ŠTEFAN KISS

Un'emozione per sempre
Publikované: Pondelok, 11.04. 2011 - 18:00:00
Vec:


Eros Ramazzotti

1.
Vorrei poterti ricordare cosi,
con quel sorriso acceso d'amore,
come se fosse uscita di colpo li
un'occhiata di sole.

2.
Vorrei poterti ricordare lo sai
come una storia importante davvero,
anche se ha mosso il sentimento che hai,
solo un canto leggero

Sto pensando a parole di addio che
dando un dispiacere,
ma nel deserto che lasciano dietro
si trovano da bere.

Ref:
Certi amori regalano
un'emozione per sempre,
momenti che restano cosi
impressi nella mente.

Certi amori ti lasciano
una canzone per sempre,
parole che restano cosi
nel cuore della gente.

3.
Vorrei poterti dedicare di piu
piu di quel tempo che ti posso dare,
ma nel mio mondo non ci sei solo tu,
e percio devo andare.

Ci sono mari e ci sono colline
che voglio rivedere.
Ci sono amici che aspettano ancora me
per giocare insieme

Ref:
Certi amori regalano
un'emozione per sempre,
momenti che restano cosi
impressi nella mente.

Certi amori ti lasciano
una canzone per sempre,
parole che restano cosi
nel cuore della gente.
Nel cuore della gente!

Jeden pocit navždy

1.
Chcel by som mať možnosť zapamätať si ťa tak,
s tým úsmevom zapáleným od lásky,
ako keby sa tam odrazu zjavil
lúč slnka.

2.
Chcel by som mať možnosť zapamätať si ťa, vieš,
ako jeden naozaj dôležitý vzťah,
aj keď sa ma dotkol tvoj cit,
iba ľahký spev.

Myslím na slová rozlúčky, ktoré
ma zarmucujú,
ale v púšti čo nechajú za sebou
si nájdu vodu.

Ref:
Niektoré lásky darúvajú
jeden pocit navždy,
chvíle, ktoré zostávajú tak
vtlačené do mysle.

Niektoré lásky ti zanechajú
jednu pieseň navždy,
slová, ktoré zostávajú tak,
v srdci ľudí.

3.
Chcel by som mať možnosť darovať ti viac,
viac toho času čo ti môžem dať,
ale v mojom svete nie si iba ty,
a preto musím ísť.

Sú tu moria a sú tu vrchy,
ktoré by som chcel znovu vidieť.
Sú tu priatelia, ktorí ma ešte čakajú,
aby sme sa spolu zahrali.

Ref:
Niektoré lásky darúvajú
jeden pocit navždy,
chvíle, ktoré zostávajú tak
vtlačené do mysle.

Niektoré lásky ti zanechajú
jednu pieseň navždy,
slová, ktoré zostávajú tak,
v srdci ľudí.

http://www.youtube.com/watch?v=cQXigm2t9coTento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=158