ŠTEFAN KISS - Narodenie cirkvi
ŠTEFAN KISS

Narodenie cirkvi
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 11:24:55
Vec:


duchovné slovo pre krupinskú televíziu (5/2002)

Vážení televízni diváci!

   Nemáte náhodou v tieto dni narodeniny? Ak áno, potom iste očakávate, že si na vás niekto spomenie a príde vám zablahoželať. Možno čakáte blahoprajné pozdravy a telefonáty, tešíte sa na slávnostných hostí. A ak nemáte narodeniny práve vy, možno ich má niekto vo vašom okolí. Možno to budete vy, kto pôjde na slávnostnú návštevu, kto bude blahoželať. Kúpili ste kyticu, pripravili darček a chystáte sa prežiť slávnostné nedeľné popoludnie. A možno nemáte narodeniny ani vy, ani nikto okolo vás. V takom prípade sa možno chystáte prežiť obyčajný klasický víkend.

  Predsa však je tu jeden sviatok, ktorý si zaslúži našu pozornosť. V túto nedeľu má totiž narodeniny cirkev, má narodeniny kresťanstvo. Čím je vek jubilanta vyšší, tým je jeho jubileum vzácnejšie. Sviatok zrodu cirkvi je tiež vzácny a to nie len pre roky, ktoré odvtedy uplynuli, ale hlavne preto, že cirkev nevznikla sama od seba ani z vôle ľudí. Ona vznikla z vôle Božej – na Boží podnet. Stalo sa to vtedy, keď Hospodin zoslal svojho Svätého Ducha na učeníkov Ježiša Krista. Biblia nám o tejto udalosti rozpráva v knihe skutkov apoštolov, kde v 2. kapitole čítame, že učeníci boli všetci spolu zhromaždení v jednej miestnosti, kde boli zamknuté dvere. Báli sa Židov. Nemali odvahu ani silu ísť do nepriateľského sveta kázať evanjelium, ako im to Ježiš pár dní predtým prikázal.

  No vtedy na nich zostúpil Duch Svätý – Boží Duch. Tento Duch naplnil ich srdcia a spôsobil, že sa prestali báť a začali byť horliví a zapálení pre Božie veci a pre Božie kráľovstvo. Začali si akútne uvedomovať potrebu viery i Boha samého pre svoj život. A pod vplyvom tohto Ducha vyšli von a kázali. A hneď v ten deň uverilo a dalo sa pokrstiť niekoľko tisíc ľudí. Ani oni to neurobili sami od seba, ale tiež na nich zostúpil Duch Svätý, ktorý ich tiež urobil horlivými a zapálenými pre Boha. Tak zásluhou Ducha Svätého množstvo ľudí v jeden deň začalo nový život. Oni sa duchovne narodili a všetci spolu vytvorili spoločenstvo veriacich – narodila sa cirkev.

  Táto udalosť nám nepripomína len narodenie cirkvi. Pripomína nám duchovné narodenie každého jedného z nás. Veď aj podľa slov Pána Ježiš Krista sa každý z nás musí narodiť „z vody a z Ducha“. Tak aj my k tomu máme príležitosť. Duch Svätý prichádza aj k nám. Ponúka sa nám vždy vtedy, keď nás niekto oslovuje a pozýva do chrámu, keď nás niekto vyzýva k modlitbe, keď nám niekto rozpráva o Bohu, keď nás niekto vyzýva k pokániu. Duch Svätý sa nám ponúka aj teraz, keď, milí televízni diváci, sledujete toto duchovné slovo. Príjmime Ho, aby sme nežili len telu, ale hlavne Duchu. Príjmime Ho, aby sme sa aj my znovu narodili.

  A cirkev? Keď si dokážeme hromadne návštevou chrámu pripomínať narodenie Ježiša Krista, keď si dokážeme pripomínať Jeho umučenie a vzkriesenie, pripomeňme si aj túto udalosť – udalosť zoslania Ducha Svätého – zrod cirkvi – duchovný zrod každého človeka. Veď sú to všetko udalosti, ktoré si našu pozornosť rozhodne zaslúžia.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=51