EUROFLY 2.0 – Licenčné ujednanie

Copyright Štefan Kiss 2017

 

Program Eurofly naprogramoval Štefan Kiss v roku 2016 ako zábavno-edukačnú aplikáciu pre zrakovo postihnutých.

 

Eurofly ako celok je duševným vlastníctvom autora.

 

Program je freeware a preto je možné ho bezplatne používať a ako celok ho voľne šíriť jedine bez nároku na odmenu.

 

Ak program Eurofly šírite ďalej, musíte ho vždy distribuovať ako celok, teda aj s týmto súborom o licenčných podmienkach a so všetkou dokumentáciou.

 

Autor programu týmto prehlasuje, že nie je tvorcom úplne všetkých súčastí programu – najmä hudby a zvukových súborov, preto si ani nepripisuje duševné vlastníctvo týchto súčastí. Je však autorom programu a teda aj spôsobu spracovania a využitia jednotlivých zložiek, čím vzniká nové dielo – program Eurofly – ktorý ako celok už je duševným vlastníctvom autora. Program je preto nevyhnutné vždy distribuovať ako celok, pretože aj keď autor použil v programe hudbu či zvukové nahrávky z iných zdrojov, nestal sa tým vlastníkom autorských práv na tieto diela a príslušné licencie ho oprávňujú diela iba použiť v programe Eurofly, nie poskytovať autorské práva ďalej.

 

Zemepisné dáta sú prevzaté:

- zo servera Geonames - www.geonames.org (Creative Commons Attribution 4.0 License)

- zo servera OpenStreetMapswww.osm.org (Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license)

 

Licencia Creative commons znamená, že dáta môžu byť bezplatne šírené, musí však pri nich byť uvedený zdroj, ktorým je server www.geonames.org alebo www.osm.org. Z toho vyplýva aj skutočnosť, že autor aplikácie Eurofly nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť geografických dát, táto leží na poskytovateľovi – serveri www.geonames.org alebo www.osm.org.

 

Spôsob spracovania geografických dát pre program Eurofly je však už duševným vlastníctvom autora programu Eurofly a ten si vyhradzuje právo geografické dáta šíriť zabezpečeným spôsobom. Zároveň zakazuje dátové súbory dekompilovať, dešifrovať alebo akýmkoľvek spôsobom mimo aplikácie Eurofly pristupovať k ich obsahu a dáta v tomto spracovaní šíriť. V zmysle licencie Creative commons teda smiete využívať a šíriť len geografické informácie, získané programom Eurofly, nie dekompiláciou jeho programových súčastí.

 

Nahrávky dispečerov a letušiek vytvorili dobrovoľne priaznivci programu Eurofly a šíriť ich ďalej mimo programu Eurofly bez ich vedomia nie je dovolené.

 

Hudba použitá v programe Eurofly pochádza z rôznych freewarových zdrojov. Výnimkou je skladba Konis Hupen (Germany), ktorá je komerčnou piesňou, nesmie byť šírená mimo programu Eurofly bez vedomia autora a v programe Eurofly je použitá s láskavým súhlasom autora Horsta Konradera (https://www.youtube.com/watch?v=PcRyjkYdDxM)

 

Licencii Creative commons podliehajú nasledovné hudobné diela:

- Afrika - http://freemusicarchive.org/music/Akoko_Nante_Ensemble/Live_on_WFMUs_Transpacific_Sound_Paradise_Feb_6_2016/

- Bulgaria - https://www.youtube.com/watch?v=DB-XnBXmxQY

- Hungary - https://www.youtube.com/watch?v=mWfdE5dlFLM

- Italy - https://www.youtube.com/watch?v=nRgi11PJH5A

- Spain https://www.youtube.com/watch?v=Z8Nqm3XSiL8

- Jugoslavia - https://www.youtube.com/watch?v=ubIoey4tUJI

- France - https://www.youtube.com/watch?v=_2uy7pA2DQE

- Israel - https://www.youtube.com/watch?v=3HYrOsjzILU

 

V zmysle tejto licencie musíte v prípade použitia niektorej z uvedených skladieb uviesť aj zdroj.

 

Časti zdrojového kódu, ktoré sa týkajú kartografických výpočtov pohybu telesa po zemskom povrchu špeciálne pre program Eurofly poskytol Gary Darby z juhozápadnej Virginie.

 

Program Eurofly počas testovania nespôsobil na testovaných zariadeniach žiadne problémy. Autor nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri používaní programu Eurofly a nie je možné od neho vymáhať náhradu takýchto škôd.