ŠTEFAN KISS - Deň srdca
ŠTEFAN KISS

Deň srdca
Publikované: Piatok, 01.10. 2010 - 00:00:00
Vec:
24. septembra je pozornosť celého sveta upriamená na srdce, nakoľko tento deň je medzinárodným dňom srdca. Na Slovensku ste mohli stretnúť dobrovoľníkov, ktorí by vám odmerali krvný tlak a na jeho základe vám povedali, či vaše srdce nie je v ohrození. Je to zdravotnícka osvetová akcia, ktorá jednak upozorňuje na problémy spojené s ochorením srdca a obehovocievneho systému, na druhej strane kladie každému človeku otázku, čo o svojom zdraví vie a nakoľko ho pozná. Neraz sa stalo, že náhodné stretnutie s dobrovoľníkom zdravotníckej osvety odhalilo problém, ktorý by mohol spôsobiť vážne problémy, ak by ostal bez povšimnutia.

Hoci ja osobne zatiaľ netrpím ochorením srdca, uvedomujem si, že poznať svoj zdravotný stav je veľmi dôležité a preto fandím akciám podobného druhu. Som ešte mladý a tak veľmi dobre poznám životné tempo mladých ľudí. Človek sa ustavične ženie z jednej povinnosti do druhej a na dni, presedené v lekárskej čakárni nie je čas. No aj keby bol, človek si jednoducho ani nechce pripustiť myšlienku, že by sa práve jeho mohla nejaká tá choroba týkať, preto sa ňou ani nezaoberá. Ale nešťastie a ani choroba nechodí po horách a svoje obete si nevyberá. Nie je preto nijakou zákonitosťou, že mladý človek nemôže ochorieť a jeho zdravie sa nemôže podlomiť. Odhaliť chorobu včas je polovica úspešnej liečby. Múdry človek preto dbá na prevenciu a urobí všetko preto, aby svoje zdravie upevňoval a aspoň občas jeho stav skontroloval.

To sme však stále iba pri tom fyzickom srdci. Nie že by ono bolo málo dôležité. Práve naopak, pre život je priam kľúčové. Ale slovo „srdce“ v metaforickom poňatí predstavuje aj duševný život človeka – jeho emócie, vyrovnanosť a stav duševného naladenia. Ako by dopadli náhodné merania, ak by sa dala zmerať napríklad hladina pokoja v našom srdci? Viete si predstaviť vyšetrenie, ktoré by odhalilo množstvo radosti, pokoja, viery, šťastia, prajnosti alebo štedrosti vo vašom srdci? Vysoké hodnoty by znamenali dobré duševné zdravie. Naopak, ak by ste mali zvýšenú hladinu závistlivosti, pomstychtivosti, ohováračnosti, bol by to signál blížiacich sa problémov. Rovnako znepokojujúce by však mohli byť aj zvýšené hodnoty smútku, strachu alebo malovernosti. Možno by ste potom začali uvažovať nad tým, ako zlepšiť svoje duševné zdravie. Začali by ste sa zaujímať o choroby „srdca“ a hľadali lekára duše.

Aj tu však platí, že prevencia je lepšia ako liečba. Môžeme sa vyhnúť prudkému nárastu hladiny nenávisti, hnevu alebo neprajnosti, ak si budeme pravidelne dodávať lásku a pohodu. Stačí na to priateľské stisnutie ruky, úsmev na tvárach ľudí, ktorí sa stretnú na ulici alebo pár chvíľ rozhovoru na chodbe so susedom.

Preto ak by bolo na mne, vyhlásil by som deň srdca, ktorý by nebol iba o krvnom tlaku a kardiovaskulárnych ochoreniach ale o vzájomnej láske, porozumení a tolerancii. V tento deň by som všetkých vyzýval, aby zaklopali na dvere suseda a podali si s ním ruky, aby sa v práci všetci milo pozdravili a usmiali, aby si podali ruky cestujúci vo vlakoch a autobusoch, aby si podali ruky nakupujúci s predavačmi v obchodoch a aby sa tlkot srdca všetkých ľudí premenil na jednotný a hlasitý rytmus celého národa.

 Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=146