ŠTEFAN KISS - Čo tu po nás zostane?
ŠTEFAN KISS

Čo tu po nás zostane?
Publikované: Sobota, 01.11. 2008 - 00:00:00
Vec:
Nedávno v istej nemenovanej televíznej zábavnej relácii „Aj múdry schybí“ kládla redaktorka ľuďom otázku, s ktorou dejinnou udalosťou je spojené meno V.I.Lenina. Mladí samozrejme, nemali ani tušenia, no aj starší si už len s námahou spomínali na Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu. Hľa, pomyslel som si, na večne živého Lenina pomaly ľud zabúda. Veru, tak sme sa to učili, že Lenin a jeho filozofia sú večné, rovnako ako dielo revolúcie, ktorú vyvolal.

Dnes vidíme, ako je to s tou ľudskou večnosťou pochybné. Vidíme to o to skôr, že je mesiac november, začínajúci neradostnou pamiatkou tých, ktorí si možno tiež kedysi mysleli, že sú veční, avšak neboli. Smrť, ľudská pominuteľnosť a konečnosť sa nás v týchto dňoch dotýka akosi viac.

To, že oná otázka o Leninovi v danej relácii odznela práve v tomto čase je akiste náhoda. Avšak nedalo mi nespojiť si ju s prvými novembrovými dňami a nespýtať sa: čo tu vlastne po nás ostane?

Po Bachovi, Mozartovi či dvořákovi tu ostali nádherné skladby a piesne. Po Balsacovi či Tolstojovi ostali literárne diela. PO Picasovi obrazy. A toto všetko robí svet krajším. Aj keď oni tu už nie sú, ich talent a umenie nás stále obohacuje.

Nie, určite nemôžeme byť všetci svetovými spisovateľmi a maliarmi. Je mi jasné, že nemôžeme všetci tvoriť diela, ktoré tu ostanú naveky. Veď napokon, ani Bach ani Picaso netvorili diela, ktoré sú naveky. Platí, že ak človek píše dielo, ktoré má byť naveky, skončí v koši. Ak človek píše dielo na jednu chvíľu, ostane naveky. Veď práve o Bachovi je známe, že svoje – dnes svetoznáme – prelúdiá, toccaty a fugy písal len na jednu príležitosť – aby mal v nedeľu v kostole čo zahrať. Po nedeli končili jeho diela v šuflíku alebo v koši. No možno práve preto sa stali trvácnymi a „večnými“.

Ale vráťme sa k nám samým. Ak nemôžeme písať svetové romány a skladať svetovú hudbu, čo tu po nás ostane? Určite to nebudú domy, autá ani majetok, ktorý nazhromaždíme. Budovy časom schátrajú, autá sa pokazia a majetok sa rozkotúľa, lebo tí, ktorí ho prijmú ako hotovú vec si ho budú len málo vážiť.

Popri hmotných hodnotách sú tu však aj hodnoty duchovné, ktoré majú väčšiu trvanlivosť. Ak niečo vytvoríme, ak do niečoho vložíme ku s svojej osoby a svojho srdca, to ostane. Možno to bude drobné dielko, ktoré vyrobíme vlastnými rukami, možno to bude tradícia, ktorú založíme v rodine či okolí, možno to bude naše dieťa a možno to bude len spomienka ľudí okolo na to, čo dobré sme pre nich urobili. Je to málo? Niekto povie: to tu ostane aj tak. Nemusím predsa nič robiť preto, aby tu ostali moje deti či spomienka mojich blízkych. Nie je to však celkom tak. Naši blízky budú na nás spomínať len krátko, ak v nich neostane kus nášho srdca, ktoré bude žiť ďalej. Naše deti len vtedy budú s láskou opatrovať spomienku na nás, ak do nich vložíme kus seba, ktorý bude žiť v ich tele. Áno, práve onen vklad srdca je to, čo ostáva a žije.

V dnešnej dobe má každý veľa práce a povinností. Každý sa za niečím ženie a chce toho čo najviac. Stojí však pred nami otázka: sú našim cieľom hodnoty nášho srdca a ducha, ktoré tu ostanú po nás, alebo je našim cieľom len hmotný blahobyt?

Ak si vieme zodpovedať otázku: čo tu po nás zostane, potom má náš život nejaký zmysel a nemusíme sa báť náhleho a nečakaného konca. Ak však túto otázku v zmysle predošlých slov nevieme zodpovedať, hrozí nám, že naša pamiatka bude žiť len veľmi krátko a zabudne sa na nás ešte skôr, ako na onoho V.I.Lenina.

Vôbec nechcem týmto uvažovaním vzbudiť v niekom obavu či strach z nečakaného konca života. Žiaľ, aj to je realita, ktorú musíme vnímať, či chceme alebo nie. Mojim cieľom však je, aby sme sa práve naopak takého strachu zbavili naplnením svojho života nejakým zmyslom. Len vtedy, ak mal človek pred sebou dobrý cieľ, dokáže opustiť tento svet s vedomím, že aj keď on odchádza, niečo zostane. A to je pocit, nad ktorý určite niet.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=104