ŠTEFAN KISS - Chceš byť múdry?
ŠTEFAN KISS

Chceš byť múdry?
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 12:32:29
Vec:


september 2005

„Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak. Naveky trvá Jeho chvála.“ Žalm 111, 10

A je to tu zas. Školské brány sa otvorili a húfy deťúreniec, detičiek, detí, detisiek, mlade i takmer dospelákov ba aj dospelákov sa uberá v ústrety múdrosti. Na mnohých tvárach vidno slzy – niekde od radosti, väčšinou od žiaľu. Zarmútené pohľady nostalgicky hľadajú na oblohe aspoň náznak letného slnka a spomínajú na to všetko, čo by sa dalo prežiť – hoc aj v jesennom počasí – keby len ešte boli prázdniny.

Deti majú rôzny vzťah ku škole, a preto sa ich rodičia snažia motivovať. Niektorí lákajú deti na kamarátov, iní na zážitky, ba nájdu sa aj takí, čo sa snažia nalákať ich na vzdelanie a múdrosť. „Uč sa, synak, uč, bez školy dnes len málo dosiahneš... keď nebudeš mať školu... na všetko dnes treba školu...“ zaznieva nespočetne mnohokrát z úst dospelých či už ako výčitka alebo snaha o povzbudenie.

Slovo „múdrosť“ sa tak vyslovuje v súvislosti so školou viac než dosť. Kto je však naozaj múdry a ako múdrosť možno získať?

Pôvodným cieľom školských a maturitných vysvedčení ako i diplomov bolo, aby potvrdzovali múdrosť. Aby ten, kto ich vlastní, bol očividne vzdelaný a múdry. Keďže človek dokáže zneužiť úplne všetko, dnes to už neplatí. Dnes je diplom iba dokladom o ukončení školy. Jeho získanie teda o vzdelanosti a múdrosti nič nehovorí.

Zaujímavé je však aj to, že o múdrosti ani Biblia nehovorí v spojitosti so školou. Napadá mi teda, že pojmy „múdrosť“ a „vzdelanosť“ nemožno klásť na jednu rovinu. Ako ich teda definovať?

Vzdelanosť je získanie vedomostí z nejakého odboru. Ak vieme veľa o svete, o dejinách, o prírode, o vesmíre, môžeme byť vzdelaní. To je iste v profesii a práci veľmi dôležité. Ale v živote – a teraz myslím ten osobný, duchovný, duševný a rodinný – nám to nijako nepomôže. Asi nikto nebude menovať planéty vo chvíli, keď sa mu rozpadá manželstvo alebo umiera blízky.

Ale práve to sú situácie, kedy človek tiež potrebuje vedieť ako ďalej. A práve tu nám nepomôže vzdelanie, ale múdrosť. Podľa Biblie múdrosť je schopnosť zachovať sa v živote tak, aby sme mohli žiť šťastne a pokojne. Múdrosť je schopnosť riešiť problémy vo vzťahoch, je to schopnosť zaujať vždy ten správny postoj voči ľuďom a udalostiam okolo. Múdrosť je skrátka schopnosť žiť. To už je niečo celkom iné ako chémia či matika.

Za počiatok múdrosti označuje Biblia bázeň pred Bohom. A nie len to. Na ďalších miestach označuje Boha za prameň – zdroj múdrosti (napr. Jk 1,5) a dokonca pri podrobnom skúmaní zistíme, že v knihe prísloví označuje Boha za múdrosť samu. A to už prezrádza veľmi veľa. Ten, kto žije s Bohom, kto hľadá u Neho radu a pomoc, kto si z Neho berie príklad, kto ho za tým účelom dôkladne spoznáva, ten je múdry. Ten získava tú zázračnú schopnosť pokojne a šťastne žiť. Ten získava dar zaujať vždy ten správny postoj, vychádzať s ľuďmi, budovať harmonické vzťahy s rodinou i priateľmi.

A to sme už dosť ďaleko od školy. Ale ak túžiš nie len po vzdelaní ale aj po múdrosti, je to ten správny smer uvažovania. Popri školských knihách, ktoré ti dajú vzdelanie, nezabudni preto mať na blízku aj Bibliu, ktorá Ti dá múdrosť. A na konci tohto školského roka budeš určite nie len o kus vzdelanejší, ale aj o kus múdrejší.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=68