvo paliva

Ctrl+shift+E
Natankuj plnú nádrž

Ctrl+B
Zapni/odopni pás

Ctrl+R
Otvor/zatvor dvere

Alt+O
Otvor/zatvor dvere na kokpite

Ctrl+O
Otvor/zatvor dvere na hangári (iba v hangári  a jeho okolí)

O
Prečítaj stav dverí hangára (Iba v hangári a jeho okolí)

Ctrl+W
Boarduj/vyboarduj cestujúcich – požiadaj o pridelenie gate

Ctrl+T
Zapni/vypni turborýchlosť

W
Prečítaj aktuálne počasie

R
Prečítaj rýchlosť

Shift+R
Prečítaj aj skutočnú rýchlosť

T
Prečítaj sklon nosa

Z
Prečítaj výšku

K
Prečítaj latitúdu letiska (ak je lietadlo na zemi. Ak vo vzduchu, prečítaj latitúdu mapy)

L
Prečítaj longitúdu letiska (ak je lietadlo na zemi. Ak vo vzduchu, prečítaj longitúdu mapy)

Ctrl+K
Prečítaj latitúdu mapy (Iba ak je lietadlo na zemi) inak vypi nápoj

Ctrl+L
Prečítaj longitúdu mapy (Iba ak je lietadlo na zemi) inak privolaj letušku

S
Prečítaj kurz

X
Prečítaj pohľad

Y
Otoč pohľad o stupeň doľava

C
Otoč pohľad o stupeň doprava

Shift+Y
Otoč pohľad o 10 stupňov doľava

Shift+C
Otoč pohľad o 10 stupňov doprava

Ctrl+Y
Otoč pohľad o 90 stupňov doľava

Ctrl+C
Otoč pohľad o 90 stupňov doprava

Ctrl+S
Nastav pohľad do smeru letu

D
Prečítaj čas a dĺžku aktuálneho letu

Ctrl+D
Zobraz palubný denník

Ctrl+shift+D
Zobraz denník pilota

A
Prečítaj úlohu (iba v module úloh)

Shift+A
Zobraz stručný prehľad úlohy

Ctrl+Shift+A
Zobraz priebežné plnenie úlohy

Ctrl+A
Zmeň lietadlo

F1
Kontaktuj vežu

Ctrl+F1
Zruš žiadosť o pristátie

Medzerník
Zopakuj posledné hlásenie veže (v zozname letísk pridaj letisko do navigácie)

F2
Identifikuj sa v novom štáte

F11
Intercom

Shift+Home
Zvýš hlasitosť zvuku motorov

Ctrl+Home
Zníž hlasitosť zvuku motorov

Shift+End
Zvýš hlasitosť zvuku letiska

Ctrl+End
Zníž hlasitosť zvuku letiska

Shift+Page up
Zvýš hlasitosť zvuku iných lietadiel

Ctrl+Page up
Zníž hlasitosť zvuku iných lietadiel

Shift+Page down
Zvýš hlasitosť zvuku vysielačiek

Ctrl+Page down
Zníž hlasitosť zvuku vysielačiek

Shift+Pause
Zvýš hlasitosť veže

Ctrl+Pause
Zníž hlasitosť veže

Shift+Delete
Zvýš hlasitosť letušky

Ctrl+Delete
Zníž hlasitosť letušky

Enter
Premiestni  na letisko (iba v zozname letísk)

Ctrl+enter
Zobraz vlastnosti lietadla

Alt+N
Aktivuj/deaktivuj audionavigáciu

Alt+P
Aktivuj/deaktivuj autonavigáciu (iba lietadlá 2. kategórie)

Alt+S
Automatický kurz (iba lietadlá 2. kategórie)

Alt+Z
Automatické výškové kormidlo (iba lietadlá 2. kategórie)

Alt+R
Automatická rýchlosť (iba lietadlá 3. kategórie)

Alt+U
Autopilot (iba lietadlá 3. kategórie)

Alt+F1
Pozastav let

Alt+I
Prehraj/zastav inštruktáž s bezpečnostnými pokynmi

Ctrl+F4
Resetuj úlohu

Shift+1
Meno aktuálneho dispečera

Shift+2
Meno aktuálnej letušky

Shift+8
Oznám posledný prihlásený štát

Shift+9
Oznám posledné prihlásené letisko

0 na paneli správ
Nastav kanál 0 – kanál pre celý svet

1 na paneli správ
Nastav kanál 1 – kanál pre kontinent

2 na paneli správ
Nastav kanál 2 – kanál pre štát

3 na paneli správ
Nastav kanál 3 – dosah 300 Km

4 na paneli správ
Nastav kanál 4 – dosah 150 Km

5 na paneli správ
Nastav kanál 5 – 70 Km

6-8 na paneli správ
Nastav kanál  6 7 alebo 8 – privátny kanál

Medzera na paneli správ
Zapnúť alebo vypnúť oznamovanie prichádzajúcej správy v danom kanáli

 

Príkazy, ktoré majú vplyv na pohyb lietadla (otáčanie, klopenie a dvíhanie nosa, ako aj automatické funkcie či aktivácia klapiek,bŕzd a podvozku) je možné použiť iba keď sú spustené motory.

Aktivovať a deaktivovať spiatočku je možné iba keď lietadlo stojí.

Tankovať a boardovať cestujúcich je možné iba vtedy, ak je lietadlo zaparkované v parkovacej pozícii alebo pri gate.

 

 

Ručné prezeranie mapy

 

F1
Režim prezerania mapy

Šípka hore
Krok na sever alebo dopredu

Šípka vpravo
Krok na východ alebo vpravo

šípka dolu
Krok na juh alebo dozadu

Šípka vľavo
Krok na západ alebo vľavo

Medzerník
Krok v smere pohľadu

ctrl+medzerník
Krok v opačnom smere ako je pohľad – cúvanie

Back
Nastav veľkosť kroku

Shift+Back
Nastav veľkosť kroku – spätný cyklus

ctrl+Back
Nastav spôsob výpočtu rýchlosti

S
Prečítaj pohľad

A
Otoč pohľad o stupeň doľava

D
Otoč pohľad o stupeň doprava

Shift+A
Otoč pohľad o 10 stupňov doľava

Shift+D
Otoč pohľad o 10 stupňov doprava

Ctrl+A
Otoč pohľad o 90 stupňov doľava

ctrl+D
Otoč pohľad o 90 stupňov doprava

Shift+šípka hore
Skok na najbližší objekt v smere na sever alebo dopredu

Shift+šípka vpravo
Skok na najbližší objekt v smere na východ alebo doprava

Shift+šípka dolu
Skok na najbližší objekt v smere na juh alebo dozadu

Shift+šípka vľavo
Skok na najbližší objekt v smere na západ alebo doľava

Shift+medzerník
Skok na najbližší objekt v smere pohľadu

ctrl+shift+medzerník
Skok na najbližší objekt v opačnom smere ako je smer pohľadu

K
Prečítaj latitúdu mapy

L
Prečítaj longitúdu mapy

Z
Prečítaj obvod Zeme v danej latitúde

F
Skoč na súradnice

ctrl+F
Hľadaj

G
Nastav miesto ako cieľ pre navigáciu

B
Pridaj miesto do obľúbených

F11
Nastav nulu (na severe/pred tebou)

Ctrl+F11
Nastav typ kompasu (stupne/hodiny)

shift+F11
Nastav synchronizáciu pohybu s pohľadom (on/off)

Alt+1
Vytvor správu s požiadavkou na zaradenie letiska 1. kategórie

Alt+2
Vytvor správu s požiadavkou na zaradenie letiska 2. kategórie

Alt+3
Vytvor správu s požiadavkou na zaradenie letiska 3. kategórie

Alt+M
Zobraz dialóg pre výber vlastnej hudby (iba po predošlom aktivovaní levelu viac ako 2)

 

 

Spoločné klávesové skratky

 

1
Prečítaj polohu – level 1

2
Prečítaj polohu – level 2

3
Prečítaj polohu – level 3

4
Prečítaj polohu – level 4

5
Prečítaj polohu – level 5

6
Prečítaj polohu – level 6

7
Prečítaj polohu – level 7

Alt+1-7
Vyhľadaj názov z daného levelu na Google

Q
Prečítaj kompletnú polohu

Ctrl+Q
Prečítaj kompletnú polohu a vlož ju do schránky

Ctrl+1
Nastav vyslovovanie zmien polohy na level 1

Ctrl+2
Nastav vyslovovanie zmien polohy na level 2

Ctrl+3
Nastav vyslovovanie zmien polohy na level 3

Ctrl+4
Nastav vyslovovanie zmien polohy na level 4

Ctrl+5
Nastav vyslovovanie zmien polohy na level 5

Ctrl+6
Nastav vyslovovanie zmien polohy na level 6

Ctrl+7
Nastav vyslovovanie zmien polohy na level 7

Ctrl+0
Nastav vyslovovanie zmien polohy na najnižší level

H
Prečítaj šírku štátu

Ctrl+H
Prečítaj šírku kontinentu

V
Prečítaj výšku štátu

Ctrl+V
Prečítaj výšku kontinentu

Ctrl+Z
Prečítaj obvod Zeme v danej zemepisnej výške

Shift+Z
Prečítaj obvod aktuálnej zemskej pologule v danej zemepisnej šírke

P
Prečítaj najbližší štát v smere pohľadu

Ctrl+P
Prečítaj viacero štátov v smere pohľadu

Shift+P
Prečítaj mestá v smere pohľadu

O
Prečítaj štáty okolo

Shift+O
Prečítaj mestá okolo

U
Prečítaj najbližší štát vľavo

ctrl+U
Prečítaj štáty v poloblúku zpredu doľava

Shift+U
Na pevnine prečítaj mestá vľavo, na mori prečítaj pevninu vľavo

Ctrl+shift+U
Prečítaj mestá v poloblúku zpredu doľava

I
Prečítaj najbližší štát vpravo

ctrl+I
Prečítaj štáty v poloblúku zpredu doprava

Shift+I
Na pevnine prečítaj mestá vpravo na mori prečítaj pevninu vpravo

Ctrl+shift+I
Prečítaj mestá v poloblúku zpredu doprava

J
Prečítaj najbližší štát v smere letu alebo pohybu

Ctrl+J
Prečítaj najbližší kontinent alebo more v smere letu alebo pohybu

M
Prečítaj najbližší štát v opačnom smere ako je smer letu alebo pohybu

ctrl+M
Prečítaj najbližší kontinent alebo more v opačnom smere ako je smer letu alebo pohybu

N
Prečítaj navigačnú správu

Ctrl+N
Prečítaj zostávajúce kilometre a čas letu k cieľu

Ctrl+Shift+N
Vymaž cieľ

F3
Povedz výrez štátu

Ctrl+F3
Povedz výrez kontinentu

Shift+W
Prečítaj reálne počasie miesta na mape

Alt+C
Aktivuj/deaktivuj indikáciu hlavného mesta

Alt+B
Aktivuj/deaktivuj indikáciu významných bodov

F5
Zobraz zoznam morí a kontinentov v abecednom poradí

ctrl+F5
Zobraz zoznam morí a kontinentov v poradí vzdialenosti

ctrl+shift+F5
Zobraz zoznam morí a kontinentov v poradí smeru

shift+F5
Prečítaj najbližšie more alebo kontinent

F6
Zobraz strom štátov v abecednom poradí

ctrl+F6
Zobraz zoznam štátov v poradí vzdialenosti

ctrl+shift+F6
Zobraz zoznam štátov v poradí smeru

shift+F6
prečítaj najbližší štát

F7
Zobraz strom hlavných miest v abecednom poradí

ctrl+F7
Zobraz zoznam hlavných miest v poradí vzdialenosti

ctrl+shift+F7
Zobraz zoznam hlavných miest v poradí smeru

shift+F7
Prečítaj najbližšie hlavné mesto

F8
Zobraz dostupné letiská v abecednom poradí

Ctrl+F8
Zobraz dostupné letiská v poradí vzdialenosti

Ctrl+shift+F8
Zobraz dostupné letiská v poradí smeru

Shift+F8
Prečítaj najbližšie letisko

F9
Zobraz obľúbené miesta v abecednom poradí

Ctrl+F9
Zobraz obľúbené v poradí vzdialenosti

Ctrl+shift+F9
Zobraz obľúbené v poradí smeru

Shift+F9
Prečítaj najbližší obľúbený bod

F10
Zobraz významné miesta v abecednom poradí

Ctrl+F10
Zobraz významné miesta v poradí vzdialenosti

Ctrl+shift+F10
Zobraz významné miesta v poradí smeru

Shift+F10
Prečítaj najbližší významný bod

Enter
Premiestni na vybrané miesto (iba v zoznamoch)

Medzerník
Nastav miesto ako cieľ navigácie (iba v zoznamoch)

F12
Vypni/zapni hudbu na pozadí

Shift+F12
Pridaj hlasitosť hudby na pozadí

Ctrl+F12
Stíš hudbu na pozadí

Alt+Y
Zmeň hlas

F4
Návrat do menu