Pravidlá hodnotenia pilotov v Eurofly - ŠTEFAN KISS
Pravidlá hodnotenia pilotov v Eurofly

platné od 1. marca 2018

Eurofly je okrem digitálneho atlasu pre nevidiacich aj leteckým simulátorom a hrou, do ktorej sa môže zapojiť každý pilot Eurofly tým, že zaregistruje svoj profil na serveri Eurofly. Tento dokument prináša pravidlá hry a hodnotenia pilotov.

1. Do hodnotenia je zapojený každý zaregistrovaný pilot Eurofly

2. Spoločnosť Eurofly vlastní niekoľko typov lietadiel, ktoré sú oficiálnym majetkom spoločnosti a sú pre potreby hodnotenia nazývané certifikované. Každý pilot si môže vytvoriť vlastné lietadlá, tieto však nie sú certifikované a teda oficiálne uznávané za majetok spoločnosti Eurofly

3. Do hodnotenia sú započítané iba lety, vykonané certifikovaným lietadlom a teda všetky nasledovné body v tomto dokumente predpokladajú, že pilot vykoná let certifikovaným lietadlom.

4. Každý úspešne ukončený let sa pilotovi zapisuje do jeho profilu ako úspešný let. Počet takýchto letov sa zaznamenáva ako total flights.

5. Za každý let, ktorý pilot vykoná bez použitia funkcie turbo sa mu na serveri pripočítajú nalietané kilometre a čas. Tieto údaje sú evidované ako Total kilometers a Total time.

6. Každý pád lietadla sa pilotovi zapisuje do profilu ako Crash.

7. Okrem všetkých letov, nalietaných kilometrov a nalietaného času (total flights, total kilometers a total time) sa pilotovi sledujú aj tieto isté hodnoty bez pádu (flights without crash, kilometers without crash, time without crash).

8. V prípade pádu sa pilotovi vymažú hodnoty flights without crash, kilometers without crash a time without crash.

9. Za každých 100 letov bez nehody, získa pilot odznak 100 letov bez nehody.

10. Za každých 100000 kilometrov bez nehody získa pilot odznak 100000 kilometrov bez nehody.

11. Za každých 1000 hodín bez nehody získa pilot odznak 1000 hodín bez nehody.

12. Pilot môže za splnenie certifikovaných úloh získať certifikát, tento však nemá vplyv na jeho umiestnenie v rebríčku.

13. Poradie v rebríčku je tvorené nasledovnými kritériami: flights without crash, badges, total flights, total kilometers, kilometers without crash.

14. Pilot, ktorý dosiahol šiesty level, sa podieľa na tvorbe majetku spoločnosti.

15. Každý let má svoju cenu. Ak pilot vykoná úspešný let, cena letu sa pripočíta k majetku spoločnosti, aj k osobnému účtu pilota. Ak pilot s lietadlom havaruje, z majetku spoločnosti ako aj z jeho osobného účtu sa odpočíta cena lietadla.

16. Po troch mesiacoch nečinnosti pilota budú jeho flights without crash, kilometers without crash a time without crash vymazané.

Copyright 2016 by Stefan Kiss