ŠTEFAN KISS - Justičné omyly
ŠTEFAN KISS

Justičné omyly
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 11:32:41
Vec:


duchovné slovo pre krupinskú televíziu (4/2003)

Vážení televízni diváci!

  V dejinách ľudstva sa odohralo už mnoho justičných omylov. Mnoho sa ich deje aj v súčasnosti a pre ľudskú nedokonalosť, omylnosť a nespravodlivosť sa ich istotne mnoho udeje aj v budúcnosti. Po tieto dni si však kresťanský svet pripomína ten najväčší a najzávažnejší justičný omyl, akého sa kedy človek dopustil. Konkrétne v nedeľu, ktorú nazývame Smrtnou – pripomíname si rozsudok smrti, ktorý vyriekol človek nad Bohom. Židovská rada sa rozhodla zničiť, zlikvidovať, zabiť Ježiša Krista. Krista, ktorý pre slová, ktoré hovoril, a učenie, ktoré hlásal, stal sa nepohodlným.

  Tento justičný omyl vidíme často znázornený na obrazoch, kde nachádzame trpiaceho Ježiša, pokorného a krotkého stáť pred Židovskou radou, pred kráľom Herodesom alebo pred Pilátom. Tento trpiaci Ježiš je nám akosi blízky. Cítime s ním, lebo Jeho postavenie nespravodlivo obvineného a odsúdeného nám pripomína neraz naše vlastné postavenie, kedy aj my sme niekým neprávom obvinení, obžalovaní, je nám ukrivdené a cítime sa rovnako – aspoň si to myslíme. Vtedy máme chuť volať k Hospodinu slovami žalmistu: „Hospodine, prisúď mi právo! Zastaň sa mňa – ukrivdeného! Veď môj priateľ, ktorý jedával môj chlieb pozdvihol pätu proti mne!!!“ Dokážeme sa žalovať, sťažovať a dovolávať spravodlivosti, keď sme tí nespravodlivo obvinení a je nám ukrivdené.

  Avšak obraz trpiaceho Ježiša, vydaného do rúk Piláta či židovskej rady neznázorňuje iba dva protikladné svety, ale vidíme na ňom dva rôzne postoje, dva rôzne spôsoby konania, ktoré sa neraz stretajú v jednom ľudskom živote – napríklad aj v nás samých. Neraz sa totiž podobáme nie len tomu trpiacemu a falošne obvinenému Kristovi, ale často sa podobáme aj súdiacemu Pilátovi či židovskému veľkňazovi. Uvedomujeme si to? Uvedomujeme si, koľko justičných omylov dokážeme spôsobiť my sami, keď vyriekneme súd nad človekom? Keď sa dokážeme o niekom nepatrične vyjadriť, na niekoho ukázať prstom, niekoho ohovoriť, niekoho hodnotiť, niekoho posudzovať alebo dokonca aj odsúdiť. Tiež sa tým často dopúšťame neprávostí a tiež neraz falošne niekoho obviníme, spôsobíme neprávosť či krivdu a staneme sa príčinou toho, že niekto iný sa cíti falošne obvinený a je mu ukrivdené.

  Ak teda dokážeme odmietať postoj Piláta či Židovskej rady, ktorá neprávom obviňuje a na smrť odsudzuje Ježiša Krista, zaujmime odmietavý postoj aj voči vlastnému takémuto konaniu. Veď Smrtná nedeľa nám nepripomína len historickú udalosť, ale naše vlastné konanie. Pripomína nám naše vlastné súdy, naše vlastné justičné omyly, ktorých sa dopúšťame.

  Smrtná nedeľa hovorí o smrti. Lebo ten justičný omyl spôsobený na Ježišovi Kristovi – ten rozsudok nad Ním vynesený – viedol k Jeho smrti rovnako ako aj naše vlastné súdy môžu viesť k smrti. Sú deštruktívne – ničia. Môžu viesť k smrti dobrého priateľstva, dobrého vzťahu, k smrti kolektívnej jednoty či spolupatričnosti, k smrti rodiny alebo manželstva. A tak pod našimi rukami, pred našimi očami a naším vlastným pričinením možno zomrel už nejeden vzťah. Vzťah, ktorý mohol žiť.

  Uvažujme preto nie len o tom nespravodlivom Pilátovi, Herodesovi či veľkňazovi, ale hlavne o sebe a o tom, či sme viac trpiteľmi alebo nespravodlivými sudcami.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=54