ŠTEFAN KISS - Máj lásky čas
ŠTEFAN KISS

Máj lásky čas
Publikované: Piatok, 01.05. 2009 - 00:00:00
Vec:
O máji sa hovorí, že je to čas lásky. Príroda sa prebúdza k životu, človeka s dlhšími dňami a teplejším slnkom opantáva radostná nálada, v ktorej je ochotný a hádam aj schopný naozaj milovať viac ako v inom ročnom období. Romantici plánujú dátum svadby práve na májové soboty, zaľúbenci uvažujú, kde čo najkrajšie a najpríjemnejšie prežiť májové dni.

Nuž naša láska možno v týchto dňoch vrcholí, hoci racionalista hneď namietne, že človek predsa miluje stále rovnako a to bez ohľadu na ročné obdobie. Iste, je to tak. No možno práve tou prichádzajúcou jarou, alebo možno iba pre to zaužívané ľudské „máj lásky čas“  si lásku viac všímame práve v máji a dňoch okolo neho.

Aká však je tá naša láska? Milujeme vrúcne a naplno, kým prežívame teplé jarné alebo letné dni a to hovorím doslovne i obrazne. Kým je naša láska opätovaná, alebo kým je platonická, trvá a rozvíja sa. Ako náhle však na oblohu našej zaľúbenosti vpláva mrak, naša láska rýchlo chladne. Ak narazí na nejaký odpor, dokáže mutovať a nebezpečne meniť svoje podoby. Pod vplyvom rôznych životných udalostí sa aj ona mení a človek, milujúci ľudskou láskou, si postupne stále viac a viac uvedomuje svoju obeť, ktorú nezištným milovaním prináša a začne v duchu (alebo v horšom prípade aj nahlas) vyratúvať svoje zásluhy, o ktorých síce hovorí, že ich nepočíta. Tak sa ľudská láska, spočiatku taká krásna a romantická, mení na lásku egoistickú. A to je prirodzený vývin, lebo človek miluje od prírody takouto – sebeckou láskou – láskou, ktorá chce. Ak sa aj do niekoho zamilujem, sledujem hlavne svoje dobro – získať ho, mať ho pri sebe, v horšom prípade ho vlastniť – ovládať. A sú aj ľudia, ktorých po dosiahnutí tohto cieľa už láska nenapĺňa a hľadajú nový objekt, ktorý by mohli dobývať.

 Biblia nám však hovorí o Božej láske, ktorá je úplne iná. Boh miluje dokonalou láskou, láskou, ktorá dáva, ktorá sleduje nie dobro milujúceho ale dobro milovaného. Takáto láska je u Boha, lebo On sám je takáto láska. Takouto láskou miloval človeka, keď ho stvoril a dal mu slobodu v konaní aj rozmýšľaní. Takouto láskou miloval človeka, keď ho zachraňoval v dejinách z mnohých nebezpečenstiev. Takouto láskou miloval, keď poslal na zem svojho Syna – Ježiša Krista. To je presne ten hmatateľný dôkaz Božej lásky. Veď On – Ježiš – nemyslel ani najmenej na svoje dobro, ale len na dobro nás, ľudí, pre ktorých mal ísť zomrieť.

Takouto láskou nás miluje Boh i dnes. Pre Neho sme vzácni, pre Neho sme jedineční a hodní toho, aby pre nás zomrel Jeho Syn. Nie je to úžasné? Veď často máme pocit, že ľuďom okolo nás, možno ani tým najbližším, na nás nezáleží. A tu hľa – Bohu na nás záleží. Často si myslíme, že nikto na svete pre nás nič neurobí a tu hľa – Ježiš za nás ide zomrieť a zomrie.

Ježišova smrť nie je len historickou udalosťou. Je to dôkaz lásky k nám – aj ku mne, aj k tebe. Potvrdzujú to slová Biblie, ktoré odpovedajú na otázku, prečo vlastne Ježiš musel zomrieť? „pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa“.

Radujme sa teda z toho, že nás Boh miluje, vychutnávajme si krásny jarný mesiac lásky a pri zmienke o tej našej láske si vždy spomeňme, aká úžasná a dokonalá je tá láska Božia. Usilujme sa aj my milovať tak ako miloval Ježiš Kristus a prosme Boha o tento dar lásky. On nám ho môže dať, lebo On sám je láska.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=110