ŠTEFAN KISS - Ako budeš vyzerať
ŠTEFAN KISS

Ako budeš vyzerať
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 11:57:22
Vec:


október 2004

Pred dvoma rokmi zomrela moja starká, ktorá sa dožila 97 rokov. Zdravie mala dobré, vďaka Pánu Bohu, takmer celý život, no v posledných rokoch začalo byť už aj to nalomené. Darmo, roky nezastavíš. Jej telo začalo slabnúť, chodila už len s námahou, videla stále horšie, so sluchom to bolo rovnaké. Posledné dva alebo tri roky ležala na posteli, museli sme ju kŕmiť a dni boli pre ňu nekonečné, pretože v podstate nemala čo robiť. Čítať už nemohla, rádio nepočula, na návštevy ísť nevedela a tak jedinou radosťou pre ňu bolo, ak niekto z nás prišiel k nej, sadol si na peľasť jej postele a prehodil s ňou pár slov.

Mám dve malé deti. Sú plné života. Zobudia sa už ráno o šiestej a celý deň ani na chvíľku nezastanú, ústa sa im nezatvoria. V jednom kuse musia niečo robiť. Buď si nájdu nejakú hru, buď sa zamestnajú nejakou činnosťou alebo ak nie, aspoň bezcieľne skáču okolo nás, spievajú si alebo sa jednostaj na niečo vypytujú. Často im závidím ich bezodnú zásobu energie a dúfam, keď počúvam ich túžbu pomáhať v domácnosti, že im to vydrží.

Teraz sa pýtate ako súvisí 97-ročná starenka s malými deťmi. Zdanlivo nijako. Práve preto máme tendenciu dívať sa na malé deti jednoducho ako na malé deti. Sú veselé a živé – no a čo. Veď všetky deti sú také a je to v poriadku. Má to tak byť. A starí ľudia? Tiež nič nové. Veď všetci, alebo aspoň drvivá väčšina, sú starí, chorí, unavení životom, neraz ufrflaní, večne nespokojní. A čo už? Asi to tak má byť, lebo zmeniť ich je už v podstate nemožné.

Často mi však zíde na um myšlienka obrátiť pohľad na tieto dve skupiny a tak ich vzájomne prepojiť. Teda – spomeniem si na starkú a pokúšam sa predstaviť si ju ako malé dieťa, potom dievča plné ideálov a napokon ženu obklopenú malými deťmi. A zasa sa naopak pokúšam predstaviť si svojho 2-ročného synčeka ako dedka. Tie predstavy sú niekedy veľmi komické, no ešte častejšie úplne nemožné. Ale... Sú pravdivé. Ten chlapček totiž raz naozaj bude dedkom (ak Pán Boh dá) a tá starká naozaj kedysi bola živým a veselým dievčaťom.

Teda jedno i druhé patrí k tomu istému životu. Sú to dve hranice života. Všetci sme prešli tou prvou – detstvom – a ak nám to bude dané, budeme musieť prechádzať aj tou druhou – starobou. A toto zistenie ma núti nedívať sa na starších ľudí pohrdlivo a s odmietaním, akoby odjakživa boli takí akí sú. Snažím sa včas si uvedomiť že kedysi boli presne takí ako som teraz ja. Boli to však bremená života, starosti a skúšky, choroby a sklamania, ktoré z nich postupne urobili to, čím sú dnes. A ja nemôžem vedieť, čo urobia bremená, skúšky, ťarchy života a choroby so mnou a ako budem o 50 rokov vyzerať. Ty to vieš?

v Biblii je napísané:

„Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.“

(2Korintským 5,10)

Biblia často používa slovo „všetci“ a to v rôznych súvislostiach. (všetci sme zhrešili; všetci sme omilostení; všetci zomrieme; všetci budeme vzkriesení; všetci sme boli pokrstení atď.). Nikde nerozlišuje ľudí na mladých a starých. Veď všetci sú ľudia, len stoja na rozličných pozíciách svojej životnej dráhy. Citovaný text navyše hovorí okrem toho že sa všetci postavíme pred Boží súd aj to, že všetci tam budeme súdení podľa toho ako sme tu žili.

Vysvedčenie o svojom živote si píšeme sami a to neraz aj svojim vzťahom k starším ľuďom. Veď len skúsme pozorovať, koľko nevrlosti sa od nás dostane starším. Alebo koľkokrát odmietame ich alebo ich názory pre ich vek. Alebo koľkokrát sú predmetom našej kritiky pre svoj iný názor. Isto veľké percento nedorozumení a hádok pramení z tzv. generačných problémov. Pritom písmo jasne hovorí, že úplne všetci budeme raz stáť pred Kristom.

Kedysi  nás v školách viedli k tomu, že mesiac október je mesiacom „úcty k starším“. Neviem či je to ešte stále tak, no v každom prípade pohľad do kalendára ma prinútil napísať dnešné zamyslenie práve v tomto duchu a to s vedomím, že pravda, na ktorú poukazuje a otázka ktorú kladie, sú platné nie len v októbri.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=57