ŠTEFAN KISS - Meníme menu
ŠTEFAN KISS

Meníme menu
Publikované: tvrtok, 01.01. 2009 - 00:00:00
Vec:
Aktuálna téma číslo jeden: Euro. „Meníme menu, nie cenu“, znie zo všetkých strán. Prvý január nám priniesol zmenu, o akej sme nikdy ani len nesnívali. Veľmi dobre si spomínam na roky svojho detstva, kedy nám najväčší fantasti tvrdili, že raz budeme žiť v spoločnej Európe, cestovať po nej bez pasových kontrol a platiť jednou menou. Nepokúšali sme sa predstaviť si to, lebo v tých rokoch, kedy sme ani len do Maďarska nemohli vycestovať bez cestovnej doložky, to bolo jednoducho nepredstaviteľné.

Ale práve preto si dnes uvedomujem pravdivosť slov: Nikdy nehovor nikdy. To čo je v jednej chvíli nepredstaviteľné, môže sa po čase zmeniť na celkom reálne. Ak si niečo nedokážeme predstaviť, neznamená to, že to neexistuje.

V podobnej situácii sme my – kresťania. Počúvame biblické zasľúbenia o Božom kráľovstve, ktoré si nedokážeme predstaviť. Okrem toho počúvame slová ľudí, ktorí si myslia, že okrem nášho sveta nič iné nemôže byť. „Tento svet máme predsa „zmáknutý“, poznáme všetko, čo na tomto svete existuje a veci mimo nášho ľudského poznania proste neexistujú.“ To je niečo podobné ako keby pred onými dvadsiatimi rokmi niekto povedal, že spoločná mena v Európe je absolútne vylúčená. Človek zanovitý a zahľadený do aktuálnej prítomnosti by sa takto k vízii o spoločnej mene mohol postaviť. Ale človek dívajúci sa na svet s nadhľadom by pripustil, že možné je všetko a že aktuálna situácia ešte sama o sebe nemusí vylučovať zmenu v budúcnosti.

Tak aj v duchovnom svete je zahľadený do prítomnosti ten, kto tvrdí, že „niet ničoho mimo mňa“. Majme nadhľad a uvedomme si, že o svete či vesmíre zďaleka nevieme všetko. Existuje mnoho vecí mimo nás, mimo nášho vedomia či mimo našich zmyslov, ktoré nepoznáme. Existujú veci medzi nebom a zemou, ktoré sú skryté ľudskému poznaniu ako takému. Existuje mnoho zákutí sveta a života, ktoré nám ostávajú skryté do chvíle, kým v našom živote nenastane nejaká zmena a kým sa sami neocitneme v inej dimenzii. Presviedčajú sa o tom dennodenne tí, ktorí opúšťajú tento svet a prechádzajú do reality, ktorá je od tej našej vzdialená a ktorú my považujeme za nereálnu. Tým ako keby oni sami odchádzali od nás do nereálna a prestávali existovať. Oni však na rozdiel od nás získavajú nové poznanie – poznanie o „druhej strane“, ktoré nám chýba. Tým sa nestávajú nereálnymi, ale práve naopak, získavajú oveľa viac ako my.

Práve zmena, ktorá sa udiala 1. januára 2009 ma inšpirovala k takejto trochu mystickej úvahe. Práve zmena meny, kedysi tak nepredstaviteľná a teraz úplne reálna  vyvolala vo mne predstavu zmeny, ktorá je pre každého z nás nepredstaviteľná, kým k nej nedôjde, no je stopercentne reálna, keď k nej príde v okamihu nášho odchodu z časnosti.

Nechcem navodzovať pochmúrnu atmosféru iba na základe uvedomenia si toho, že čo sme kedysi odmietali ako fantazmagóriu je dnes reálne upozorniť, aby sme ani v našom duchovnom živote neodmietali ako nemožné to, čo sme nevideli, nezažili alebo čo nepoznáme. Boh totiž pozná všetko a Jeho slovám možno vždy veriť.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=106