ŠTEFAN KISS - Správne počasie
ŠTEFAN KISS

Správne počasie
Publikované: Nedea, 01.11. 2009 - 00:00:00
Vec:
Posledné októbrové dni a prvé novembrové sa nesú v duchu pochmúrnej nálady, kedy hovoríme o našich zosnulých príbuzných, známych a priateľoch. Každoročne sa opakuje rituál návštevy cintorína, kladenia venca, dakde aj pálenia sviečok. Je to každý rok rovnaké. Čo ale rovnaké nie je, je počasie v týchto dňoch. Pred dvoma rokmi sme museli na cintorín v kabáte, pred rokom iba v tričku, tento rok stačila ľahká bunda. Ranné prízemné mrazy a teplý deň.

Kuriózne je pri takomto počasí v hlbokej jeseni sledovať reakcie ľudí. Jeden si chváli, aké je krásne počasie, pretože slniečko zohrieva a v novembri je možné vyjsť iba v ľahkých topánkach a ľahkej bunde. Iný je nespokojný, lebo ranný mráz zničil kvety, ktoré on včera položil na hrob svojmu známemu. A zasa dakto tretí nostalgicky spomína na tuhé novembrové dni jeho detstva a mladosti a hromží na skazenosť tohto sveta, ktorá sa mimochodom prejavuje aj degenerovaným počasím.

V takých situáciách si vždy spomeniem na Zdenka Galušku, ktorý na margo ľudskej nespokojnosti rozprával príbeh o povodni v dedine. Všetci boli vraj nešťastní, iba jeden človek bol spokojný. Náčelník hasičov. Sedel na streche zbrojnice a hovoril si: „kruci, to je vody, to by sa hasilo“.

Tak vidno aká je naša ľudská spokojnosť a nespokojnosť relatívna. Vždy sa odvíja od nášho osobného zámeru. Vec, ktorú dnes chválime preto, že vyhovuje našim zámerom, zajtra s pokojným srdcom budeme odsudzovať a haniť, ak zhodou okolností prestane nášmu zámeru vyhovovať. A tak sme opäť len pri našom ľudskom egoizme. A čo ešte ak sa stretne ľudí viac a má hodnotiť jednu spoločnú vec. Tu sa situácia komplikuje. Takou spoločnou vecou je napríklad aj to počasie. Veď slnko svieti na všetkých a dážď či vietor vstupujú takisto do plánu každému. A tu zrazu tisíce ľudí, ktorých sa dané počasie týka, sa o ňom má vyjadriť. Logicky budú hodnotenia rôzne.

Človek  vtedy neraz povie: „ech, má to Pán Boh s nami ťažké“. Je to spravidla len taký povzdych, no vyjadruje hlbokú pravdu. Byť spravodlivý pri toľkých ľudských záujmoch, postojoch a hodnoteniach je totiž z nášho hľadiska nemožné. Aká je teda úžasná Božia dokonalosť, ak Boh dokáže byť spravodlivý v centre ľudského diania a ľudského žitia? Úloha sudcu nikdy nie je ľahká, stačí ak má človek rozsúdiť dve hádajúce sa deti alebo dvoch rozhádaných kolegov či susedov. Nikdy nevieš, či si bol naozaj spravodlivý a či tvoje rozhodnutie, znejúce v prospech jedného, neublížilo tomu druhému. Ale Boh spravodlivý je. Biblia nás o tom uisťuje. No práve každodenné skúsenosti s ľuďmi ma utvrdzujú v radosti, že je to dobre. Ako dobre, že náš Boh je spravodlivý, ako dobre, že raz všetko spravodlivo posúdi. Naozaj to nemá ľahké Ani s tým počasím sa nás našťastie na nič nepýta. Avšak koná podľa svojej múdrosti, uváženia a spravodlivosti.

A keď už sme v tom pochmúrnom mesiaci november a myslíme na našich blízkych, zverujme ich v mysli do Božích rúk práve s tým vedomím, že sú v rukách spravodlivého Boha. Totiž, že On aj ich život a vieru spravodlivo posúdil a podľa nich ich odmenil. Kiež nás táto viera potešuje a upokojuje v nostalgickom čase jesene.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=117