ŠTEFAN KISS - Čo nám prinesie nový rok
ŠTEFAN KISS

Čo nám prinesie nový rok
Publikované: Sobota, 01.01. 2011 - 00:00:00
Vec:
Ľudia vždy túžili poznať javy okolo seba, spoznať tajomstvá sveta, prísť na koreň záhadám, ktorým nerozumeli. Vraví sa, že práve táto ľudská zvedavosť a túžba po poznaní bola a je hnacou silou vývoja ľudskej civilizácie a že práve vďaka nej sme ako ľudia pokročili a dostali sa na dnešnú úroveň. A bude to zrejme aj pravda, avšak len do určitej miery. Ľudia totiž poznávali a aj mnoho spoznali, no iba veci poznateľné – zákonitosti sveta či prírody. Ostáva však mnoho iných vecí, ktoré sú a aj ostanú ľudskému poznaniu skryté. Je to hlavne Božia vôľa a naša budúcnosť. Ľudia ich však predsa chceli poznať a preto sa už v dávnych časoch stretáme s rôznymi metódami a praktikami, ktoré by vraj mali odhaliť tajomstvá budúcnosti. Tajomné magické rituály, veštenia či čítanie z hviezd mali za cieľ iba jedno – spoznať, čo prinesie zajtrajší deň či budúci rok.

Izraelci neboli iní a ľudia v dobe Ježišovej takisto nie. Učeníci vedeli, že ich majster je mimoriadny človek, Peter Ho dokonca sám nazval Božím Synom. Preto Mu okrem iného položili raz aj otázku, ako to bude v budúcnosti. Chceli vedieť čo sa bude diať so svetom, s ich národom a ich mestom. A Ježiš im opísal hrôzyplný výjav skazy mesta Jeruzalem i celého sveta. Hovorí o vojnách, hlade a more vo svete, hovorí o ľudskej bezmocnosti voči živlom a o ľudskom strachu pred pohybujúcimi sa nebeskými telesami. Zmocňuje sa nás strach, keď o tom všetkom počúvame. No On svoje slová končí povzbudením: „Keď sa všetko toto stane, vy sa nebojte. Vzpriamte hlavy. Nebo i zem sa pominú ale moje slovo nikdy nepominie.“ Pán Ježiš nikdy vo svojich slovách ani len nenaznačil, že by utrpenia sveta nemali zasiahnuť kresťanov. Poukazuje však na seba a na svoje slovo ako na toho, kto v takýchto chvíľach má moc poradiť a pomôcť.

My dnes stojíme na prahu niečoho nového - neznámeho. Chceli by sme vedieť, čo nám tento rok prinesie v našom osobnom živote, v našej rodine i v našej spoločnosti. Od roku 1990 je každý 1. január opradený pesimistickými prognózami o tom, ako sa situácia zhorší, ako bude život ťažší a ako veľa v tom novom roku stratíme. Prežili sme už niekoľko takýchto začiatkov nového roka a predsa by sme spätne hodnotili každý ten rok inak. Neboli všetky dobré a neboli všetky zlé.

Možno aj tento rok prinesie nejakú stratu, možno sa budeme musieť niečoho vzdať, niečo opustiť, s niečím sa rozlúčiť, no možno aj niečo získame, niekoho stretneme a na niečom zbohatneme. Podrobnosti nepoznáme. Ale už teraz máme ponuku Božieho slova, ktoré vždy rovnaké a nemenné bude s nami. A pod tým pojmom „Božie slovo“ si nepredstavujme len text, napísaný v Biblii ale Boha samého, lebo Božie slovo je živé slovo, mocné slovo, konajúce slovo v Bohu samom.

Často mám pocit, že Boh nám dáva do rúk zbrane a možnosti, ktoré ani nevyužívame alebo nevieme využívať. Božie slovo je jednou z nich. Apoštol Pavel nazýva Božie slovo mečom a našu vieru štítom. To sú mocné zbrane, ktoré v minulosti tvorili základ každej výzbroje bojovníka. Ony sú mocné avšak iba vtedy, ak ich máme pri sebe a používame ich.

Preto namiesto pochybných predsavzatí dajme si do tohto roku sľub, že budeme každodenne vyzbrojení Božím slovom. Položme svoju Bibliu na viditeľné miesto v našom dome, aby sme na ňu nezabúdali ale aby bola prirodzenou súčasťou nášho dňa. Začnime alebo ukončime deň prečítaním veršíka z nej. Zadovážme si biblické čítanie na každý deň a pravidelne ho otvárajme a čítajme. To nie sú prázdne rituály ale vyzbrojovanie sa do boja života.

Zbrane Božieho slova sú mocné, možno práve preto sa diabol tak úporne snaží, aby sme o nich pochybovali, zabúdali na ne alebo ich nepoužívali. Pri mnohých ľuďoch – aj kresťanoch – sa mu to darí. Ale my buďme Kristovi. Pamätajme na slová, ktorými Pán Ježiš zakončil opis budúcnosti – Moje slovo nikdy nepominie. A vstúpme do tohto roku síce s neistotou voči udalostiam v našom živote, ale s istotou voči Božiemu slovu a Bohu samému, ktorý nás všetkým bezpečne prevedie.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=152