ŠTEFAN KISS

Obsah

Súkromie a záľuby:

O MNE A MOJEJ RODINE

HUDBA

TEXTY PIESNÍ (22)

POČÍTAČE (18)

HRY PRE NEVIDIACICH (6)

NAŠA ALOE (3)

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)

ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)

Práca:

DIELA (6)

KÁZNE (47)

ZAMYSLENIA (109)

PRÁCE (19)

Spolu 202 článkov a 25 súborov na prevzatie

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je streda, 14. novembra 2018 04:36

Meniny má:
na Slovensku - Irma
v Čechách - Sáva
vo Fínsku - Iiris
vo Francúzsku - Sidoine
v Maďarsku - Aliz
v Nemecku - Alberich Sidonius Bernhard
v Poľsku - Rogera Serafiny
v Španielsku - Teodoto Clemente
vo Švédsku - Emil Mildred
v Taliansku - Clementino

Myšlienka dňa

Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

Posledné články z rubriky

Anglické texty
·   Mississippi[ 2863 čitateľov ]
·   Thank you for the music[ 2773 čitateľov ]
·   The winner takes it all[ 2705 čitateľov ]

Najbližšie audiovysielanie

Nie je naplánované

Možnosti

· Úvodná stránka
· audio
· Kontakt
· Napíšte mi
· Odporučte môj web
· RSS

Kto je práve tu?

Momentálne je 15 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

Kresťan obyvateľom neba i zeme


Autor: admin - Utorok, 18.03. 2008 - 13:36:13

Matúš 22, 15-22  "Vtedy prišli farizeji a radili sa, ako by Ho podchytili v reči. Poslali k Nemu svojich učeníkov s herodiánmi a tí povedali: Majstre, vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa pravdy učíš a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: slobodno platiť cisárovi daň a či nie? Ježiš prezrel ich zlomyselnosť a riekol: Čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platieva daň. - A oni priniesli Mu denár. Spýtal sa ich: Čí je to obraz a nápis? Odpovedali Mu: Cisárov. Tu im riekol: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi a čo je Božieho, Bohu. Keď to počuli, zadivili sa, opustili Ho a odišli." (Matúš 22, 15-22)

Drahí bratia a sestry v Pánu!

  V súčasnej i antickej filozofii, v psychológii, ba aj biológii a ďalších odborných disciplínach sa neraz stretávame s myšlienkou dualizmu a s myšlienkou nevyhnutnosti kompenzácie dvoch protipólov. Dobro a zlo, svetlo a tma, život a smrť. Tento dualizmus je v niektorých podobách takou súčasťou nášho života, že si ho ani neuvedomujeme. Po noci automaticky čakáme deň, po búrke slniečko. Na tomto dualizme je založené aj nejedno príslovie a porekadlo, napríklad práve to o slniečku po búrke, a neraz je práve on - tento dualizmus, ústredným námetov rozprávok a literárnych či divadelných diel. Biológovia zasa hovoria o prirodzenom výbere: ak sa niektoré zvieratá premnožia, musia iné zahynúť. A vychádzajú z neho aj prognostici. Neraz počúvame veštby o tom, že ak sa ľudstvo premnoží, musí prísť vojna či epidémia a ak je mnoho záplav, treba sa obávať sucha.

  Stretávame sa s ním aj v Biblii. Príkladom môže byť prvý žalm, ktorý jasne hovorí: "Vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do zahynutia." A podobne za príklad môžeme označiť aj piatu knihu Mojžišovu, ktorá dáva výrazné ponaučenie každému čitateľovi: "Vyber si život!" Je pochopiteľné, že nech už hovoríme o akýchkoľvek dvoch možnostiach, dvoch protipóloch, človek si musí vždy vybrať iba jeden smer.

  Predsa však existuje jeden prípad, v ktorom dochádza k situácii, že človek je zaradený do dvoch skupín naraz. Je to Božie kráľovstvo a náš svet. Niektorí ľudia dávajú tieto dve ríše do protikladu a vytvárajú tak ťažkú dilemu slabému človeku. Tvrdia, že ak chce byť človek plnohodnotným obyvateľom nebeského kráľovstva, musí sa vyhýbať tomuto svetu, strániť sa ho, utekať pred ním. Preto sa izolujú, odchádzajú na samoty, zatvárajú sa do kláštorov. Takéto počínanie Ján Ámos Komenský označil za dezerciu z raja. Skúsme sa zamyslieť nad tým, či je možné stavať do protikladu Božie kráľovstvo a svet. O tom, kto je pôvodcom nebeského raja nieto pochýb. Kto však stvoril tento svet? Komu patrí? Komu patríme my? Na tieto otázky dáva Biblia nespočetné množstvo odpovedí. Veď prečítajme si len žalm 95. Je vari toto Božie dielo nepriateľom svojho pôvodcu? Myslím si, že by bolo odvážne tvrdiť, že áno.

  My, ľudia, sme hriešni. Neraz si to uvedomujeme, a predsa tvrdíme, že patríme Bohu a obhajujeme toto svoje tvrdenie. Sme alergickí na to, keď nám ho niekto chce vyvrátiť. V našom srdci sa rozmohlo zlo a my neraz bojujeme so zlými myšlienkami a žiadosťami. Predsa však chceme, veľmi chceme naďalej patriť Bohu. Prirovnajme to naše srdce k svetu. Aj svet je takýmto bojiskom dobra a zla. Aj našu zem postretol rovnaký údel ako nás. Prečo ju teda ideme odsúdiť? Práve my, Kresťania ju musíme obraňovať. Ale pred kým?

  Až teraz sa dostávame k odpovedi na otázku: Kto je nepriateľom Božieho kráľovstva a Božieho ľudu. Je to diabol a jeho ríša, ktorá sa snaží rozširovať stále viac a viac na tomto svete.

  Pred chvíľou som hovoril, že človek vždy musí patriť len do jednej z dvoch protikladných skupín. Keby bol svet protikladom Božieho kráľovstva, človek by si naozaj musel vyberať medzi nebom a zemou. No protipólom života je smrť, protipólom Boha, diabol. A tu už, človeče, postoj! Nemôžeš patriť Bohu i diablovi. Nemôžeš slúžiť Bohu aj mamone. Môžeš však žiť na tomto svete, pretože bol stvorený pre teba a pre mňa. Pre nás bolo Pánom Bohom urobené všetko, čo je okolo nás. Príroda, vzduch, zvieratá, ba i hmotné veci, ktoré ľudstvo počas stáročí vytvorilo, máme len vďaka Pánu Bohu. Len vďaka Nemu môžeme tento svet obývať. No môžeme obývať aj Božiu ríšu, nebeské kráľovstvo, pretože ho máme v srdci. My, Kresťania, ktorí patríme a chceme patriť Pánu Bohu, nosíme si Božie kráľovstvo všade so sebou a vďaka nemu môžeme zažívať tie najkrajšie chvíle aj vtedy, keď naokolo je plač.

  Vráťme sa však k príbehu o dani. Možno práve oní farizeji, ktorí položili Ježišovi túto zradnú otázku, dávali svet do protikladu k Božiemu kráľovstvu, ktoré tak očakávali, a podľa ich správania zjavne patrili do nepriateľského tábora. Prečo? Už len to, že chceli podchytiť Ježiša v reči. Zamyslime sa nad tým. Položená prechytralá otázka vyzerá navonok nevinne. Dávať dane cisárovi, a či nie? Nejde však len o túto otázku. Dalo by sa povedať, že za ňou čnie ešte jedna: Kam patrí človek? Do sveta či do Božieho kráľovstva? Ak by totiž Ježiš povedal: "Nedávajte žiadne dane!", isto by sa postavili na stranu štátu a obvinili by Ho: "Čo to vravíš? Patríme predsa do rímskej ríše, ako takí máme aj povinnosť platiť daň. A ty nám brániš? Búriš sa proti cisárovi!" Ak by ale povedal: "Plaťte dane!", určite by sa odrazu vydávali za náramne zbožných a hovorili by: "Podiel zo všetkého čo máme patrí Bohu. A ty nám chceš prikazovať, aby sme dávali z neho aj nepriateľom?" Izraelci boli totiž pod nadvládou Ríma a boli s tým nespokojní.

  My, dnes, Kresťania - vyučení Božím slovom a Pánom Ježišom Kristom nemáme takto uvažovať. Nesmieme považovať Pána Boha a vrchnosť za nepriateľov. Prečo? Práve preto, že patríme do oboch týchto ríš. Sme Boží, ale sme aj občania tohto sveta, občania nášho štátu, občania Slovenskej republiky. Doktor Martin Luther nás učí vážiť si vrchnosť i vládcov. Veď vladár je tiež služobníkom Božím, pretože len od Boha má každý panovník moc nad krajinou. Vidíme to u Izraelcov. V Starej zmluve predsa jasne čítame o tom, že sám Pán Boh vybral Izraelcom kráľa. Dobrého za požehnanie - zlého za trest.

  Čo však odpovedá Pán Ježiš. Spustí vari kázeň a začne naprávať pomýlené zmýšľanie farizejov? Nie. Hovorí: "Ukážte mi peniaz. Čí je to obraz a nápis?" Hľa, farizeji sami musia identifikovať adresáta mince. Platí to aj pre nás. Farizeji bez váhania odpovedali, že cisárov. Bol to obraz cisára, toho cisára, ktorý je reprezentantom Rímskej ríše. Aj my musíme vedieť rozhodnúť o tom, čo kam patrí. V tomto smere sa nám, tak ako aj farizejom dostáva vážne napomenutie: "Dávajte čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu." Napríklad pieseň. Musíme spievať len zbožné piesne? Veď na tomto svete je mnoho krásnych vecí, ktoré nám dal Boh. Rodičia, vlasť, priateľstvo, láska, deti. Je hriechom spievať o nich? Piesňou sa však dá aj slúžiť zlu. Sú piesne, ktoré sú plné vulgarizmov, nečistoty a špiny. Takýmito piesňami veru Bohu ani svetu neposlúžime. Preto keď chceme spievať, musíme sami identifikovať, komu piesňou poslúžime a podľa toho sa ďalej zariadiť a rozhodnúť, či ju budeme spievať alebo nie.

  Sme obyvatelia dvoch ríš, ale v každej máme svoje povinnosti. Niektorí ľudia si myslia, že keď sú Kresťanmi, majú poslúchať len desatoro a svetské zákony sú pre tých druhých. Zasa iní tvrdia, že neslobodno vzdávať úctu predstaviteľom moci na zemi, lebo tá patrí len Bohu. A sú aj takí, čo to zasa chcú naopak. My sme však občania tejto krajny. Plňme si preto všetky povinnosti, ktoré nám z toho vyplývajú.

  Sme však aj obyvatelia Božieho kráľovstva. Nezabúdajme ani na to a nemyslime si, že tam sú len práva. Aj táto ríša má svoje zákony, desať Božích prikázaní, ktoré máme akceptovať a mnohé ďalšie práva. Smieme sa zhovárať s Pánom Bohom a Pánom Ježišom v modlitbe. Smieme ich prosiť o radu a pomoc a smieme ich nasledovať. Ich vzor nám slúži na to, aby z nás boli Kresťania hodní tohto mena - mena Božieho. Kresťan by sa totiž dalo preložiť ako Kristov - Kristovec.

  A je tu ešte jedna skutočnosť. Náš pobyt na tejto zemi raz skončí a náš boj bude vyhodnotený. A keď už nebudeme môcť ostať v tejto pozemskej ríši, ukáže sa podľa nášho celkového života, či smieme ostať v tej druhej - Božej. Myslime na to, snažme sa každý deň, a svojim neustálym rozhodovaním sa medzi dobrom a zlom bojujme za to, aby sme smeli ostať v Božej ríši. Dávajme svetu, čo je svetské a Bohu, čo je Božie. Len tak zvíťazíme a neskončíme za trest v nepriateľskej mocnosti, kde je len plač a škrípanie zubov.

Amen.


  Zdielaj na FaceBooku

·

 Ďalšie články od autora:Kázne

Zasľúbenia Novej zmluvy
Evanjelium v Starej zmluve
Zákon v Novej zmluve
Suma evanjelia
Milujúci manžel
Optický klam
Stretnutie s Bohom
Pamiatka zosnulých

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd