ŠTEFAN KISS - Najlepší životný partner
ŠTEFAN KISS

Najlepší životný partner
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 12:48:00
Vec:


január 2006

„Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy.“ (Žalm 8, 5-7)

Hovorí sa, že vrana k vrane sadá a rovný rovného si hľadá. Táto ľudová múdrosť, vyslovená pred mnohými-mnohými rokmi, poukazuje na to, že ľudia, ktorí majú veľa spoločného – názory, vieru, prácu, sociálnu situáciu, záujmy – sa prirodzene združujú a rozumejú si lepšie ako tí, ktorých názory, viera či sociálna situácia sú odlišné.

To platí o ľuďoch (a možno tiež o vranách). Ale skúsme sa na človeka vo svete pozrieť z iného uhla. Čo je človek v celosvetovom meradle? Je najdokonalejším tvorom. Je v biologických systémoch zaradený úplne na konci – ako posledný stupeň vývoja života – ako zavŕšenie celého vývoja zeme – ako „koruna tvorstva“. A niečo na tom je. Človek predsa ako jediný dokáže konštruktívne myslieť, konať, tvorivo pracovať a budovať, ako jediný dokáže svoje myšlienky, hoc i abstraktné, formulovať a vyjadrovať v slovách i celých literárnych dielach. Znamená to teda, že človek vo svete nemá obdobu a žiadneho z tvorov na zemi nemôže považovať za seberovného. To napokon zistil už Adam, ktorý v druhej kapitole Biblie hovorí, že ani jedno zviera mu nie je blízke.

A teraz poďme ďalej: aké postavenie má Boh? Je Pánom a Tvorcom všetkého. Je svätý, všemohúci, láskavý a spravodlivý. Všetko to, čo má človek, má aj On, ale v oveľa intenzívnejšej, dokonalej miere. A vie a môže toho ešte oveľa viac.

Človek sa tak ocitá niekde v strede: má okolo seba menej dokonalé zvieratá a živú i neživú prírodu, a nad sebou mocného Boha. Čo náš človek urobí? Logicky by z povedaného vyplývalo, že sa bude obracať k bohu, pretože si s Ním bude asi najlepšie rozumieť, keďže Boh mu dokáže rozumieť a dokáže Mu tiež pomôcť a poradiť. Ale nie. V praxi to vyzerá tak, že človek sa utieka radšej k zvieratám a volí si za najvernejšieho spoločníka psa alebo mačku. Nie je to absurdné? Nie je to smiešne? A hlavne keď stojíme na prahu nového roka a netušíme, čo nás v ňom čaká? Vari pes nám pomôže vyriešiť rodinné problémy? Vari pes nám bude pomáhať pri skúške v škole alebo pri hľadaní nového zamestnania? Nemal by si človek rozumieť skôr s Bohom, ktorý toto všetko môže pre nás urobiť?

Ach, ale čo už. Ľudia sú rôzni. Kto sa chce spoliehať na zvieratá, nech sa spolieha. Ale aj tak mám stále pocit, že s Bohom by sa nám išlo lepšie. Čo poviete?Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=72