ŠTEFAN KISS

Čo je vlastne dôležité
Publikované: Pondelok, 01.04. 2013 - 00:00:00
Vec:
Moja dcéra Radka sa okrem iného venuje divadlu. V prvom polroku školského roka s divadelným súborom Divadlo mladých naštudovali hru s názvom „Hlaholika blues“, ktorá mala v minulom mesiaci premiéru a už aj niekoľko repríz. Bol som si toto predstavenie pozrieť dvakrát, pretože sa mi veľmi páčilo – obzvlášť v podaní mládežníkov – ochotníckych hercov. Je to pohľad na príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V hrubých črtách sa pridŕža historického kontextu, samotný príbeh je však fikciou autora, ktorý v úvode úsmevne hovorí: „V dejinách si žiada opravu pasáž o tom, ako priniesli nám písmo“. Autor nám teda podsúva myšlienku, že udalosť samotného príchodu Cyrila a Metoda sa odohrala tak, ako nám to divadelný súbor ukáže. V priebehu 90 minút potom sledujeme zábavný príbeh o tom, ako boli Cyril a Metod frankskými mníchmi okradnutí o svoje dielo a ako sa napokon na dvor kniežaťa Rastislava dostali takmer podvodníci. Pred našimi očami sa odohrávajú scény z dvora Rastislavovho i scény z dvora kráľa Frankov.

V závere minulého mesiaca sme všetci sledovali ešte jeden historický príbeh – pašiový príbeh o smrti Pána Ježiša Krista. Je to udalosť nesmierne významná a rok čo rok pripomínaná, takže by tento príbeh bez väčších problémov dokázal prerozprávať každý kresťan.

Prečo spomínam tieto dve tak odlišné udalosti? Dva pohľady do tak dávnej minulosti ma totiž priviedli k otázke: ako žili ľudia vtedy? Akými problémami sa zaoberali, čo im spôsobovalo radosť? Poznáme knieža Rastislava ako vladára, Cyrila či Metoda ako učencov, Pána Ježiša ako nášho Spasiteľa, piláta ako sudcu. Tieto profily nám však podávajú iba rámcový obraz. Aký bol však ich bežný život? Čo robil taký pilát keď ráno vstal? Čím sa zaoberal Metod, keď na chvíľu zanechal učené knihy? Čo robil Pán Ježiš, kým nebol verejne známym? Aké mal ľudské starosti? Dozaista všetci títo žili svojim každodenným životom, aj keď do dejín vstúpili svojimi skutkami, ktoré sa stali významnými pre ľudstvo. A čo ľudia v ich okolí? Tí, o ktorých existencii ani nevieme, alebo vieme iba pramálo? Ženy pod krížom Pána Ježiša? Nečakali ich azda doma nejaké povinnosti, ktorým by sa mali venovať namiesto nariekania pod krížom? Čo ľudia na Rastislavovom dvore? Nestalo sa im, že sa dačo nevydarilo, pokašľalo, alebo by svoju prácu nestíhali? Nemali starosti ako my?

Určite mali. Určite ich život bol preplnený aj bežnými problémami, ktoré však zanikli spolu s nimi a ak nevykonali pre ľudstvo niečo rozhodujúce, nezachovala sa ani zmienka, ktorá by ich mená urobila známymi. To ma priviedlo na myšlienku: čo je vlastne dôležité?

My neraz máme starosti a problémy, ktoré sa nám zdajú neskutočne dôležité – počas sviatkov musia byť umyté okná, v chladničke nesmú chýbať zákusky, zničili sme si nové topánky, na koberec sa vyliala malinovka, v práci máme priveľa záväzkov, sme angažovaní v mnohých spoločenstvách, kde sa od nás očakáva a vyžaduje priveľa. To všetko na úkor nášho vlastného pokoja, zdravia, rodiny a vzťahov. Nemáme čas na seba, nemáme čas na svojich blízkych, na to, aby sme sa rozprávali, aby sme prežili deň alebo aspoň jeho časť vo vzájomnej blízkosti. Ak sa aj nejaká voľná chvíľa vyskytne, máme hneď 10 ďalších možností, ako ju využiť – rýchlo bežať na nákup, umyť to nešťastné okno, dopísať správu. Sadnúť si s deťmi k spoločnej hre neprichádza do úvahy, veď tých povinností je tak veľa...

Je to ale naozaj dôležité? Čo tu po nás zostane z našich umytých okien, plnej chladničky či vyglancovaného koberca, ak po nás neostanú deti a priatelia, ktorí by si v srdci zachovali peknú spomienku na nás? Čo iné sa zapíše do dejín, ak nie to, čo vložíme do ľudí okolo nás?

Neraz som bol svedkom toho, ako si človek na sklonku života posťažoval – „ach koľko času som premárnil vecami, ktoré som považoval za dôležité a ony pritom dôležité neboli“. V dnešnej dobe má každý z nás veľa povinností. Skúsme však hľadať ich rozumnú mieru a vyvážiť ich s časom pre seba a pre svoje okolie. Zdá sa nám to nereálne? Zdá sa nám, že naše záväzky nepustia? Áno, ten pocit máme všetci. No často si nedokážeme uvedomiť práve to, že náš najväčší problém je najväčší iba dnes. To, čo máme dnes pred očami o pár dní zmizne a o rok si už na to ani nespomenieme. Ľudia však ostávajú. Priateľstvá a rodina kráča cestou života spolu s nami a náš vzťah k nim je to, čo potrebuje prvoradú starostlivosť.

Možno nevykonáme nič svetaborné ako knieža Rastislav alebo Cyril a Metod. To nevadí. Dôležité je však to, aby sme po rokoch či desiatke rokov nemuseli ľutovať, že sme čas, ktorý sme mali, premárnili vecami, ktoré odvial vietor aj s našou energiou, ktorú sme do nich vložili, a ktorá sa nám už nikdy nevrátila. Len duchovná a citová investícia do našich detí, rodín a priateľov je tá, ktorá sa zúročuje a prináša ovocie.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=186