ŠTEFAN KISS - Pozitívne čakanie
ŠTEFAN KISS

Pozitívne čakanie
Publikované: tvrtok, 01.12. 2011 - 00:00:00
Vec:
„Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora; príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem.“ (Ozeáš 6,3)

Náš každodenný život je zložený z mnohých čakaní. Deti čakajú na Vianoce či dospelosť, chorí na uzdravenie, chudobný na sociálnu dávku... niekto čaká na vytúžený telefonát, iný na lásku a niekto možno len tak - v predlhom rade pred obchodom. Nie je však čakanie ako čakanie. Niektoré nás napĺňa zvedavosťou: čo bude na Vianoce pod stromčekom? Iné radostnou netrpezlivosťou: kedy sa už priblíži čas letnej dovolenky? No iné strachom a bolesťou: aký bude výsledok vyšetrenia?

Čakanie dokáže veľmi bolieť, ak je poznačené strachom alebo výčitkami svedomia. Vtedy človek nenachádza útechu a rád by posúril čas, no nejde to.

Prorok Ozeáš prežíval takéto boľavé čakanie. Bolesť mu spôsoboval stav národa, ktorý zabudol na Hospodina, slúžil iným bohom a následkom toho upadol. Ozeáš videl duchovnú biedu a trpel. Zároveň však vedel, že raz príde deň, kedy Boh zostúpi na zem a všetko sa zmení. "Pánov príchod je istý ako ranná zora. Príde ako dážď". Ranná zora aj dážď sú symbolmi úľavy. Ranná zora zaženie temnosť noci, dážď uhasí smäd a sucho. Po oboch Ozeáš túžil a vyzýval ľud, aby sa vrátil k Hospodinovi, pretože len v návrate k Bohu je nádej nápravy skazy národa.

Čakanie je typickým znakom života Božích detí, no o to viac ukazuje na istotu pravdivosti Božích zasľúbení. Dlho čakal Nóach, kým bude môcť vyjsť z korábu, dlho čakal Abrahám na svojho syna, dlho čakali Izraelci na Mesiáša. No každý sa dočkal.

Začínajúci advent nám pripomína príchod Pána Ježiša v podobe slabého dieťaťa. Je to zárodok novej nádeje a radosti, ktorá naplno rozkvitne v čase Vianoc a Veľkej noci. A tak by vlastne celý náš rok mal byť poznačený vďačnosťou a šťastím. Ale je to tak? Často aj my - rovnako ako Ozeáš - vnímame duchovný úpadok dnešného sveta, dnešných konzumných ľudí a - priznajme si - aj kresťanov. Človeku vládnu iné hodnoty než sú tie hlásané Bibliou. Trápi nás to a radi by sme boli, keby sa to zmenilo. Ale ako?

Slová o istote Pánovho príchodu sú aj pre nás potešením a môžu sa stať predmetom nášho adventného posolstva. Pán znovu príde, ale už nie ako slabé dieťa ale ako mocný kráľ. Príde ako zora, ktorá zaženie duchovné prázdno, ako dážď, ktorý nasýti smädné duše. Je to isté. Preto trpezlivo čakajme a pripravujme sa. Náš život sa tak okrem tých malých čakaní stane jedným veľkým, no radostným  čakaním na radikálnu zmenu sveta. Amen.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=172