ŠTEFAN KISS - Čo je rodina?
ŠTEFAN KISS

Čo je rodina?
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 10:17:33
Vec:


1993

  Keď Boh stvoril človeka, dal mu aj možnosť dorozumievania sa s ostatnými ĺuďmi. Aj my dnes túto možnosť často využívame a pokladáme to za samozrejmé. Aby sme vyjadrili čo chceme potrebujeme slová. Jedným z tých slov, ktoré takmer dene používame, je aj slovo "Rodina". Zamyslime sa však aj nad tým, čo vlastne toto slovo znamená.

  Keď vyslovíme slovo "rodina", predstavíme si väčšinou zoskupenie ĺudí, ktorí sú si navzájom blízky. Napríklad mama, otec, deti, brat, sestra, vnuci a podobne. Keď sa jedná o našu rodinu, spomenieme si na svoju mamu, sestru, dcéru či svojho otca, syna alebo brata. No čo je vlastne na rodine také mimoriadne? Čo zapríčiní, že všetci títo ĺudia žijú spolu pod jednou strechou? A žijú vôbec pod jednou strechou?

  Ani nie v tak dávnej minulosti bolo bežné, že v jednom dome žilo viac rodín pokope. Dnes to akosi nie je možné. Dnes dokonca aj deti žijú so svojimi rodinami zvlášť. Dnes sa už nestretávame s tým, že dcéra s manželom i syn s nevestou žijú spolu v jednom dome so svojimi rodičmi alebo dokonca starými rodičmi. Ale čím to je, že dnes je ĺuďom jedna strecha málo?

  Biblia nám ponúka nejeden obraz ideálnej rodiny. Nejeden Žalm rozpráva o požehnanom živote rodiny a dokonca i z úst Ježiša Krista zaznieva nejedno slovo o tom, čo by mal človek pre šťastie a pokoj rodiny urobiť, a ako by taká rodina mala vyzerať. Porovnajme teda tú biblickú rodinu s tými, ktoré poznáme vo svojom okolí, alebo ešte lepšie, s tou svojou. Čo zistíme? Zjaví sa nám iba skutočnosť, že sa tieto dva obrazy úplne líšia. Bohužiaĺ, v náš neprospech. Bohužiaĺ, tá biblická rodina je omnoho lepšia a krajšia. A hoci sa nám biblické rozprávanie o ideálnej rodine páči, a chceli by sme tak žiť aj my, predsa nevieme ako.

  Často počujeme slová o tom, že Biblia nám dáva rady do života. Našťastie je to naozaj pravda. Biblia obsahuje aj nejednu radu pre ĺudí, žijúcich v nezhode so svojimi blízkymi. Pán Ježiš nám radí, aby sme radšej ani nevošli do Chrámu Božieho, kým nie sme uzmierení s bratom. Hospodin vo svojich prikázaniach tiež vraví, že si máme otca a matku ctiť. A pri pozornom čítaní Biblie nájdeme takých rád ešte neúrekom.

  Pokoj a úcta idú ruka v ruke s láskou. Vidíme teda, že Boh kladie na prvé miesto lásku a káže nám aby sme žili v rodine v láske. Žijeme naozaj tak? Nestačí aby matka milovala svoje deti, musia aj oni milovať svoju matku. Je toto v našich rodinách? Lásky nikdy nie je tak veĺa, aby jej nemohlo byť viac. Náš Pán má teda zrejme pravdu, keď do našich domovov chce dať to, čoho tam nie je tak veĺa. Má pravdu keď hovorí, že práve tento liek zaberie a ozdraví naše rodiny.

  Keď dakto chorému človeku poradí, ktorý liek má užívať, určite ho užívať začne. Keď teda aj nám Biblia radí čo robiť pre zdravie našich rodín, nepohrdnime ním a vyskúšajme ho. Biblia nám totiž dáva aj záruku o jeho účinnosti a to nemôže žiadny človek na svete. Vnesme do našich domovov kúsok úprimnej lásky a modlime sa denne za to, aby Hospodin skrze moc Ducha Svätého naplnil láskou aj srdcia ĺudí vôkol nás.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=38