ŠTEFAN KISS - Ako na zlo
ŠTEFAN KISS

Ako na zlo
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 10:19:52
Vec:


1993

  Keď Pán Boh stvoril prvých ľudí, dal im všetko čo na zemi bolo. Žili v rajskej záhrade a mohli užívať všetko, čo v nej našli. Iba jedno nesmeli - jesť ovocie zo stromu poznania. Božím plánom iste bolo, aby nie len Adam a Eva, ale celé ľudské pokolenie žilo v raji rajským životom. Aby všetci ľudia boli šťastní a bezstarostní ako Adam s Evou. Diabol však prekazil tento Boží plán a už prvých ľudí pripravil o raj. Až po tom, čo zhrešili Adam a Eva, rozmohlo sa na zemi zlo.

  Určite aj my neraz pociťujeme skazenosť a hriešnosť tohto sveta a vzdychneme si: "Aký je tento svet zlý." My - obyvatelia tejto zeme sme často nešťastní z toho, ako diabol ovládol srdce človeka. Ako sa potom asi môže cítiť ten, ktorý túto zem stvoril? Veru, nie je spokojný so skazeným zmýšľaním ľudí, preto už v prvých knihách Biblie môžeme nájsť zmienku o Božom rozhodnutí - urobiť raz tomuto svetu koniec.

  Pán Boh je zhovievavý a neustále čaká, že sa ľudia ešte spamätajú a vrátia sa na Božiu cestu. No keď už bude s týmto svetom najhoršie, učiní mu rázny koniec. Za koniec teda môžeme iba my - ľudia.

  Čo píše apoštol Pavel o ľuďoch v posledných dňoch? Že budú sebeckí, chvastaví, rúhaví, neposlušní, nevďační, bezbožní, ohovárační, divokí, bez lásky atď... Môže vari medzi takýmito ľuďmi prekvitať rajský život? Vari je možné, aby v spoločnosti, ktorú tvoria takýto ľudia, bol pokoj, mier a láska, založené na Bohu? Pavel sám píše, že keď budú ľudia takýto, nastanú ťažké časy. A rozhliadnime sa okolo seba. Je ťažké takýchto ľudí nájsť? Ba nie sme takí neraz i my? Pavel Timotea varuje pred nimi a radí mu, aby sa od nich odvracal, lebo zbožnosť iba predstierajú. Nie sme občas aj my hercami medzi kresťanmi? Pavlova výzva, odvracať sa od nich, platí aj pre nás. No v prvom rade sa takých nerestí musíme zbaviť sami. A to dokážeme len s Božou pomocou.

  Už Pán Ježiš hovorí, že ľudia, ktorí činia zlé skutky, ukrývajú sa pred svetom do tmy a tí, čo činia dobré skutky, vychádzajú na svetlo, aby svet videl ich konanie. Hovorí sa tiež, že pravda sa zle počúva. No pravde sa protivý iba ten, kto s ňou nežije. Nemožno veriť v Pána Ježiša a nemilovať pravdu lebo On je pravda. Človek, ktorý sa protiví pravde nemôže žiť teda s Bohom ani byť spasený. Aj na to upozorňuje apoštol Pavel. Hovorí, že takí ľudia, ktorí holdujú peniazom a rozkošiam, zradcovia a rúhači, bezbožní, neposlušní atď... sa protivia pravde a sú nespoľahliví vo viere lebo pozemská rozkoš milšia je im než Božie slovo.

  Takých ľudí je teraz dosť, ba až príliš veľa. Priveľmi sa už rozmohli lži a úprimný človek je nemoderný. Priveľmi sa rozšírili pozemské rozkoše, ba až drogy ľudstva a človek, žijúci pre Ježiša je staromódny. I keď aj v minulosti existovalo zlo a zlí ľudia, nebolo toho predsalen o štipku menej?

  Zla je teda v dnešnej dobe naozaj priveľa a ľudí, slúžiacich zlu neustále pribúda. Čo z toho vyplýva pre nás? V srdci neopúšťajme týchto ľudí a nežime len pre seba, ale v modlitbách prosme Hospodina, aby im ukázal pravú cestu a vytrhol ich z moci diabla. Nespoliehajme sa na seba, lebo sami nič nevykonáme, ale prosme o to Jeho, lebo On jediný má moc urobiť to.

(2 Timoteovi 3, 1-9)Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=39