ŠTEFAN KISS - Liberálny pôst
ŠTEFAN KISS

Liberálny pôst
Publikované: Pondelok, 01.03. 2010 - 01:00:00
Vec:
Už je to raz tak, že v tomto roku je celý mesiac marec mesiacom pôstu. Pôst sa začal už týždeň pred prvým marcom a skončí sa v prvých aprílových dňoch. Máme teda celý jeden mesiac – mesiac doby, ktorá sa označuje ako tichá, hoci nič vo svete tomu nenasvedčuje.

Dobre si ale pamätám na rozprávania mojej starej mamy, ktorá rada spomínala na fašiangy svojej mladosti. Bola pekná a spoločenská a tak ju pozývali na všetky zábavy a spoločenské udalosti. Pretancovala každoročne takmer celé fašiangy a do svojich 90-tich rokov si pamätala mnohé piesne a melódie. Ale nikdy nezabudla povedať, že ako náhle prišiel pôst, nechodilo sa na zábavy, ale do kostola. V pôste častejšie ako inokedy. Nielen v nedeľu, ale aj cez týždeň. A kostol bol vraj vždy plný. Tak prežívala ona pôst. Bol to pre ňu vždy čas intenzívnejšieho vzťahu s duchovnými vecami, kedy viac šla do kostola, viac brala do rúk Bibliu či spevník a od ostatných vecí chcela mať pokoj.

Pôst prežil až dodnes, hoci výrazne deformovaný a pokrivený. Kým v časoch Ježiša Krista bol pôst naozaj   časom hladovania a odriekania sa všetkého telesného, my dnes sme už pôst liberalizovali ako sa len dá. Vravíme, že pôst nie je o jedení, nie je o hmotných veciach, ale je o duchovnej očiste. Pod pojem „duchovný“ sa však dá skryť hocičo a „duchovný“ môže celkom dobre znamenať aj „nijaký“. Veď tak ako je neviditeľná naša duša a naša viera, je neviditeľné aj to, čo máme v srdci a tak sa dnešný mladý človek rád vyhovára, že to a ono treba chápať duchovne, teda neviditeľne, nehmatateľne, čiže nijako.

Nedávno mi jeden známy pohoršene vravel: „moja svokra chce, aby som v pôste menej jedol. Ale ja jej vysvetľujem, že pôst nie je o jedle ale že je to duchovná záležitosť, že v pôste ide o to, aby sme boli viac doma, venovali sa rodine. Ja chápem pôst duchovne a tak som viac doma, v pivnici a stáčam víno“. Iná kamarátka mi vravela že bola v sobotu na diskoparty a bolo vraj úžasne. Na moju otázku, prečo tam šla keď je pôst odpovedala, že „veď pôst je skôr niečo duchovné“. Čiže v jej ponímaní stačí, že si to aspoň uvedomí.

Myslím si, že pôst sme už príliš zliberalizovali a obalili ho hmlistým a neurčitým chápaním, ktoré nám umožňuje žiť si pohodlne svoj život tak ako inokedy a na prípadné výčitky sa odvolávať na neviditeľné duchovno.

Avšak pôst vždy mal svoje sprievodné vonkajšie znaky. Pôst nikdy nebol súkromnou vecou jednotlivca. V Biblii sa stretáme s oným klasickým „začiernením sa od popola“, v rôznych kultúrach zasa so zahaľovaním sa do vrecoviny, prikrývaním hlavy, odriekaním si jedla a podobne. Pôst bol vždy demonštrovaný navonok práve preto, aby postiaci sa jasne dal okoliu signál: „postím sa, nečakajte odo mňa, že sa budem správať ako inokedy“. Ak by sa oná kamoška zahalila do vreca, začiernila popolom či inak dala najavo pôst, dala by tým svojej partii signál: „nevolajte ma na diskoparty, ja sa postím“.

Otázkou ostáva, načo sa vlastne treba postiť? Prečo sa niečoho zriekať? Práve preto, aby vznikol voľný čas pre naše rozhovory s Bohom a samých so sebou. Pôst je prejavom toho, že chceme aspoň trochu trpieť spolu s Ježišom Kristom, ale zároveň je prejavom toho, že sa chceme uprieť zrakom na Boha. Pôst je signálom svetu, že sa venujeme Bohu a je výstrahou, aby nás nikto v tomto stave nepokúšal a nevyrušoval.

Práve preto pôst musí byť aj navonok deklarovaný. Nielen preto, že by Boh chcel náš hlad alebo našu začiernenú tvár ale preto, aby sme my sami ukázali Bohu i svetu, že duchovné veci nám nie sú ľahostajné.

Teraz by mohol vzniknúť dojem, že propagujem verejné „začierňovanie sa“ popolom či obliekanie sa do vrecoviny. Myslím si, že to nie je nevyhnutné. Ale je nevyhnutné, aby sme ako kresťania boli schopní našim známym a kamarátom jasne povedať: „prepáč, je pôst, dnes s tebou na disko nepôjdem“. Je to jasná deklarácia nášho postoja k pôstu. Je to prejav toho, že svoj pôst myslíme vážne. Avšak iba vtedy, ak čas, získaný odrieknutím účasti na party, využijeme na niečo duchovné, aj keď by to bola iba chvíľka s Bibliou, ktorú si inokedy práve pre tú diskoparty nedoprajeme.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=131