ŠTEFAN KISS - Nasledujeme zlo
ŠTEFAN KISS

Nasledujeme zlo
Publikované: Pondelok, 01.11. 2010 - 00:00:00
Vec:
Niekto možno označí rozlišovanie javov okolo nás na dobré a zlé za čiernobiele videnie. Určite, nemožno jednoznačne o nikom povedať že je len zlý alebo že je len dobrý, rovnako ako nemožno takýmto jediným kategorickým vyhlásením zhodnotiť ľudský skutok. Pri mnohých ľudských skutkoch ide o zmes jedného a druhého v rôznom pomere, čo prináša rozličný výsledok. Ale pravdou ostáva, že od nepamäti boli, sú a budú vplyvy dobra i zla na nás prítomné a jednoznačné rovnako ako rôzne symboly jedného i druhého.

Vezmime si len takého Mikuláša – skrz-naskrz pozitívnu postavu ako symbol dobra. Mikuláš prichádza aby láskavo obdaril poslušné deti a za ním kráča vyškerený čert, ktorý je predstaviteľom zla, prináša ho do srdca detí v podobe neposlušnosti a teší sa na svoje obete. Alebo si vezmime ľudové rozprávky, kde sa hneď v prvej vete dozvieme, či bol kráľ dobrý alebo zlý. Pri ježibabe, černokňažníkovi alebo drakovi túto informáciu ani nepotrebujeme, pretože nám je hneď jasné, že sú to negatívne postavy, ktoré ubližujú. Podobne je na tom aj moderná rozprávka pre deti aj dospelých – Harry Potter. Aj tam sú uctievači zla označený znakom toho ... veď viete koho .. a postavy, združujúce sa okolo Harryho so zlom bojujú.

Takéto jasné rozlíšenie postáv na dobré a zlé  nám už v časoch detstva pomáhalo orientovať sa v ľudských hodnotách. Videli sme, že niekomu ublížiť ako onen drak z rozprávky je zlé, že rovnako je zlé neposlúchať, lebo to je vlastnosť, z ktorej sa teší čert, že zlo so všetkými jeho prejavmi treba odsudzovať a bojovať proti nemu. A to sa pohybujem ešte len na pôde rozprávok a detského sveta. No ak ideme ďalej zistíme, že rovnako je to aj v živote človeka a sveta, že tento istý boj je tu už od vekov, že je to jedna zo základných tém Biblie a že je to boj, ktorý je pre nás existenčne dôležitý. Veď tu už nejde len o to, či budeme poslúchať alebo nie a dostaneme za to výprask. Tu už ide o život a smrť, o večné spasenie alebo zatratenie. Boj svetla proti temnote je ústredným bojom duchovného sveta, ktorý je nám v Biblii predstavený ako boj s dobrým koncom, pretože Boh zvíťazil a porazil diabla.

Mohlo by sa teda zdať, že je to dôvod k radosti, že sa zla viac netreba báť, pretože je naveky zažehnané a voči nám bezmocné. Áno, v princípe to tak aj je ale len vtedy, ak sa držíme víťaza, ak zotrvávame vo svetle. Víťaz Ježiš Kristus ako premožiteľ diabla a smrti zotrváva i naďalej ako mocný víťaz. Nie však my. My sami z vlastných síl by sme zlo nedokázali poraziť, preto by sme si s ním ani nemali začínať. Ale dnešná doba sa otáča o 180 stupňov. Zlo, ktoré by sme mali potláčať a bojovať proti nemu sa pre nás stáva čoraz viac lákavejším. Kým čert, vykúkajúci spoza Mikulášovho chrbta bol pre deti hrozbou, dnes túžia po svietiacich rožkoch, nasadzujú si ich na hlavu a menia sa na čertíkov. Kým draky a iné príšery z rozprávok boli zdrojom strachu, dnes sú vzory s nimi moderné a žiadna videohra nie je atraktívna, ak sa v nej neobjavia nejaké tie príšery. Lebky a prekrížené hnáty, ktoré kedysi na mori predstavovali smrteľnú hrozbu sú dnes takmer na každom kuse odevu a nazývame ich „trendami“.

A to už ani nehovorím o posledných októbrových dňoch, ktoré nám z Ameriky priniesli halloween. Symboly temna a smrti berieme túžobne do rúk a sú pre nás zdrojom radosti. Ako to chápať a ako sa k tomu stavať?

Je mnoho oblastí, v ktorých sa svet a spoločnosť deformuje a obracia nesprávnym smerom. Orientácia v oblasti dobra a zla je očividne jednou z nich. No nemali by sme podľahnúť moderným trendom ale triezvo si uvedomovať, že lebky a prekrížené kosti sú symbolom smrti, že rožky na hlave nášho dieťaťa sú takisto symbol diabla, že halloween je pohanský sviatok kontaktu s pánom temna a smrti. Chceme to? Túžime po smrti a zle? Dúfam že nie. Dúfam, že túžime po živote, svetle a večnosti. Preto namiesto symbolu diabla vezmime na seba symbol víťazného Ježiša Krista, namiesto lebky vezmime kríž, namiesto halloweenu si v posledný októbrový deň spomeňme na Dr. Martina Luthera a na jeho túžbu a snahu priniesť svetlo Božieho slova do tmy sveta.

Znie to desivo, ale podľahnúc moderným trendom staneme sa uctievačmi zla. Pomaly, nenápadne ale pritom demonštratívne. Dávajme si pozor, buďme bdelí a vyzbrojme sa Božím slovom, aby sme ostali verní tomu, kto zvíťazil a kto zvíťazil preto, aby sme aj my mohli žiť vo svetle večnosti.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=149