ŠTEFAN KISS - Pevná pôda pod nohami
ŠTEFAN KISS

Pevná pôda pod nohami
Publikované: Nedea, 01.02. 2009 - 00:00:00
Vec:
To že chodíme po zemi, ktorá je pevná a drží nás na nohách je samozrejmé. Vôbec si počas dňa ani len nepomyslíme, že by to malo byť inak. Kamenná budova, pevná zem či skalnaté bralo sú pre nás symbolmi pevnosti, istoty a stálosti. Ak by sme sa ocitli na mori, stáli by sme na pevnej lodnej palube, ale pod ňou by bola voda, hlboká niekoľko tisícok metrov, ktorej blízkosť by sme si uvedomovali pri každom lodnom zakolísaní. Túžili by sme po chvíli, kedy opäť zastaneme na zemi. Lebo tam – na pevnej zemi máme istotu a môžeme pevne a bezpečne stáť.

Stačí však, aby prišiel januárový deň, kedy voda na cestách a chodníkoch zamrzne. Hladké plochy, po ktorých zvyčajne bezpečne chodíme, sa premenia na klzisko a o pevnej chôdzi už nemôže byť ani reči. Náš krok sa stáva váhavý, opatrne, pomaličky kladieme na zem nohu za nohou, opatrne zvažujeme každý krok a napriek tomu sa v hociktorej sekunde môžeme ocitnúť na zemi. Nieto ničoho, čo by nás istilo. Zachytíme sa priateľa, druha, spolupútnika, ktorý však kráča rovnako neistým krokom a jeho „pevnosť“ je len zdanlivá. Našim pokĺznutím stráca aj on rovnováhu a padá spolu s nami.

Presne takéto chvíle sme zažívali v nedávnych dňoch a možno ich ešte neraz zažijeme. Napokon, patrí to k pravej zime. Pre niekoho je to zábava a radosť, pre iného smrteľná hrôza. V každom prípade nám však ľad na cestách a chodníkoch pripomína, že aj zdanlivo pevná zem pod našimi nohami sa môže veľmi ľahko premeniť na nestálu a nespoľahlivú. A to hovoríme ešte len o ľade. Nechcem ani pomýšľať na iné živelné pohromy, ktoré môžu pevnú zem rozkolísať priamo pod našimi nohami, alebo na pohromy, ktoré môžu pevnú zem pod našimi nohami premeniť na ničotu, strácajúcu sa v hĺbkach bezodnej priepasti. Aj to sa však vo svete stáva.

Ktosi múdry raz povedal, že jediným pevným bodom vo vesmíre je Boh. Znie to úplne abstraktne a neuveriteľne, ale je to tak. Stačí ak si len uvedomíme, že niet na svete ničoho tak stáleho a nemenného, ako je On. Celý svet sa mení a nenájdeme v našom okolí nič, čo by tu bolo od počiatku sveta a o čom by sme mohli obrazne povedať, že je nemým svedkom dejín. Historici a umelci síce tak nazývajú monumentálne stavby z dávnej minulosti, ale tie stoja len niekoľko storočí a zub času ich poznačil už natoľko, že je otázne, dokedy ešte budú stáť. Biológovia zas označujú za nemých svedkov dejín vrchy, skaly či geologické útvary. Stačí si však uvedomiť, že aj zem sa v dávnej minulosti menila  a geológovia by vedeli veľmi presne hovoriť o veku tých-ktorých kopcov či skál. Oproti dĺžke nášho života tu stoja už veľmi dlho. Ale v živote našej zeme sa mnohé ukážu ako mladé.

Jedine Boh. O Ňom je napísané, že je tu od vekov a bude až na veky. A nie len to. Okrem toho že je tu, je tu ako nemenný a stále ten istý Boh. Nepodlieha zmenám doby, nepodlieha zmenám nálad ani spoločenským okolnostiam. Je stále ten istý bez ohľadu na to, či ľudia na zemi pracujú na panskom, či drú v otroctve alebo ťukajú do počítačov v kanceláriách. Je ten istý bez ohľadu na to, či sa územie našej vlasti nachádza ešte na morskom dne, je súčasťou Rakúsko-uhorskej monarchie, patrí do spoločného českého a slovenského štátu alebo je samostatnou republikou. Všetky zmeny a vývoj geologicko-biologicko-spoločensko-politický odohráva sa pred tvárou Jeho – nemenného Stvoriteľa, ktorý dal impulz k vzniku všetkého a teraz hľadí na to, ako sa ľudia o Jeho dielo postarajú.     

V takomto svetle nám Písmo predstavuje Boha nielen ako nemenného a stále rovnakého ale aj ako pevného, nesklátivého a istého pre nás – ľudí. On totiž nie je len tichým divákom, ktorý sa po celé veky na svet díva. Je tvorcom, ktorý spôsobil a usmerňuje jeho beh a existenciu. A
tak On, neviditeľný, nehmatateľný a nepostrehnuteľný ľudskými zmyslami stáva sa pevným bodom vesmíru. A pri pohľade na šmýkajúcich sa a rôzne balansujúcich chodcov na januárových chodníkoch zisťujeme, že aj bodom jediným.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=107