EUROFLY 1 – Licenčné ujednanie

Copyright Štefan Kiss 2016

 

Program Eurofly naprogramoval Štefan Kiss v roku 2016 ako zábavno-edukačnú aplikáciu pre zrakovo postihnutých.

 

Eurofly ako celok je duševným vlastníctvom autora.

 

Program je freeware a preto je možné ho bezplatne používať a ako celok ho voľne šíriť jedine bez nároku na odmenu.

 

Ak program Eurofly šírite ďalej, musíte ho vždy distribuovať ako celok, teda aj s týmto súborom o licenčných podmienkach a so všetkou dokumentáciou.

 

Autor programu týmto prehlasuje, že nie je tvorcom úplne všetkých súčastí programu – najmä hudby a zvukových súborov, preto si ani nepripisuje duševné vlastníctvo týchto súčastí. Je však autorom programu a teda aj spôsobu spracovania a využitia jednotlivých zložiek, čím vzniká nové dielo – program Eurofly – ktorý ako celok už je duševným vlastníctvom autora. Program je preto nevyhnutné vždy distribuovať ako celok, pretože aj keď autor použil v programe hudbu či zvukové nahrávky z iných zdrojov, nestal sa tým vlastníkom autorských práv na tieto diela a príslušné licencie ho oprávňujú diela iba použiť v programe Eurofly, nie poskytovať autorské práva ďalej.

 

Zemepisné dáta sú prevzaté zo servera www.geonames.org, ktorý ich distribuuje pod licenciou Creative commons, čo znamená, že dáta môžu byť bezplatne šírené, musí však pri nich byť uvedený zdroj, ktorým je server www.geonames.org. Z toho vyplýva aj skutočnosť, že autor aplikácie Eurofly nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť geografických dát, táto leží na poskytovateľovi – serveri www.geonames.org.

 

Spôsob spracovania geografických dát pre program Eurofly je však už duševným vlastníctvom autora programu Eurofly a ten si vyhradzuje právo geografické dáta šíriť zabezpečeným spôsobom. Zároveň zakazuje dátové súbory dekompilovať, dešifrovať alebo akýmkoľvek spôsobom mimo aplikácie Eurofly pristupovať k ich obsahu a dáta v tomto spracovaní šíriť. V zmysle licencie Creative commons teda smiete využívať a šíriť len geografické informácie, získané programom Eurofly, nie dekompiláciou jeho programových súčastí.

 

Nahrávky dispečerov a letušiek vytvorili špeciálne pre program Eurofly Silvia Danielová, Johanka Fajtová, Jana Yngland Hrušková, Ingrid Richterová, Ráchel Skleničková, Oľga Vyskočilová, Vítek Jirásek, Štefan Kiss, Peter Nedorost a Ondrej Rosík, a šíriť ich ďalej mimo programu Eurofly bez ich vedomia nie je dovolené.

 

Hudba použitá v programe Eurofly pochádza z rôznych freewarových zdrojov. Výnimkou je skladba Konis Hupen (Germany), ktorá je komerčnou piesňou, nesmie byť šírená mimo programu Eurofly bez vedomia autora a v programe Eurofly je použitá s láskavým súhlasom autora Horsta Konradera (https://www.youtube.com/watch?v=PcRyjkYdDxM)

 

Licencii Creative commons podliehajú nasledovné hudobné diela:

- Afrika - http://freemusicarchive.org/music/Akoko_Nante_Ensemble/Live_on_WFMUs_Transpacific_Sound_Paradise_Feb_6_2016/

- Bulgaria - https://www.youtube.com/watch?v=DB-XnBXmxQY

- Hungary - https://www.youtube.com/watch?v=mWfdE5dlFLM

- Italy - https://www.youtube.com/watch?v=nRgi11PJH5A

- Spain https://www.youtube.com/watch?v=Z8Nqm3XSiL8

- Jugoslavia - https://www.youtube.com/watch?v=ubIoey4tUJI

- France - https://www.youtube.com/watch?v=_2uy7pA2DQE

- Israel - https://www.youtube.com/watch?v=3HYrOsjzILU

 

V zmysle tejto licencie musíte v prípade použitia niektorej z uvedených skladieb uviesť aj zdroj.

 

Časti zdrojového kódu, ktoré sa týkajú kartografických výpočtov pohybu telesa po zemskom povrchu špeciálne pre program Eurofly poskytol Gary Darby z juhozápadnej Virginie.

 

Program Eurofly počas testovania nespôsobil na testovaných zariadeniach žiadne problémy. Autor nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri používaní programu Eurofly a nie je možné od neho vymáhať náhradu takýchto škôd.