ŠTEFAN KISS - Čo znamená "priať"
ŠTEFAN KISS

Čo znamená "priať"
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 11:14:46
Vec:


duchovné slovo pre krupinskú televíziu (1/2002)Vážení televízni diváci!

            Slovo je silný nástroj. Možno ním budovať, liečiť, potešovať, ale možno ním aj ničiť, raniť, zabíjať. Práve preto keď týmto nástrojom narábame, mali by sme si dobre rozmyslieť ako ho použijeme – čo a ako hovoríme – vážiť svoje slová – uvedomovať si ich význam.

            Vstúpili sme do nového roku. Na jeho začiatku, tak ako aj počas uplynulých sviatkov sme prijímali mnoho blahoželaní. Ľudia nám priali zdravie, šťastie, úspech, či peniaze. A my sme takisto priali všetko dobré. No uvedomili sme si pritom skutočný význam slova „priať“?

            Čo vlastne znamená slovo „prajem ti“? „Prajem ti ... želám ti“ znamená vlastne „záleží mi na tebe“. Znamená to osobnú zaangažovanosť. Ak niekomu prajeme niečo dobré, znamená to, že nám jeho osud leží na srdci a že nám nie je ľahostajný. Preto sa nám treba zamyslieť a spýtať: „naozaj všetkým ľuďom prajeme z hĺbky srdca to, čo sme hovorili, že im prajeme? Naozaj nám záleží na ich šťastí, zdraví, spokojnosti či úspechu“?

            Ak áno, pokúsme sa v tomto roku niečo pre to aj urobiť. To je práve to, čo od nás aj sám Pán Boh očakáva a žiada. On nechce, aby sme sa starali o celosvetové – globálne problémy, v ktorých aj tak často nevieme byť užitoční. On chce skôr, aby sme sa starali o človeka, ktorý je vedľa nás. On od nás nežiada zbytočné obete, ale milosrdenstvo a lásku.

            Pokúsme sa teda aj v tomto roku prejsť z roviny slovnej a teoretickej k činom. Veď to isté urobil aj sám Boh pre nás. Jemu záležalo na tom, aby človek mohol žiť. Ale pre to aj niečo urobil. Poslal na zem svojho Syna a my sme Jeho narodenie len pred krátkym časom mocným jasaním oslávili. Vianoce sú práve dôkazom toho, že Boh nie len želá, ale On aj koná. A tak za Jeho príkladom aj my. Ak niekomu niečo prajeme a prajeme mu to z hĺbky srdca,, keď si pri tom uvedomujeme, že priať znamená vlastne „záležať“, pokúsme sa pre dobro a šťastie človeka niečo urobiť. Tým dosiahneme aj dobro a šťastie vlastné.

 Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=48