ŠTEFAN KISS

Thank you for the music
Publikované: Sobota, 13.02. 2010 - 18:00:00
Vec:


ABBA

1.
I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore,
if I tell a joke, you've probably heard it before,
but I have a talent, a wonderful thing,
'cause everyone listens when I start to sing,
I'm so grateful and proud,
all I want is to sing it out loud.

So I say,

Ref:
Thank you for the music, the songs I'm singing,
thanks for all the joy they're bringing,
who can live without it, I ask in all honesty,
what would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music,
for giving it to me.

2.
Mother says I was a dancer before I could walk,
she says I began to sing long before i could talk,
and I've often wondered, how did it all start?
Who found out that nothing can capture a heart,
like a melody can?
Well, whoever it was, I'm a fan.

So I say,

Ref:
Thank you for the music, the songs I'm singing,
thanks for all the joy they're bringing,
who can live without it, I ask in all honesty,
what would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music,
for giving it to me.

I've been so lucky,
I am the girl with golden hair,
I wanna sing it out to everybody,
what a joy, what a life, what a chance!

Ref: Thank you for the music, the songs I'm singing, thanks for all the joy they're bringing, who can live without it, I ask in all honesty, what would life be? Without a song or a dance what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me.

1.
Nie som nijak zvláštna, vlastne som celkom nudná,
ak poviem vtip, určite ste ho už počuli.
Ale mám talent, výbornú vec,
lebo každý počúva keď začnem spievať.
Som taká vďačná a hrdá
a všetko čo chcem je vyspievať to nahlas.

Tak hovorím:

Ref:
Ďakujem za hudbu, za piesne ktoré spievam,
ďakujem za všetku radosť, ktorú prinášajú.
Kto môže žiť bez nej? Úprimne sa pýtam,
kde by bol život
bez piesní a tanca, čo by sme robili?
Tak hovorím: ďakujem za hudbu,
za to, že mi bola daná.

2.
Mama hovorí, že som bola tanečnicou ešte skôr ako som vedela chodiť.
Hovorí, že som spievala dlho pred tým, ako som sa naučila hovoriť.
A ja som sa často čudovala ako to všetko začalo?
Kto zistil, že nič nedokáže tak uchvátiť srdce
ako melódia?
Dobre, ktokoľvek to bol, som nadšená.

Tak hovorím:

Ref:
Ďakujem za hudbu, za piesne ktoré spievam,
ďakujem za všetku radosť, ktorú prinášajú.
Kto môže žiť bez nej? Úprimne sa pýtam,
kde by bol život
bez piesní a tanca, čo by sme robili?
Tak hovorím: ďakujem za hudbu,
za to, že mi bola daná.

Som taká šťastná,
som dievča so zlatými vlasmi.
Chcem spievať pre každého
aká je to radosť, aký je to život, aká je to šanca.

  

http://www.youtube.com/watch?v=MfM9gQkfwygTento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=125