ŠTEFAN KISS - Návod na šťastný život
ŠTEFAN KISS

Návod na šťastný život
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 10:11:10
Vec:


1993  Každý človek má svoju povahu, každý má iné zmýšĺanie, každý má iné názory. Každý človek si podĺa svojej povahy a zmýšĺania zariaďuje svoj život. Niekto dokáže žiť šťastne, iný zasa je väčšinou nešťastný. Čo však prevažuje? Drvivá väčšina ĺudí je nešťastná, stretáva sa s problémami, s ktorými si nevie rady, alebo ju postihujú rôzne ťažkosti, s ktorými sa nevie vyrovnať. Tu by sme si mohli položiť otázku, čo je vlastne šťastie? Majetok? Bohatstvo? Zdravie?

  Šťastným človekom je ten, kto žije svoj život dobre a správne. No i keď máme mnoho poradní, mnoho psychológov, pedagógov, školy, či odbornú literatúru, predsa mnoho ĺudí nevie správne žiť. Kde sa to však možno naučiť?

  Najlepšou učebnicou života je Biblia. Tá kniha, ktorá nie je len obyčajnou knihou, ale je Božím slovom. Slovom Ježišovým.  Každá rada Biblie patrí nám. Každým napomenutím Hospodin napomína nás. A každým slovom potešuje a utešuje práve nás.

  Aj apoštol Pavel dáva vzácne rady nie len Kolosenským kresťanom, ale i nám. A tie rady? Môžu nám v živote veĺmi pomôcť. Odporúča nám: "srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vospolok.".

  Kto naozaj dokáže takto žiť, je šťastným a stáva sa Božím dieťaťom - kresťanom. Apoštol Pavel nás aj nazýva: "Vyvolení Boží, svätí a milovaní".

  Áno, život s Ježišom je naozaj svätý, ako je vyvolený Boží, svätý a milovaný človek, čo s ním žije a riadi sa jeho radami. Ježiš nikdy neradí zle, ale je láskavý a tak i nám sa dostáva napomenutia, aby sme odpúšťali, tak ako on odpúšťa nám.

  A ešte na niečo nás upozorňuje apoštol Pavel. Na čosi, čo nesmie chýbať v srdci kresťana. A tým je láska. Apoštol Pavel ju nazýva páskou dokonalosti. A tým naozaj je. Pretože ona pomáha človeku žiť dobre. Pokoj Kristov však tiež nesmie chýbať v našom srdci.

  Zdá sa to byť veĺa? To všetko má človek spojený s Kristom. Človek, ktorý s ním žije.

  Aj Ty môžeš byť takým človekom. Aj Ty sa môžeš v srdci spojiť s Kristom skrze jeho slovo. Neboj sa, on Ťa prijme rád. Veď aj Ty si jeho vyvoleným a môžeš ním byť. On Ťa vždy rád vypočuje a naučí Ťa, opäť skrze svoje slovo, správne žiť, aby si bol šťastný.

  No na záver ešte jedno napomenutie. Uvedomme si, že sme iba ĺuďmi a Ježiš Kristus je všemohúci Boh. On nás stvoril, jeho sme a on nám neustále dáva svoju milosť a lásku. Nezabúdajme teda na vďaku. Pretože jemu patrí naša srdečná vďaka, jemu patrí naše srdce, jemu patríme i my. Odovzdajme mu teda svoje srdcia i seba, zverme sa do jeho rúk a uvidíme sami, že náš život bude šťastný, pretože nás bude viesť on.

Podľa Kolosenským 3, 12-15Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=37