ŠTEFAN KISS - Reklama na ticho
ŠTEFAN KISS

Reklama na ticho
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 12:16:54
Vec:


marec 2005

To nie je len názov hitu Paľa Haberu z roku 1988, ani spomienka na nedávne vystúpenie jedného z finalistov Superstar. Je to skutočná reklama.

Pôstnej dobe, ktorú práve, ak ste si nevšimli, prežívame, sa často hovorí „tichý pôstny čas“. Toto slovné spojenie je zakomponované v mnohých pôstnych piesňach a modlitbách, ale majú  ho aj Kresťania vo svojom aktívnom slovníku. Ja ho nepoužívam. Ba práve naopak. Vždy sa začudujem, keď ho počujem z úst iných, ako sa napr. modlia: „Pane Bože, v tomto tichom pôstnom čase...“ Vždy sa len poobzerám a v duchu sa pýtam: Kdeže ty vidíš tichý pôstny čas?

Neviem či so mnou budete súhlasiť, ale ja mám pocit, že dnes už pôstna doba vôbec nie je tichá. Kedy si to bolo iné. Obdobie fašiangov, ktoré trvá od Vianoc do pôstu, sa hemžilo hudbou, plesmi, zábavami a radovánkami. V pôste však všetko utíchlo a nastal skutočný „tichý pôstny čas“. O dnešku sa to nedá povedať. Zábava v plnom prúde pokračuje, konajú sa mohutné svadby a početné oslavy, ba dokonca sa nájde aj nejaký omeškaný ples, čo organizátori nestihli v plesovej sezóne. A to už nehovorím o zhone a hluku, ktorý vládne všade okolo rovnako ako inokedy.

Žiaľ, je to tak a asi s tým nič nespravíme. Ale predsa len si dovolím otázočku: „Nechýba vám aspoň niekedy ticho?“ Mne áno. Ja ho neraz aktívne vyhľadávam, pretože mi dokáže dať nesmierne veľa. Hoci ticho je v podstate prázdno – neprítomnosť ostatných zvukov, vplyvov a faktorov, predsa toto prázdno“ dokáže mnoho dať. Vytvára totiž priestor na to, aby som sa konečne stretol sám so sebou alebo s nebeským Otcom. Obe tieto stretnutia sú veľmi dôležité. Aj Pán Ježiš radil, aby sme vyhľadali tichú komôrku a zavreli sa do nej keď potrebujeme nájsť pokoj, keď sa potrebujeme zorientovať, keď potrebujeme niečo vyriešiť. A vedel čo hovorí.

Lenže my riešime všetko za behu, všetko rýchlo a už aj. A sami. Preto to aj tak vyzerá. Preto sme rozpoltení, vynervovaní, vystresovaní, preto nám je už neraz do plaču alebo by sme najradšej so všetkým skončili. Máme všetkého dosť. Diagnóza: Chýba nám ticho. Apoštol Jakub vo svojom liste píše:

„Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.“

Jakub 1,21

Jednoducho sa všetkého čo nás zaťažuje potrebujeme zbaviť. Potrebujeme ticho a pokoj, aby sme mohli prijímať a prežívať, čo nám chce Boh povedať. Možno málokedy sa k niečomu takému dostaneme. Ale práve preto nám Boh dal pôst. Pôst nie je ani o jedení či nejedení, ani o kamarátoch či sedení doma. Pôst je o tichu a o počúvaní Božieho hlasu.

Moja „reklama na ticho“ by teda znela asi takto: Máte všetkého plné zuby? Využite nebeské pôstne služby – rozhovory v tichu. Odstrihnite sa, odpojte sa, vypnite mobil aj walkmann a porozprávajte sa v tichu s nebeským Otcom.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=62