Ako používať Status monitor - ŠTEFAN KISS
Ako používať Status monitor

Status monitor je funkcia, ktorá vám umožňuje sledovať vybrané vlastnosti lietadla na brailovskom riadku, pričom si sami môžete vybrať, ktoré vlastnosti sa budú na riadku zobrazovať a v akom poradí. Status monitor môžete konfigurovať dvoma spôsobmi:
- v nastaveniach programu Eurofly (z hlavného menu vojdete do Nastavenia a na záložke Všeobecné nájdete položku status monitor)
- priamo počas letu stlačením klávesovej skratky alt+shift+M.

Konfiguráciu status monitora vykonáte tak, že do editačného políčka zapíšete jeden vzorový riadok s použitím kľúčových slov pre jednotlivé vlastnosti lietadla. Takýmito kľúčovými slovami sú napríklad sped pre rýchlosť, nas pre sklon či dir pre smer. Všimnite si, že nejde o korektné anglické slová ale ich upravené verzie podľa toho, koľko znakov môže maximálne na riadku zaberať daná vlastnosť. Napríklad smer môže byť v rozsahu 0 až 360, maximálne teda na riadku môže zabrať 3 znaky rovnako ako slovo dir. Podobne sklon môže byť v rozsahu -30 až 30, takže rovnako ako slovo nas môže zaberať najviac 3 znaky. Každé kľúčové slovo teda predstavuje maximálny počet znakov danej vlastnosti. Vďaka tomu si môžete presne zadefinovať vzhľad vášho braillovského riadku. Ak máte napr. riadok so 40 znakmi, môžete si vytvoriť napríklad takýto zápis:

hight sped nas dir arlat arlon

Pomocou kľúčových slov sme si na riadok vložili výšku, rýchlosť, sklon, smer, latitúdu mapy a longitúdu mapy. Medzi každú hodnotu sme vložili 3 medzery a využili sme presne 40 znakov riadka. Mohli by sme samozrejme hodnoty usporiadať inak, zvoliť ich menší počet či vložiť viac medzier medzi jednotlivé vlastnosti. Počas aktívneho používania budú kľúčové slová nahradené príslušnými hodnotami, ale všetko ostatné vrátane medzier a iného textu ostane bez zmeny. Môžete si teda nastaviť status monitor aj takto:

r = sped v = hight

V tomto prípade bude na status monitore zobrazená rýchlosť aj výška, no budú uvedené písmenkami r a v presne tak, ako sme to zapísali.

Status monitor môžete prekonfigurovať aj počas letu, ak vám zrazu niektoré vlastnosti chýbajú alebo naopak, chcete niektoré odstrániť.

Samotné zobrazovanie status monitora potom v lietadle zapnete a vypnete klávesou alt+M.

Zoznam kľúčových slov:

Dir = smer
Hight = výška
Sped = rýchlosť
Nas = sklon
Navigation = vzdialenosť do cieľa
Arlat = latitúda na letisku
Arlon = longitúda na letisku
Mgpslat = latitúda na mape
Mgpslon = longitúda na mape
Bothlat = latitúda letiska aj mapy podľa toho, či je lietadlo na zemi alebo vo vzduchu
Bothlon = longitúda letiska aj mapy podľa toho, či je lietadlo na zemi alebo vo vzduchu

Copyright 2016 by Stefan Kiss