ŠTEFAN KISS

Fašiangová radosť
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 11:11:30
Vec:


Duchovné slovo pre krupinskú televíziu (2/2001)

Vážení televízni diváci!

            Prežívame obdobie radosti a veselosti, prežívame fašiangy – plesovú sezónu. Mnohé spoločnosti organizujú zábavy a ľudia tieto zábavy vyhľadávajú, alebo sa za účelom zabávania stretajú v menších spoločenstvách – na vlastných večierkoch.

            Predstavme si však, že by sa nás niekto spýtal prečo sa vlastne radujeme? Prečo sa chceme zabávať? Vedeli by sme odpovedať? Nie je tá naša radosť prázdna a bezdôvodná? Iste niektorí by sa odvolali na tradíciu, iní by jednoducho povedali že si chcú užívať, a zasa iní by nám nakreslili začarovaný kruh: zabávame sa, lebo sú fašiangy; fašiangy sú, lebo sa každý zabáva. Žiaľ, dnešný človek často nevie, prečo sa vlastne zabáva. Preto hovorím o prázdnej alebo organizovanej radosti - radosti, ktorá je možno podvedome ale predsa akosi umelo navodzovaná organizovanou zábavou. Takáto radosť však nie je zmyslom fašiangov.

            Historici tvrdia, že fašiangy vznikli preto, lebo ľudia chceli hostinami a zábavami minúť zásoby, ktoré si pripravili na Vianoce. Bez ohľadu na to či to tak je alebo nie, je to iba vonkajší, materiálny a praktický význam. Ak však chceme hľadať duchovný význam fašiangov, musíme si uvedomiť, že nie náhodou nasleduje toto obdobie hneď za Vianocami.

            Máme za sebou sviatky radosti a veselosti. Snáď každý počas nich počul tú zvesť o veľkej radosti. Aká by to však bola veľká radosť, keby trvala iba tri dni, týždeň, alebo do konca prázdnin? To by sme si mýlili pojmy s dojmami a vianočnú radosť zamieňali za vianočnú atmosféru. Tá naozaj už pominula. Ale vianočná radosť zostáva a rezonuje v srdciach ľudí. Veď tá zvesť, ktorú sme počúvali je zvesťou o živote, svetle a nádeji. A my sme s touto zvesťou v ušiach vstúpili do nového roka a nového storočia. Stali sme sa priamymi účastníkmi Betlehemských udalostí. Boh dal svetu dar – totiž svojho Syna  Ježiša Krista, ktorý patrí aj nám. Práve my si smieme skrze Neho priať ten život, to svetlo a tú nádej. A tak vianočná zvesť pre nás prestáva byť iba zvesťou - akousi správou, ktorú si vypočujeme a ideme ďalej - a mení sa na skutočnosť, ktorá sa bytostne dotýka nášho života. To sú dôvody k radosti, však?

            Chce nás teda cirkev odhovárať od fašiangovej zábavy a radosti? Nie. Práve naopak. Sme k nej vyzývaní. No nie k tej prázdnej, o ktorej vlastne ani nevieme odkiaľ sa vzala a prečo tu je, ale k tej plnej, ktorú prežívame srdcom obráteným k Bohu, srdcom ďakujúcim Bohu za tú zvesť a ten dar, srdcom radujúcim sa z toho života, z toho svetla a z tej nádeje.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=47