ŠTEFAN KISS - Kto je dilino
ŠTEFAN KISS

Kto je dilino
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 12:25:06
Vec:


jún 2005

„My sme tí bezmenní, Mojsejom väznení, každý z nás chce mať milión a aj dva, ak sa dá, keď už sa musím stať dilinom...“ spievajú finalisti známej a rozporuplnej televíznej relácie. Dobrá sebakritika, to sa musí nechať. Aj keď v tejto chvíli sú už pocity z nemenovanej relácie rozdielne, na začiatku bol každý zvedavý „čo to bude“. No a práve tam sme mohli dokonale vidieť, čo všetko sú dnes ľudia ochotní spraviť pre peniaze. Presnejšie, za dva milióny. Napríklad sa aj verejne označiť za „dilina“.

Treba však po pravde priznať, že názory na peniaze a ďalšie hmotné hodnoty sú rôzne. Dokonca aj medzi spomínanými finalistami. Jedni vraj kvôli nim svoj charakter nepredajú, iní zasa chcú ostať sami sebou. No ešte stále ostáva dosť tých, ktorí o ne úporne bojujú a ostáva absolútna väčšina tých, ktorí nemajú priamo možnosť bojovať, ale v kútiku duše túžia alebo závidia, a keby to len trocha šlo, bojovali by zo všetkých síl.

Taký boj je dobrá vec. Ísť za svojim cieľom a snažiť sa všetkými silami dosiahnuť vytúžené hodnoty je tiež veľmi chvályhodné. Len mi tak mimovoľne napadá, prečo ľudia tak intenzívne nebojujú  za iné hodnoty. Vari len peniaze sú hodné toho, aby sa pre ne človek stal „dilinom“?  Vezmime si napríklad nejaký spor medzi dvoma ľuďmi – priateľmi.
Ak sa dvaja pohádajú, ani jeden nechce byť ten „slabší“ a odpustiť. Ani jeden nechce byť ten „múdrejší“ a ustúpiť. Každý chce mať posledné slovo, každý si chce zachovať hrdosť. Prečo tu nebyť „dilinom“ ak má ísť o záchranu priateľstva? Myslím si, že neraz by to aj pomohlo. Ale nikomu sa do toho nechce.

A čo finančná výpomoc. Ak niekto potrebuje v hmotnej núdzi pomôcť, prečo zrazu nikto nechce byť „dilinom“ a ujať sa slabšieho, bezradnejšieho alebo chudobnejšieho?

Ako to tak rátam, vychádza mi len jedno – pri týchto spomenutých situáciách človek pramálo získa. Ak mu nestačí zachované priateľstvo, dobrý pocit z humánneho konania alebo radosť toho, komu pomohol, veľa toho veru nezíska. Naopak, v nemenovanej hre môže získať dva milióny. Takže záver: oplatí sa byť „dilinom“ ak niečo z toho budem mať.

Rovnica je vyriešená, všetko do seba zapadá, problém môžeme uzavrieť. Ale pozor! Ostáva ešte jedna premenná – jeden faktor, ktorý do rovnice nezapadá. Viem totiž o ešte väčšej hodnote, ktorú možno získať. Je to Božia milosť, Božia láska a večný život v nebesiach. To je už skutočný zisk. A predsa kvôli tomuto zisku len málokto chce byť „dilinom“ a povedať verejne: Som Kresťan a túžim po Božej milosti a láske. Len málokto chce verejne vyznať vieru, pretože sa bojí, aby ho náhodou okolie nepovažovalo za „dilina“.

Tak teraz tomu už naozaj nerozumiem. Chceme alebo nechceme byť „dilinovia“? A ak áno, tak za akú cenu a v akom prípade? Máme jasno vo svojich hodnotách? Vieme, čo stojí za to, aby sme bojovali, a čo nie?

Božie slovo nám to hovorí veľmi jasne:

„Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané.“

 Matúš 6,33

Nevidím teda iné riešenie rovnice, len ak sa každý z nás spýta sám seba, čo v živote vlastne hľadá, čo stojí za námahu boja a kto je teda vlastne „dilino“.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=65