ŠTEFAN KISS - Žena ako dar
ŠTEFAN KISS

Žena ako dar
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 13:16:00
Vec:


marec 2006

„Čo sa Vám vybaví, keď poviem „marec“?“ To nie je rečnícka otázka. Je to otázka, ktorou začínal rozhovor istý televízny redaktor v humornej scénke Miloslava Šimka a Luďka Sobotu. Táto scénka vyšla v roku 1986 na LP platni „Neuvěřitelné situace“. Šimek v nej hrá redaktora, ktorý nahráva rozhovor s náhodným chodcom (L. Sobotom) o mesiaci marec. Redaktor očakáva, že chodec na túto otázku automaticky povie: „Majú sviatok ženy“. Cieľom redaktora tak je, urobiť pekný rozhovor o medzinárodnom dni žien. Pointa scénky je v tom, že Sobota namiesto „majú sviatok ženy“ tvrdošijne hovorí „mesiac knihy“.

Veľmi dobre si spomínam na časy, kedy bol marec v mysli ľudí automaticky spájaný so sviatkom žien. Potom prišla nová „moderná“ doba a sviatok žien sa stal prežitkom starej doby – historickým artiklom. Ak ho aj dakto spomenul, tak len ako nostalgickú spomienku na zašlé časy, alebo zo zotrvačnosti či zvyku.

Myslím si, že je to škoda. Ženy by si skutočne zaslúžili sviatok. A nie len jeden. Ja by som zaviedol sviatok žien hoc i na každý mesiac. Veď si len skúsme pomyslieť, ako by náš svet vyzeral bez žien. Neboli by matky, neboli by naše lásky, naše priateľky, neboli by ich šikovné ruky, ich láskavé srdcia, nežné slová či milé pohľady. Hoci si to ani neuvedomujeme, ženy robia náš svet krajším, nežnejším a hádam aj o kus lepším.

A teraz by mohla zaznieť otázka: čože dnes tak zhurta o ženách. Čo to má s Kresťanstvom a vierou v Pána Boha? Nuž veľmi veľa.

Hneď na začiatku biblie čítame, že keď Pán Boh stvoril svet, zem i nebo, vodu i rastliny, zvieratá i človeka, ešte stále to nebolo ono. V podstate už existovalo všetko, ale ešte vždy tomu chýbala bodka. Až napokon Pán Boh stvoril ženu a týmto počinom je stvoriteľské dielo zavŕšené. a nie len to. Pán Boh ženu privádza k Adamovi ako dar – dáva mu ju ako pomocníčku, priateľku a spoločníčku, ktorá je mu roveň. Nič také by Adam sám nedokázal. Nevedel by si nájsť spoločnosť v nikom zo vtedy žijúcich tvorov. Nezžil by sa s nikým a nikto a nič by mu nedal toľko, ako jeho žena. Boh to dobre vedel, preto ženu stvoril a dal mu ju.

Pri mojich potulkách Bibliou som už dávno narazil na slová, ktoré som si mimoriadne všimol a ktoré mi utkveli v pamäti. Sú zapísané v knihe prísloví 18,22 kde čítame: „Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina.“

Mať teda dobrú ženu je znamením Božej priazne a milosti. Nie je to samozrejmosť, a už vôbec to nie je naša zásluha.

Samozrejme, nie všetky ženy sú rovnaké. Aj medzi nimi sa nájdu také i onaké. Napokon, v Biblii je napísané aj toto: „Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou, mrzutou ženou.“ (Príslovia 21,19). Človek teda ešte nevyhral len tým, že má ženu. veď každý dobre vie, akou zložitou a ťažkou úlohou je voľba partnera. Ale práve tu sa otvára priestor Božiemu pôsobeniu. Mnohí ľudia si volili sami svojich partnerov – svoje ženy – a hoci sa na prvý pohľad zdalo byť všetko OK, neskôr sa ukázalo, že voľba nebola šťastná. Inokedy zasa ľudia šli do očividných rizík. No je mnoho aj takých, ktorí to nechali na Pána Boha. A práve tu sa potvrdzujú slová z knihy prísloví: kto v takejto dôvere našiel, a skutočne dobre našiel, môže velebiť Pána boha, lebo našiel len z Jeho pomocou a z jeho milosti.

Som preto presvedčený, že nie len marec, ale každý mesiac, ba každý deň, je dostatočne vhodnou príležitosťou na to, aby sme si vážili naše ženy, matky, priateľky či kamarátky a tešili sa z toho, že ich máme.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=74