EUROFLY 2.0.10 – Rýchly štart

Copyright Štefan Kiss 2017

 

Čo musíš vedieť o práci s Eurofly

 

Tento dokument ti poskytne základné informácie o tom, ako funguje program Eurofly a ako s ním efektívne pracovať.

Poznámka k čítačom obrazovky: program je vytvorený tak, aby bolo možné pracovať s ním aj bez čítačov obrazovky. To však platí len v prostredí samotnej hry alebo prezerania mapy, nie v častiach s nastavovacími dialógmi. Svoje informácie oznamuje štandardne cez rozhranie sapi 5, čo ale môžeš v hlavnom menu zmeniť a program bude správy posielať priamo do NVDA, Jawsu či Winmonitora. Rovnako tak sú ozvučené aj zoznamy či editačné políčka. Ak chceš ponechať nastavenie hlasu na Sapi 5 a vyhovuje ti, že Eurofly ti oznamuje svoje správy cez toto rozhranie, no vadí ti, že číta položky zoznamov a editačných polí, stlač v zozname klávesu f1 a rozprávanie tak vypneš. Zoznamy a editačné políčka tak budeš čítať screenreaderom a ostatné informácie budeš počuť cez sapi5. Ak by si niekedy pracoval s Eurofly bez čítača, znova v hociktorom zozname stlač f1 a rozprávanie zapneš. Môžeš dokonca skombinovať dva hlasové výstupy. Viac si o tom prečítaj v dokumente Tipy a triky.

 

 

Ako si mám prezerať mapu?

 

- Z hlavného menu zvoľ položku "Ručné prezeranie".

- Klávesou backspace si zvoľ veľkosť kroku, ktorým budeš po mape chodiť. Stláčaj backspace a cyklicky sa budeš prepínať medzi možnosťami 0,1, 0,5, 1, 10, 100 a 1000. Sú to kilometre takže každým krokom sa posunieš o nastavený krok.

- Stláčaj šípky hore, dolu, vpravo a vľavo. Tým sa budeš po mape posúvať priamymi smermi na sever, juh, západ a východ.

- Klávesami A a D si nastav ľubovoľný smer pohybu, teda napr. 45 alebo 110 stupňov. Klávesy A a D ťa otáčajú po jednom stupni, A a D so Shiftom po desiatich stupňoch a Ctrl+A alebo Ctrl+D ťa posunie na najbližší priamy smer a to Ctrl+D v smere a Ctrl+A proti smeru hodinových ručičiek, takže napr. ak si práve otočený na 100, Ctrl+d ťa otočí na 180 a Ctrl+A na 90 stupňov.

- Medzerníkom vykonáš pohyb v smere, ktorý si si nastavil v predošlom kroku. Ctrl+medzerníkom vykonáš v tom istom uhle krok späť, teda cúvaš.

- Ak ku klávesám pohybu teda šípky alebo medzerník pridržíš Shift, urobíš skok na najbližší objekt na mape v určenom smere. Teda ak ideš cez oceán a máš nastavený krok 100 Km, namiesto toho aby si X-krát stláčal šípku alebo medzerník, Shift šípka alebo Shift medzerník ťa hodí na koniec oceánu na miesto, kde začína niečo iné.

Ak Ti tento spôsob nevyhovuje, môžeš si vybrať z niekoľkých ďalších režimov ako sa dá mapa prezerať. Režimy si volíš cyklickým stláčaním F1. Na výber máš tieto režimy:

1. 2D mapa kilometre – režim, ktorý bol opísaný vyššie a je vždy po spustení programu nastavený. Šípky v ňom predstavujú pevne zadané smery sever, juh, východ a západ, pohyb šikmo vykonáš medzerníkom, nastavený krok predstavuje kilometre. V tomto režime nemôžeš obkrúžiť Zem po poludníku, pretože na póloch mapa končí.

2. 3D mapa konštantný azimut – písmenami A a D si zvolíš smer a krok dopredu vykonáš normálne hornou šípkou, krok dozadu dolnou šípkou, krok doprava pravou a krok doľava ľavou šípkou. Nastavený krok predstavuje kilometre a môžeš obkrúžiť celú Zem. Keďže nastavený smer je konštantný, logicky pri inom azimute ako 0 90 180 či 270 budeš robiť špirálu k pólu a skončíš.

3. Myš – môžeš si mapu prezerať myšou. Jednoducho vezmi myš a ťahaj po podložke. Ak prídeš na okraj, zdvihni ruku, prelož myš na opačný koniec podložky a pokračuj v ťahaní. Môžeš vykonávať ľubovoľné smery pohybu a Eurofly ti bude oznamovať kde si. Ak sa ti zdá, že mapa je príliš hustá, otoč kolieskom myši (alebo ak ho nemáš, použi hornú a dolnú šípku) a nastavíš tým mierku v rozsahu 1 až 30. Číslo 1 predstavuje hustú a číslo 30 riedku mapu, takže si môžeš prezerať aj mestá v štáte. Ak chceš vedieť kde práve si, použi tlačidlá myši. Ľavé ti povie v ktorom si štáte, pravé ti oznámi kompletnú polohu aj s mestom, a tlačidlá myši spolu so Shiftom na klávesnici ti oznámia aktuálnu latitúdu a longitúdu.

4. 2D mapa súradnice – funguje rovnako ako prvý režim, avšak krok tu nie sú kilometre ale tisíciny stupňa. Krok 1000 predstavuje posun o jednu celú rovnobežku či poludník, menšie kroky o jeho stotinu či desatinu.

 

- Ak chceš skočiť priamo na nejaké miesto, zadané súradnicami, stlač F a do políčka napíš najprv latitúdu a potom longitúdu, obe oddelené čiarkou, pričom celočíselnú časť čísla od ostatnej oddelíš bodkou, a stlač enter.

- Ak chceš vyhľadať na mape nejaké mesto, stlač Ctrl+F a napíš čo chceš hľadať. Nerozlišujú sa veľké a malé písmená. Ak napíšeš nejaký reťazec, bude program hľadať presnú zhodu, ak však ako prvý znak napíšeš percento, bude program na mape hľadať miesta, ktoré tvoj reťazec iba obsahujú. Napríklad ak napíšeš "nitra", nájdeš iba mesto, ktoré sa volá "Nitra". Ak však napíšeš %nitr nájdeš rovnako mesto Nitra ako aj všetky obce v okrese Nitra či obce v nitrianskom kraji. Výsledky sa zobrazia v zozname, zoradené abecedne podľa kontinentov a štátov, takže si ich môžeš prezerať. Ak na niektorom výsledku stlačíš enter, zoznam zmizne a program ťa hodí na dané miesto na mape.

 

 

Ako mám zistiť, čo je na mape?

 

- Objekty na mape sú hierarchicky usporiadané do viacerých úrovní. Na vode je jedinou úrovňou vodná plocha, na pevnine je najvyššou úrovňou kontinent, pod kontinent spadajú štáty, pod ne kraje, okresy, mestá či mestské štvrte. Klávesami 1 až 7 si kedykoľvek môžeš pozrieť, čo sa nachádza na mieste, kde práve stojíš. Napríklad ak stlačíš klávesu 1 dozvieš sa že si v Európe, ak klávesu 2, že si na Slovensku, kláves 3 ti povie napríklad Nitriansky kraj, kláves 4 Okres Komárno a kláves 5 Komárno. Nachádzaš sa teda v meste Komárno, ktoré patrí do okresu Komárno a Nitrianskeho kraja na Slovensku v Európe.

- Ak stlačíš klávesu Q, program ti ohlási kompletne všetky úrovne a ak stlačíš ku klávese Q aj Ctrl, bude táto správa vložená do schránky, takže si ju môžeš vložiť do textového editora.

- Pri pohybe po mape ti program automaticky oznamuje, ak vojdeš do iného mesta či štátu. Rôznymi zvukmi je ohlásená zmena štátu, prekročenie poludníka alebo rovnobežky či prekročenie rovníka alebo nultého poludníka. Hlasom je oznámená zmena obce, kraja či okresu. Toto si môžeš nastaviť tak, že stlačíš číslo požadovanej úrovne spolu s klávesou Ctrl. Teda ak stlačíš Ctrl+4, bude ti program oznamovať iba zmenu okresu, jednotlivé obce nie. Pri stlačení Ctrl+3 budeš informovaný iba ak sa zmení kraj. Pozor ale na to, že nie vo všetkých krajinách je rovnaká štruktúra ako u nás, niekde sa stretneš aj so siedmymi či ôsmimi úrovňami, inde zasa len s dvoma. Ctrl+0 nastaví ohlasovanie na najnižšiu úroveň, teda ak sa zmení obec, bude ti to oznámené bez ohľadu na to, či je to v tretej, piatej alebo ôsmej úrovni.

Hlavné mesto každého štátu je oznámené aj zvukom. Počuješ ho do vzdialenosti 25 kilometrov. Ak sa ti táto pomôcka nepáči a vyrušuje ťa, môžeš ju vypnúť klávesou alt+C.

Klávesa K ti vždy oznámi aktuálnu latitúdu, kláves L longitúdu.

 

- Klávesy U I O P ti poskytnú informácie o tvojom okolí:

U ti povie aký štát či vodná plocha je naľavo od teba a ako je ďaleko. Ak stlačíš U spolu s kontrolom, dozvieš sa, aké štáty či vodné plochy sú v oblúku pred tebou doľava k tvojej ľavej ruke a v akom stupni začína nový objekt. Napríklad 0 Poľsko 320 Česko 290 Rakúsko. To znamená že priamo pred tebou je Poľsko, po tvojej ľavici je Rakúsko, ale medzi nimi na úseku od 320 do 290 stupňa na kompase je ešte Česko.

I vykoná to isté čo U ale s pravou stranou

O ti povie aké objekty štáty či vodné plochy sú okolo teba a pri každom objekte ti povie aj na akom stupni na kompase objekt začína. Ak ti ohlási iba jednu vodnú plochu napríklad 0 Atlantický oceán, si na ostrove a všade okolo je oceán.

P ti povie čo je presne pred tebou a ako je to ďaleko. Napr. Poľsko 220. Ak stlačíš P spolu s Ctrl, budú ti oznámené aj ďalšie objekty za Poľskom a môžeš sa tak pozrieť stovky kilometrov pred seba bez toho, aby si sa pohol z miesta.

Ak hociktorú klávesu z týchto štyroch U I O P stlačíš spolu so Shiftom, dozvieš sa to isté ale nie so štátmi ale s mestami.

Klávesy U I a P sú závislé od tvojho aktuálneho otočenia na kompase. Pozri časť Ako sa pohybovať po mape.

 

- Klávesa H – horizontála - ti oznámi aký je štát alebo vodná plocha v danom mieste široký, ako dlho by trvala cesta a čo je naľavo a napravo v susedstve. Ak k písmenku H stlačíš aj Ctrl dozvieš sa to isté o celom kontinente.

- Klávesa V je vertikála a robí to isté čo horizontála, avšak vertikálne, dozvieš sa výšku objektu a s čím susedí hore a dolu.

 

- F3 je výrez daného objektu. Ak hocikde na mape okrem polárnych oblastí stlačíš F3, program ti oznámi dve čísla, pričom prvé je percentuálne vyjadrená tvoja latitúda na danom objekte, meraná zdola a druhé je percentuálne vyjadrená longitúda na danom objekte, meraná zľava. Teda ak si v nejakom meste na Slovensku a stlačíš F3 a dozvieš sa napr. 5 80 znamená to, že sa nachádzaš iba 5 percent vertikálne na území Slovenska ale 80 percent horizontálne, teda je to takmer úplne dolu a veľmi blízko pravej hranice. Táto funkcia je užitočná najmä v pohraničných oblastiach. Ak pôjdeš po Slovensku stále na juh a vojdeš do iného štátu, mohol by si mať dojem, že tam Slovensko končí. Ak ale stlačíš F3, môžeš sa dozvedieť napr. 20 40 čo znamená, že hoci ty stojíš na hranici, si v skutočnosti na 20 percentách vertikály štátu a teda niekde napravo či naľavo od teba ešte Slovensko pokračuje smerom na juh 20 percentami svojho územia. Ak by si ale ako prvé číslo počul 1, tak vieš, že si úplne na juhu a už Slovensko naozaj končí.

 

- V Eurofly máš k dispozícii 5 zoznamov:

F5 ti zobrazí všetky kontinenty a vodné plochy

F6 ti zobrazí všetky štáty

F7 ti zobrazí všetky hlavné mestá

F8 zobrazí všetky letiská

F9 zobrazí tvoje vlastné body, ktoré si si na mape poznačil. Ktorékoľvek miesto si môžeš do tohto zoznamu pridať, ak na mape stlačíš písmeno B.

- O všetkých zoznamoch platí, že:

ak stlačíš danú funkčnú klávesu samotnú, zobrazí sa abecedný zoznam – v prípade štátov, hlavných miest a letísk dokonca strom

ak k danej funkčnej klávese stlačíš Ctrl, budú položky zoznamu zoradené od najbližšej po tú najvzdialenejšiu k tvojej aktuálnej polohe

ak k danej funkčnej klávese stlačíš Ctrl aj Shift budú položky zoradené tak ako po sebe nasledujú ak by si sa otáčal okolo svojej osi v smere hodinových ručičiek.

ak k danej funkčnej klávese stlačíš iba Shift, nezobrazí sa zoznam, ale bude ti hlasom prečítaná prvá položka zoznamu.

Pri každej položke v zozname je uvedený názov, vzdialenosť od teba, azimut a čas, za ktorý by si sa na dané miesto dostal.

Zobrazený čas vo východzom nastavení predpokladá, že letíš lietadlom rýchlosťou 850 Km za hodinu. Toto môžeš klávesou Ctrl+backspace zmeniť a nastaviť cestu autom, bicyklom či dokonca pešo. Dozvieš sa potom, ako dlho by si šiel z Nitry na Filipíny pešo.

 

 

Načo mám vytvárať profil

 

Ak chceš lietať, musíš si vytvoriť profil, ktorý predstavuje teba ako postavu pilota. Môžeš mať aj viac profilov. Každý predstavuje jedného pilota. Každému pilotovi sa vedie denník, do ktorého sa zaznamenávajú jeho úspechy i neúspechy, nalietané kilometre i hodiny.

Na vytvorenie profilu slúži položka Profily v hlavnom menu. Môžeš tu vytvárať aj mazať profily. Ak ideš prvýkrát lietať a nemáš ešte žiadny profil, budeš k tvorbe profilu vyzvaný len čo z hlavného menu zvolíš položku Úlohy alebo Voľné lietanie. Ak vytvoríš iba jeden profil, bude vždy automaticky tento profil načítaný a program sa ťa už nebude na nič pýtať. Ak budeš mať profilov viac, pri každom vstupe do leteckého režimu si budeš musieť vybrať, ktorý pilot ide práve lietať.

Pre vytvorenie profilu stačí po výzve napísať nejaké meno a stlačiť enter.

Ak v leteckom režime stlačíš Ctrl+Shift+D, zobrazí sa denník pilota, kde si prečítaš informácie o svojej doterajšej kariére.

Každý profil môže byť zaregistrovaný na serveri Eurofly. Ak nemáš svoj profil zaregistrovaný, bude ti registrácia automaticky ponúknutá. Môžeš a nemusíš ju prijať. Ak ju prijmeš, budeš vyzvaný na zadanie svojho mena, čím sa rozumie akékoľvek hráčske meno, krajina, vek a nejaká poznámka, ktorá nie je povinná. Údaje môžeš kedykoľvek zmeniť v časti Nastavenia/Osobné údaje. Ak je tvoj profil zaregistrovaný na serveri, stávaš sa súčasťou celosvetovej komunity hráčov Eurofly. Môžeš sledovať, kto všetko je v spoločnosti Eurofly zaregistrovaný, kto práve lieta, kto sa kde nachádza a kto aké úspechy dosiahol. Aj tvoje úspechy budú tvoji kolegovia vidieť na webe.

 

 

Ako mám lietať

 

- Z hlavného menu zvoľ položku "Voľné lietanie" a vyber si lietadlo.

O lietaní musíš vedieť, že:

- K dispozícii máš 3 druhy lietadiel od malých kategórie 1 až po veľké kategórie 3. Lietadlá v jednotlivých kategóriách sa od seba líšia hlavne technickou vybavenosťou, lietadlá kategórie 1 – volajme ich malé, sa ovládajú ručne, pri kategórii 2 – stredných – máš už nejaké pomôcky a tie veľké z kategórie 3 majú aj autopilota.

- Rovnako tak letiská sú rozdelené do troch kategórii a s veľkým lietadlom nemôžeš pristáť na malom letisku, s malým lietadlom však pristaneš všade.

- Letiská sa od seba líšia aj tým, že kým tie malé majú iba jednu rozbehovú dráhu, tie stredné a veľké majú viac dráh.

 

 

Ako mám vzlietnuť

 

Ak si sa po štarte ocitol v hangári, musíš z neho vyjsť. V nasledovnom popise budeme predpokladať práve túto situáciu. Pre úspešné vzlietnutie musíš urobiť nasledovné kroky:

- otvor dvere hangára – klávesou Ctrl+O – stav dverí si pozrieš klávesou O

- zapni palubný počítač – klávesou Ctrl+Shift+K

- zapni vysielačku – klávesou Ctrl+Shift+F.

- zadaj frekvenciu – klávesou F sa dozvieš požadovanú frekvenciu a túto zadáš po stlačení alt+F. K tomuto kroku budeš vyzvaný aj viackrát počas letu, vždy vtedy keď sa zmení frekvencia vysielania. Naladenie vysielačky na správnu frekvenciu je dôležité aby si mohol komunikovať s vežou. Bez tohto kroku nebudeš vežu počuť. Na letiskách 2 a 3 kategórie sú dva typy veží a to ground a aproach. Ground ťa bude navádzať po letisku, aproach vo vzduchu. Teraz preto zadaj frekvenciu pre ground. Ak si ju zadal správne, ground ťa privíta.

- zapni motory klávesou page up a page down.

- uvoľni brzdy – B

- pohni sa – klávesou home pridaj rýchlosť a klávesou R si ju sleduj. Pritom klávesou L sleduj aj svoju polohu na letisku. Smeruješ na západ, čo ti oznamuje kláves S a musíš sa dostať k hlavnej ceste, ktorá je medzi longitúdou 3000 a 3200. Klávesa L ti hovorí tvoju aktuálnu longitúdu, ktorá postupne klesá až k 3200. V tomto bode je križovatka, preto buď opatrný. Ak pred ňou začuješ pípanie, dráha je voľná a môžeš pokračovať, ak počuješ cinkanie, klávesou end brzdi a napokon zastaň a čakaj, kým sa zvuk opäť nezmení na pípanie. Až potom znova pokračuj. Choď rovno, kým zvuk pípania nezmizne. To znamená, že si na hlavnej ceste a môžeš sa otáčať doprava. Urobíš to stláčaním šípky vpravo alebo najlepšie stlačením Ctrl+pravá šípka. Keď sa už otočíš a kláves S ti bude hlásiť sever, pokračuj až na parkovaciu pozíciu, ktorá je medzi latitúdou 0 až 100. Tvoju latitúdu ti hlási kláves K.

- na parkovacej pozícii sa môžeš rozhodnúť, či chceš brať cestujúcich alebo nie. Ak áno, stlač Ctrl+W čím oznámiš groundu, že chceš brať cestujúcich a on ti pridelí bránu. Znova sa pohni a pokračuj rovno, kým nebudeš počuť signál gates. Počas pomalej jazdy zatoč na cestu do smeru, odkial počuješ signál. Ak sa otočíš na západ alebo východ a signál stíchne, si na ceste a môžeš pokračovať. Pokračuj, kým nebudeš počuť názov brány, ktorú ti ground pridelil. Ak ju už budeš počuť, jednoducho zastaň.

- otvor dvere – klávesou Ctrl+R

- boarduj cestujúcich – klávesou Ctrl+W – keď všetci nastúpia, dozvieš sa ich počet

- natankuj – urobíš to klávesou Ctrl+E alebo Ctrl+Shift+E. Tou prvou natankuješ iba požadované množstvo paliva, tou druhou vezmeš plnú nádrž. Pozor na to, že každé lietadlo má inú kapacitu nádrže. Klávesou E sa dozvieš stav paliva.

- zatvor dvere – Ctrl+R

- pripútaj sa – Ctrl+B

- naplánuj si let – stlačením Ctrl+F8 si zobraz zoznam letísk a stlač medzerník na letisku, do ktorého chceš letieť, resp. cez ktoré chceš letieť. Každé letisko, na ktorom stlačíš medzerník sa pridá do navigácie. To posledné bude považované za cieľ, ostatné za miesta, cez ktoré sa bude prelietať. Po skončení plánovania klávesou escape zatvor zoznam letísk. Ak sa klávesou tab prepneš do navigačného systému na tvojom palubnom počítači, uvidíš tam svoju naplánovanú trasu. Môžeš vymazať čo nepotrebuješ.

- ak ti ground pridelí dráhu, z ktorej budeš vzlietať, stlač backspace, čím aktivuješ spiatočku. Znova sa pohni a cúvaj až kým nebudeš opäť na hlavnej ceste čo sa prejaví tým, že budeš počuť signál Gates. Vtedy zatoč na sever. Keď už budeš správne otočený, zastaň, vypni spiatočku a znova sa pohni, teraz už dopredu. Na letisku 2 kategórie vychádzajú všetky dráhy    z tejto hlavnej cesty, na ktorej práve si. Na letiskách tretej kategórie vychádzajú z hlavnej cesty iba dráhy 1 2 a 3. Potom je tu cesta A a cesta B, na ktorých sa nachádzajú dráhy A1 až A5 a B1 až B5. Musíš na ne zatočiť a pokračovať, kým nenájdeš správnu dráhu. Otočíš sa na ňu a potom zastaň.

- nastav odpovedač – zadaj frekvenciu veže aproach. Veža ti oznámi unikátny kód. Zapni odpovedač – klávesou Ctrl+Shift+T (transpondér) a potom stlač alt+T a zadaj kód, ktorý ti veža oznámila. K tomuto kroku budeš vyzvaný vždy pred novým letiskom. Odpovedač za teba oznamuje veži tvoju identitu a polohu a zabezpečuje tak, aby si sa nezrazil s inými lietadlami. Ak odpovedač nenastavíš, riskuješ zrážku s iným lietadlom.

- zapni ventiláciu – klávesou Ctrl+Shift+V

- zapni tlakový systém – klávesou  Ctrl+Shift+P

- zapni kúrenie – klávesou Ctrl+Shift+Q

- zapni TCas – klávesou Ctrl+Shift+C

- zapni búrkový radar – klávesou Ctrl+Shift+S

- ak je noc, zapni aj svetlá: predné, zadné a vnútorné – Shift F, Shift B  a Shift S

- ak používaš braillský riadok, môžeš si zapnúť status monitor – klávesou alt+M

- klávesou Ctrl+enter si zobraz vlastnosti lietadla a pozri si, koľko po natankovaní a boardovaní cestujúcich vážiš. Od toho sa odvíja aj tvoja aktuálna vzletová rýchlosť, ktorú z vlastností zistíš

- požiadaj o povolenie vzlietnuť – F1. Ak bude zlé počasie možno budeš musieť čakať. Ďalšie kroky konaj, až keď budeš mať povolenie.

- ak máš autopilota, môžeš ho zapnúť klávesou alt+U a on vzlietne sám. Ak máš malé lietadlo, musíš vzlietnuť ručne.

- aktivuj klapky klávesou Ctrl+F

- teraz pridaj výkon motorov klávesou alt+Home a sleduj rýchlosť. Ak sa bude rovnať vzletovej rýchlosti, ktorú si si predtým zistil, stlač delete, aby si zastavil ďalšie narastanie rýchlosti.

- zdvihni nos dolnou šípkou tak, aby bol medzi 10 a 15 stupňov. Sklon si pozeráš klávesou T.

- keď dosiahneš vzletovú rýchlosť a správne zdvihneš nos, odlepíš sa od zeme. Tvoja výška, ktorú si pozeráš klávesou Z začne stúpať a Dostaneš pokyn z veže. Teraz musíš vypnúť klapky a zasunúť podvozok. Tvoja rýchlosť pritom stúpne o 20, 30 alebo aj 40 kilometrov.

- deaktivuj klapky klávesou Ctrl+F

- zasuň podvozok klávesou Ctrl+G

- udržiavaj rýchlosť aj sklon, kým ti tvoj letecký interface neoznámi, že si úspešne vzlietol. Tým je tvoj vzlet ukončený.

 

Poznámky:

- letiská kategórie 1 nemajú dráhy ani brány. Cestujúcich boarduješ priamo na parkovacej pozícii a vzlietaš na dráhe, ktorá je priamo pred tebou. Ostatné úkony konáš tak, ako bolo opísané.

- niektoré lietadlá nemusia byť vybavené niektorými systémami.

- na parkovacej pozícii môžeš aj tankovať, takže ak nechceš brať cestujúcich, ne musíš kvôli palivu na gate.

 

 

Ako prebieha let

 

- počas letu riadiš lietadlo šípkami – doľava a doprava sa otáčaš po jednom stupni, kombinácia šípky so Shiftom ťa otočia o 10 stupňov a šípka s Ctrl ťa otočí na najbližší kolmý smer v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Obrat ale samozrejme prebieha postupne. Klávesou S si pozeráš tvoj aktuálny smer. Ak počuješ dve čísla napr. 10 90 znamená to, že prebieha obrat, aktuálne si otočený na 10 stupňov ale cieľom je 90 a točíš sa naň. Po skončení obratu sa ozve cinknutie.

- šípkami dole ťaháš knipel k sebe, čím otáčaš nos lietadla hore a teda stúpaš, šípkou od seba naopak klesáš. Nikdy nenastav uhol stúpania či klesania viac ako 20, je to nepríjemné. Ak by si to skúšal a nastavil dokonca až 25 alebo 30, zničíš lietadlo a havaruješ. Aktuálny sklon si pozeráš klávesou T, tvoju momentálnu výšku klávesou Z. Ak počuješ dve čísla, platí to isté čo o smere, väčšie lietadlá totiž majú automatické výškové kormidlo. Ak si práve v takom lietadle, stačí ak stlačíš alt+Z a po výzve napíšeš výšku, na ktorú sa chceš dostať, napr. 8000. Predvolené nastavenie sklonu nosa po stlačení Alt+Z je 15 stupňov. Keď však chceš pri stúpaní alebo klesaní použiť iný uhol, napr. chceš dosiahnuť výšku 8000 so sklonom 7 stupňov, do editačného políčka po stlačení Alt+Z napíš 8000,7. Lietadlo začne samo stúpať alebo klesať a po dosiahnutí danej výšky ti to oznámi cinknutím. Túto vlastnosť môžeš využiť pokojne aj pri vzlete kedy ešte na letisku nastavíš výšku napr. 100 alebo 500 a tiež pri pristávaní, kedy nastavíš 0.

- rýchlosť meníš klávesmi home a end, aktuálnu rýchlosť zistíš klávesou R. Ak počuješ dve čísla, znamená to, že je zapnutý autopilot, ktorý práve zrýchľuje či spomaľuje, alebo si použil funkciu automatickej rýchlosti, ktorú majú veľké lietadlá. Vtedy po stlačení alt+R zadáš rýchlosť, na ktorú chceš zrýchliť a lietadlo urobí všetko za teba. Môžeš to využiť napr. aj pri vzlietaní a pristávaní, kedy zadáš tvoju aktuálnu vzletovú či pristávaciu rýchlosť a viac nemusíš rýchlosť riešiť.

Daj pozor na to, že existujú dve rýchlosti. Jedna je strojová a druhá reálna. Keďže letíš vo vzduchu, na tvoj let má vplyv aj smer a sila vetra. Ak vietor fúka zboku, nijako to neovplyvňuje tvoj let. Ak fúka zozadu, tlačí ťa a jeho rýchlosť sa pripočítava k tvojej. Ak fúka oproti tebe, brzdí ťa a tvoja rýchlosť je o jeho rýchlosť menšia. Ak ti teda prístroj ukazuje rýchlosť 700, ale fúka protivietor rýchlosťou 100, tak tvoje motory pracujú tak, aby vyvinuli rýchlosť 700, to je tá strojová rýchlosť, ale ty sa pohybuješ iba rýchlosťou 600, čo je tá skutočná rýchlosť. Samotná kláves R ti vždy povie aká je tvoja strojová rýchlosť a aký fúka vietor. R spolu so Shiftom ti povedia aj aká je tvoja skutočná rýchlosť. Tento jav neovplyvňuje vzlietanie a pristávanie, takže vtedy sa riaď iba strojovou rýchlosťou a nastav ju na potrebnú vzletovú či pristávaciu rýchlosť.

- počas letu môžeš ľubovoľne stúpať a klesať, letieť rýchlosťou akou chceš, nesmieš však klesnúť pod tvoju vzletovú rýchlosť, inak sa zrútiš.

- každé lietadlo má svoju maximálnu letovú rýchlosť, štandardne teda nemôžeš zrýchliť nad túto hranicu. Ak máš však pred sebou dlhý let a nechce sa ti sedieť pri počítači napr. 10 hodín, môžeš klávesou Ctrl+T aktivovať turbo. Potom môžeš rýchlosť vytiahnuť až na 10000 Km za hodinu. Ak tou istou klávesou turbo vypneš, rýchlosť sa postupne automaticky zníži na maximálnu rýchlosť lietadla. Turbo sa dá zapnúť iba vtedy, ak si už na maxime daného lietadla.

- klávesou F1 si kedykoľvek zistíš v dosahu akého letiska si a či vôbec je nejaké letisko na blízku.

- z času na čas môžeš byť vyzvaný, aby si preladil vysielačku. Vtedy si klávesou F pozri aká je požadovaná frekvencia a tú zadaj do vysielačky tak, že stlačíš alt+F, napíšeš frekvenciu a dáš enter. Ak to neurobíš, nebudeš počuť vežu.

- ak vstúpiš do vzdušného priestoru nového letiska, budeš vyzvaný, aby si nastavil odpovedač. Odpovedač resp. transpondér je zariadenie, ktoré ťa identifikuje na obrazovke radaru a udáva aj tvoju polohu. Nastavenie odpovedača je preto potrebné v hustejších premávkach. Ak to neurobíš, riskuješ zrážku s iným lietadlom. Odpovedač nastavíš tak, že stlačíš alt+T a zadáš unikátny kód, ktorý ti oznámi veža.

- Ak sa nachádzaš v dosahu nejakého letiska, musíš sa riadiť jeho pokynmi, hlavne stúpať a klesať na výšku, ktorú ti veža určí.

- klávesou medzerník si kedykoľvek môžeš nechať zopakovať poslednú hlášku veže, ak si ju nezachytil. Výnimkou je situácia, keď opustíš vzdušný priestor letiska a si teda už mimo dosahu veže.

- ak vojdeš do nového štátu, budeš vyzvaný aby si sa identifikoval. Urobíš to klávesou F2.

- počas letu sa môžeš klávesmi U I O P pozerať okolo seba, zisťovať klávesmi H V či F3 všetky informácie o mape rovnako ako v ručnom prezeraní – pozri kapitolu ako zistiť čo je na mape. K dobru máš ešte klávesu J, ktorá ti vždy povie ako ďaleko je najbližší nový objekt pred tebou a M zasa aký je za tebou.

- rovnaký účel ako v ručnom prezeraní A S D majú tu klávesy Y X C teda tri klávesy len o rad nižšie. Môžeš sa nimi otáčať rovnako ako pri ručnom prezeraní mapy s tým, že nebudeš točiť celým lietadlom ale len svojou hlavou. Teda lietadlo môže letieť na juh, ale ty môžeš akoby otočiť hlavu doprava doľava či dozadu a potom sa klávesmi U I P pozrieť čo v danom smere je. Stlačením klávesy Ctrl+S otočíš znovu hlavu do smeru letu.

- ak ťa nejaký bod počas letu zaujme, klávesou B si ho môžeš pridať medzi záložky a potom sa k nemu pri ručnom prezeraní vrátiť.

- rovnako si počas letu môžeš zobrazovať zoznamy štátov, letísk či hlavných miest a môžeš sledovať, ako sa tieto od teba vzďaľujú či sa ti približujú.

- ak si zobrazíš zoznam letísk a na niektorom stlačíš medzerník, nastavíš ho tým do navigačného systému ako cieľ. Tým pádom sa môžeš k tomuto cieľu nechať navigovať. Máš na to tieto nástroje:

- kláves N ti vždy povie o koľko stupňov vpravo či vľavo sa musíš otočiť, aby si smeroval k cieľu.

- alt+N aktivuje audionavigáciu, teda cieľ bude pípať a budeš ho počuť v priestore, avšak len ak je niekde pred tebou, vľavo či vpravo. Ak je za tebou, nepočuť ho. Ak je v strede pred tebou, letíš k nemu.

- Ctrl+N ti povie, koľko kilometrov k cieľu ostáva a ako sa cieľ volá.

- vo väčších lietadlách máš k dispozícii autonavigáciu. Aktivuješ ju alt+P a viac nemusíš nič riešiť, lietadlo sa automaticky otáča k cieľu.

- ak je aktivovaný autopilot, rovnako nemusíš nič riešiť.

V lietadle druhej a tretej kategórie máš k dispozícii aj bar a ponuku nápojov. Klávesou Ctrl+L privoláš letušku a vyberieš si z jej ponuky. Klávesou Ctrl+K nápoj vypiješ. Kolu na ex, ostatné nápoje na viac dúškov.

- počas letu sa ti môže stať, že sa ozve varovný signál TCas stúpajte alebo TCas klesajte. Znamená to, že oproti tebe letí iné lietadlo  a ty sa mu musíš vyhnúť. Klesni alebo stúpni o minimálne 100 metrov.

- rovnako sa ti môže stať, že sa pred tebou objaví veľká búrka. Ak máš zapnutý búrkový radar, ten ti to ohlási pípaním, ktoré bude najprv nižšie ale potom  sa bude zvyšovať, čím viac sa budeš blížiť k búrke. Do takejto búrky nesmieš vletieť, pretože by ťa zrazila k zemi. Musíš ju obletieť a teda šípkami zmeniť kurz letu tak, aby si búrku obišiel.

- taktiež sa môžu občas vyskytnúť krízové  udalosti, napr. môže vypuknúť oheň na palube. Vtedy musíš okamžite pristáť.

- počas letu si môžeš na palubnom počítači prezerať, ktorí piloti práve lietajú v spoločnosti Eurofly. Ak máš chuť, môžeš im dokonca napísať správu. Klávesou Ctrl+Shift+G zapni komunikátor a klávesou alt+G odošli správu. Na palubnom počítači pribudne panel so správami. Ak sa naň prepneš klávesou Tab, môžeš iným pilotom napísať. Cez panel správ si môžeš zobraziť aj profil niektorého pilota. Stačí, ak sa nastavíš na správu konkrétneho pilota a stlačíš Ctrl+H. Otvorí sa internetový prehliadač s profilom pilota na webe Eurofly. Číslami 1 až 8 alebo 0 môžeš nastaviť kanál podľa toho, v koľkých jazykoch chceš s pilotmi komunikovať. Ak nastavíš kanál 0, uvidíš správy od pilotov vo všetkých jazykoch podľa toho, ako máš túto predvoľbu nastavenú v nastaveniach Eurofly. V nastaveniach Eurofly, na karte Všeobecné nájdeš tlačidlo Jazyky komunikátora, kde si môžeš vybrať, v akých jazykoch chceš komunikovať. Potom tam máš aj začiarkávacie políčko, či chceš na kanáli 0 vidieť správy od pilotov z celého sveta, vo všetkých svetových jazykoch, alebo len od tých, ktorí hovoria jazykmi, ktoré si si vybral. Kanály sa potom automaticky zoradia podľa abecedného poradia jazykov, ktoré si si vybral. Ak si si teda napr. vybral češtinu (Czech), angličtinu (English) a slovenčinu (Slovak), na kanáli 1 budeš mať češtinu, na kanáli 2 angličtinu, na kanáli 3 slovenčinu a na kanáli 0 všetky 3, ak si v nastaveniach nezačiarkol voľbu pre všetky jazyky. Ak príde nová správa v ktoromkoľvek  kanáli, bude ti to oznámené zvukom, ktorý však môžeš aj stlmiť a to pre každý kanál zvlášť, ak si daný kanál zobrazíš a potom stlačíš medzerník.

Na paneli premávky tiež môžeš využiť klávesové skratky, pomocou ktorých zobrazíš konkrétne informácie. Okrem informácií ako kto je práve vo vzduchu a na konkrétnom letisku na samotnom paneli správ, môžeš použiť aj klávesové skratky, ktoré ťa presmerujú priamo na web. Skratkou Ctrl+H prejdeš z panela správ priamo na domovskú stránku Eurofly, Ctrl+P ti zobrazí sekciu pilotov a Ctrl+T podrobnosti o premávke.

 

 

Ako pristanem

 

Ak chceš pristáť, musíš si zvoliť cieľové letisko, stlačením F8 alebo Ctrl+f8 – a na požadovanom letisku stlačiť medzerník. Teraz ťa navigačný systém bude viesť k tomuto letisku, písmeno N ti povie ako sa máš otáčať a Ctrl+N ti povie koľko kilometrov do cieľa ostáva. Pristávať musíš pri tvojej aktuálnej pristávacej rýchlosti a nesmieš mať veľkú výšku. V dostatočnom predstihu teda klesni na výšku 100 a spomaľ na pristávaciu rýchlosť, ktorú sa dozvieš z vlastností lietadla (Ctrl+enter). Pozor, rýchlosť sa odvíja od hmotnosti, teda ak si letel stovky kilometrov a spálil veľa paliva, lietadlo je teraz ľahšie ako bolo pri vzlete. Preto sa nespoliehaj na dáta spred nejakého času, mohli sa zmeniť.

- ak máš autopilota, aktivuj ho a on pristane sám, akurát ťa vo vhodnom okamihu vyzve, aby si žiadal o povolenie. Ak autopilota nemáš, pristaň ručne takto:

- klesni na 100 a spomaľ na pristávaciu rýchlosť.

- ak si už 2 alebo menej Km pred letiskom, stlač F1 a žiadaj o povolenie. Ak ho dlhší čas nedostaneš a preletel by si letisko, musíš sa otočiť a vrátiť, nikdy sa nepokúšaj pristáť mimo pristávacieho okruhu letiska, čo je 2 Km.

- ak máš povolenie na pristátie, musíš zahájiť pristávanie. Ak si to z nejakého dôvodu rozmyslíš alebo si už preletel letisko a nemôžeš pristáť, musíš klávesou Ctrl+F1 povolenie zrušiť a potom si ho vyžiadať znova.

- ak máš povolenie a chceš pristáť,

- vysuň podvozok – klávesou Ctrl+G

- aktivuj klapky – klávesou Ctrl+F

sklop nos hornou šípkou na cca 12 stupňov a klesaj.

- keď ti interface oznámi že pristátie bolo úspešné, ocitneš sa na letiskovej ceste, na pozícii menej ako mínus 1500 a budeš smerovať k súradnici 0. Klávesou K si svoju polohu môžeš sledovať. Musíš teraz lietadlo zastaviť uberaním rýchlosti ale tak, aby si definitívne zastal až na polohe 0 až 100. To je totiž parkovacia pozícia a interface ti oznámi Parking position. Ak zastaneš skôr alebo neskôr, nič sa síce nestane, ale pristátie nie je korektne ukončené a lietadlo nie je zaparkované.

- Ak zastaneš na správnom mieste, interface ohlási parking position a pristátie je úspešne dokončené.

- klávesou Ctrl+R otvor dvere a pomocou Ctrl+W umožni cestujúcim vystúpiť. Na väčších letiskách  sa musíš opäť naladiť na ground, ktorý ti pridelí gate, pri ktorom vystúpia cestujúci.

- môžeš vypnúť motory a klávesou F4 sa vrátiť do hlavného menu, môžeš však aj dotankovať naboardovať nových cestujúcich a absolvovať ďalší let.

- ak stlačíš Ctrl+D, zobrazí sa ti palubný denník daného lietadla a dozvieš sa, kde si naposledy pristál a koľko si s daným lietadlom nalietal. Ak vypneš program a opätovne ho spustíš, nájdeš svoje lietadlo tam kde si ho nechal.

- ak stojíš na letisku v parkovacej pozícii, môžeš zmeniť letisko tak, že ho vyberieš zo zoznamu letísk a potvrdíš klávesom Enter, alebo môžeš zmeniť aj lietadlo, stlačením Ctrl+A.

- ak potrebuješ núdzovo pristáť mimo letiska, môžeš tak urobiť, avšak iba raz za deň, pričom do tohto počtu sa nezarátavajú situácie, kedy si núdzovo pristál na pokyn programu. Núdzové pristátie urobíš tak ako každé iné s tým rozdielom, že pred pristátím naladíš vysielačku na frekvenciu 121.5, čo je frekvencia núdzového volania. Klávesa F ti už teraz nebude oznamovať číslo ale signál SOS.

 

Ako mám plniť úlohy?

 

 

Z hlavného menu zvoľ položku Úlohy. Zobrazí sa klasické letecké rozhranie s tým, že program Ti pridelí nejakú úlohu. Teda musíš letieť z jedného miesta na iné, môže sa stať, že budeš mať nariadené medzipristátia, že budeš mať určené aj zmeniť na niektorom letisku lietadlo alebo budeš mať určené, cez ktoré krajiny musíš preletieť, alebo ktorým sa naopak musíš vyhnúť. To všetko musíš pri svojom lete rešpektovať.

Svoju úlohu si prečítaš klávesou A. Shift+A ti tvoju úlohu zobrazí v stručnom prehľade a Ctrl+Shift+A ti ukáže zoznam toho, čo si už z úlohy splnil. Potom ti už nič nebráni, máš všetky prostriedky na jej splnenie a závisí iba na Tvojej šikovnosti, či to dokážeš. Ak áno, ozve sa na konci gratulácia, v opačnom prípade iba oznámenie, že úlohu si nesplnil. Do priečinka s programom sa vtedy uloží súbor tasklog.txt, v ktorom sa dočítaš, aké chyby si urobil.

Ak na niektorom letisku potrebuješ zmeniť lietadlo, urobíš to klávesou Ctrl+A.

Ak ti čas nedovoľuje vykonať úlohu celú, môžeš kedykoľvek po pristátí a zaparkovaní na nejakom letisku program ukončiť. Po najbližšom spustení programu a zvolení modulu úloh nájdeš lietadlo tam, kde si ho nechal a môžeš pokračovať v plnení úlohy.

Ak z nejakého dôvodu potrebuješ začať úlohu od začiatku, vyjdi z modulu úloh klávesou Ctrl+F4, čím úlohu resetuješ a ona ti potom bude ponúknutá znova od začiatku.

- ak absolvuješ všetkých 90 základných úloh, budeš mať k dispozícii ďalšie úlohy, pri ktorých si však už budeš môcť vyberať, ktoré chceš plniť. Za niektoré balíčky úloh môžeš získať aj certifikát a svoju kvalifikáciu tak ustavične zvyšovať.

 

 

Podpora a poďakovanie

 

Ak si usúdil, že bezplatný program Eurofly je pre teba prínosom a myslíš si, že jeho autor si zaslúži finančné ohodnotenie, odmeň ho honorárom v ľubovoľnej výške, ktorý zašleš na bankový účet Fio banky, ktorá je rovnako dostupná občanom Slovenskej aj Českej republiky.

 

Číslo účtu v tvare IBAN:

sk4583300000002201014643

 

číslo účtu pre občanov ČR:

2201014643/2010

 

Variabilný symbol nie je povinný, no ak inak nedáš, uveď:

18161115

 

Ak si s programom Eurofly spokojný, vyjadri svoju podporu na Facebooku alebo na mobilnom Facebooku.

 

Ak máš problémy, opýtaj sa ostatných používateľov na Facebooku, alebo kontaktuj autora e-mailom na adrese kissoft@stefankiss.sk

 

Navštív tiež domovskú stránku programu Eurofly.

 

Môžeš sa prihlásiť aj do e-mailovej diskusnej skupiny, ktorá je venovaná čiste programom Štefana Kissa. Informácie o tom, ako sa prihlásiť, nájdeš na Facebooku.

 

Poďakovanie za spoluprácu na programe patrí:

Petrovi Johnsonovi, Garymu Darbymu a Rastislavovi Kissovi, ktorí mi pomáhali riešiť kartografické a programátorské problémy

Lubošovi Pintešovi, ktorý naprogramoval serverové algorytmy a kompletnú komunikáciu programu so serverom

Petrovi Vágnerovi, Petrovi Nedorostovi, Vítkovi Jiráskovi, Ľubošovi Pintešovi a Rastislavovi Kissovi, ktorí sa zapojili do zbierania geografických dát a neúnavne vo dne a dokonca i v noci pracovali na tom, aby sme čo najskôr dali dokopy mapu celého sveta

Vítkovi Jiráskovi, Rastislavovi Kissovi, Peťovi Nedorostovi a Ondrejovi Rosíkovi, ktorí Eurofly neúnavne testovali a obohacovali o nové nápady. Keby už v prvých verziách bol v programe denník pilota, bol by Vítek na čele ďaleko predo mnou v nalietaných kilometroch. Vďaka tomu však odhalil spolu s ostatnými testermi mnoho chýb a vymyslel množstvo vylepšení.

Janovi Ohřálovi, pilotovi, ktorý nám poskytol neoceniteľné informácie z reálneho leteckého života, zhromaždil pre program Eurofly technické dáta o lietadlách a konzultoval mnohé otázky, spojené s pilotovaním lietadla.

Vítkovi Jiráskovi za výdatnú technickú pomoc pri realizovaní nahrávok a pomoc s mnohými ďalšími otázkami, spojenými s tvorbou Eurofly. Hoci ja som Eurofly programoval, Vítek ma dakedy denne sýtil novými nápadmi, postrehmi a vylepšeniami, ktoré zachádzali až do detajlov, čím sa program stával zo dňa na deň viac prepracovaný. Vďaka jeho technickej zručnosti pri práci so zvukom sa tak stal zvukovým inžinierom programu Eurofly a má na starosti tvorbu všetkých nahrávok, ich úpravu, strihanie a vôbec všetko, čo si zvuková stránka programu vyžaduje.

Ondrejovi Rosíkovi, ktorí program neúnavne testoval a hlavne vykonával a vykonáva technickú podporu pre hráčov Eurofly a komunikuje s cudzojazyčnými užívateľmi a menežuje preklad Eurofly do angličtiny.

Horstovi Konraderovi, ktorý poskytol súhlas na použitie skladby Konis Hupen

hlavne Pánu Bohu za inšpiráciu, silu, múdrosť, trpezlivosť, čas, tolerantnú manželku a všetkých vyššie menovaných spolupracovníkov.