ŠTEFAN KISS - Prečo sa Boh prizerá zlu?
ŠTEFAN KISS

Prečo sa Boh prizerá zlu?
Publikované: Utorok, 18.03. 2008 - 14:21:08
Vec:


Žalm 99,4...Ty si založil poriadok, Ty si zaviedol právo a spravodlivosť v Jákobovi. (Ž 99,4)

            Môj priateľ si chcel kúpiť počítač. Priniesol mi zopár letákov a prosil ma, aby som mu poradil. Preštudoval som si ponuky a odporučil mu jeden kvalitný, hoci nie najlacnejší. Priateľ pokrútil hlavou a čudoval sa nad mojím výberom, keďže v ponukách bolo mnoho podobných a lacnejších. Pokúsil som sa mu vysvetliť svoje rozhodnutie, no zistil som, že priateľ počítačom vôbec nerozumie a moje slová mu nič nehovorili. Pochopil som, že nemá zmysel ďalej debatovať a chápal som ho, lebo ja som sa v podobnej situácii ocitol tiež, keď som zavolal opravára k vodovodnej batérii. Vôbec som nechápal prečo treba to i ono vymeniť a nechal som ho bez slova konať svoju prácu v dôvere, že ju vykoná poctivo a dobre.

            My často kladieme Bohu otázky, ktorých odpovede ani nie sme schopní pochopiť. Pýtame sa: Prečo musíme trpieť? Prečo sú vo svete vojny a biedy? Prečo sa „bezbožníci“ majú lepšie ako my? A nie len to. Atakuje nás i naše okolie otázkami ešte tvrdšími: Prečo to ten váš Boh dopustí? Ako môže mlčať?

            Takéto otázky v nás vyvolávajú pokušenie myslieť si, že Boh je ľahostajný, alebo že sa Mu to všetko vymklo z rúk. Neuvedomujeme si pritom, že zlo, utrpenie a skúšky sú súčasťou Božieho práva a poriadku. Nie že by ho Boh chcel a zámerne stvoril, ale keď vinou diabla a človeka prišlo na svet, zahrnul ho do poriadku sveta, aby aj zlé využil na dobré. Kým nebolo hriechu a zla, stačila rajská láska. Keď však prišiel hriech, museli nastúpiť aj právo, spravodlivosť a súd, ktoré so zlom rátajú. Sám Boh pritom o každom našom utrpení dobre vie (L 21,9; Ž 34,20; J 16,33).

            Nám ľuďom je veľmi ťažko určiť príčinu utrpení. No Biblia nám ukazuje, že Boh ju vždy pozná. Keď sa pýtame, prečo musel trpieť slepý muž pri Jerichu, odpovedá nám Ježiš slovami v J 9,3. Ak sa pýtame, prečo oslepol Elimas, nájdeme odpoveď v Sk 13,8. Ak hľadáme príčinu zničenia slávneho Jeruzalema, čítajme v Mt 23,37 a počujme výstrahy v Mt 11,21-24.

            Spoločným menovateľom týchto utrpení je ľudská pýcha. Peter v Getsemane si myslel, že bude mať silu umrieť s Kristom. Ježiš ho však skrze ťažkú skúšku vyviedol z omylu, aby nemal o sebe falošné predstavy. Možno, keby sme aj my nemali o sebe skreslené predstavy, nemusel by nám Boh ukazovať našu vlastnú pravú tvár neraz tak ťažkými cestami. Keby nebolo nášho hriechu, nemusel by Boh súdiť. Keby...

            Hriech je však tu a zlo spolu s ním. Boh však neostáva voči nemu bezradný, ale sa ho „zmocnil“, aby s ním nakladal podľa svojej vlastnej logiky a poriadku. Tu ho dopustí menej, tam zasa viac. Občas nechá človeka v zdaní, že je bezmocný. Občas zasa človeku pritvrdí. No môže ho aj všetko zničiť, ak by tak chcel. Tým by sa už načisto oslávila Jeho moc tak, ako u slepca pri Jerichu (J 9,3).

            Niekto sa vyzná v počítačoch, iný v prírode. Ak sa títo dvaja stretnú, len ťažko si odborne pohovoria. A kto z nás je odborník na Božie právo a Božiu logiku? Kto by mohol klásť Bohu otázky a chápať Jeho odpovede? Kto môže chápať Jeho skutky? Kto pozná Jeho myseľ? (R 11,34)

            Označiť Boha za mlčiaceho, slabého alebo neexistujúceho na základe našej ľudskej neschopnosti rozumieť Jemu a Jeho logike je primitívne. Ako keby sme elektrikára poslali domov ako neschopného, lebo my jeho úkonom nerozumieme. To je asi tá najskreslenejšia predstava o sebe samom – myslieť si, že Boh sa musí prispôsobiť nám.

            Boh dobre vie, že my nie sme schopní Ho chápať, preto to od nás ani nežiada a ani nám svoje konanie priamo nevysvetľuje. Nabáda nás skôr k niečomu inému. K niečomu, čo je v tejto situácii omnoho prirodzenejšie – k dôvere. Rovnako ako sme schopní dôverovať majstrovi, ktorý prevyšujúc nás svojimi vedomosťami a zručnosťou, pracuje v našej kúpelni, dôverujme aj Bohu, ktorý má pod kontrolou nie len všetko dobro, ale aj zlo sveta, a to vo vedomí, že ak ho dopustil aj na nás, chce tým niečo dosiahnuť. A tak nevyslovujme viac pochybnosti a obvinenia smerované k Nemu, ale klaďme otázky a hľadajme smerom k sebe.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=26