ŠTEFAN KISS - Múdre srdce
ŠTEFAN KISS

Múdre srdce
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 11:27:29
Vec:


duchovné slovo pre krupinskú televíziu (7/2002)

Vážení televízni diváci!

  Pred dvoma týždňami sa skončil školský rok a pre našich žiakov sa začalo vytúžené obdobie prázdnin. My – dospelí síce nemáme dva mesiace prázdnin, no predsa sa tešíme na chvíle voľna, na čas strávený odpočinkom, pri vode, v prírode, pri hrách či v záhrade. Tešíme sa na naše voľné dni a uvažujeme, ako ich čo najlepšie využiť - ako múdro využiť čas.

  Túto otázku si však nekladieme len teraz, ale kladieme si ju v živote mnohokrát. Pri hľadaní odpovede nám treba pozrieť do Biblie, kde v 90. žalme autor prosí Hospodina o múdre srdce. Aké je to „múdre srdce“ a aký je „múdry človek“? Je to ten, ktorý absolvoval vysokú školu a drží v rukách diplom? Áno, aj takáto múdrosť existuje, no nie je jediná. Vieme totiž, že mnoho ľudí nikdy neštudovalo na vysokej škole a predsa majú v sebe múdrosť. Nie však tú akademickú, ale životnú, ktorú človeku dáva životná skúsenosť. Autor žalmu však nemyslí ani na akademickú ani na životnú múdrosť. On myslí na múdrosť, ktorú človeku dáva Boží Duch – Duch Svätý.

  Mnohí ľudia povedia: „Na Boha mám čas keď budem starý“. Iní zasa povedia: „Na Boha mám čas potom, keď si splním svoje ostatné povinnosti a dokončím svoje práce a úlohy“. V obidvoch týchto výpovediach a aj v mnohých ďalších – im podobných – zaznieva to mylné konštatovanie: „mám čas“. V skutočnosti však nikto z nás nie je majiteľom času. Nikto z nás „nemá“ čas. Čas nám je totiž len darovaný, aby sme v ňom my žili. Dá sa priam povedať: „Čas má nás“. A tým darcom a pôvodcom času je Boh. Len On vie koľko toho času máme a kedy sa skončí. A preto nie je správne, keď je Boh – tvorca a darca času – na poslednom mieste nášho života. Dobré a správne je, keď je On na prvom mieste.

  V praxi to znamená, že Boha neodsunieme až za všetko ostatné, ale dáme ho pred všetko ostatné. Každý nový deň svojho života začnime modlitbou. Každú prácu začnime modlitbou. Každú cestu, výlet či oddychový čas začnime modlitbou. Tým vlastne prejavíme náš záujem o Boha. Tým Ho vlastne prizveme, aby bol počas dňa, práce či cesty pri nás. A takto využitý čas je správne využitý čas.

  Preto na otázku z úvodu „Ako múdro využiť čas“ môžeme odpovedať zhrnutím: Ak chceme múdro využívať čas, potrebujeme „múdre srdce“. A to je také, ktoré vie, že správne využitý a prežitý čas je ten s Bohom. Preto Ho k sebe každý deň neustále pozýva, a o Jeho blízkosť stojí.

  Aby ste aj vy, vážení televízni diváci, svoj čas, ktorý je pred vami, múdro a správne využili, to vám v tejto chvíli zo srdca želám.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=52