ŠTEFAN KISS

Obsah

Súkromie a záľuby:

O MNE A MOJEJ RODINE

HUDBA

TEXTY PIESNÍ (22)

POČÍTAČE (18)

HRY PRE NEVIDIACICH (6)

NAŠA ALOE (3)

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)

ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)

Práca:

DIELA (6)

KÁZNE (47)

ZAMYSLENIA (109)

PRÁCE (19)

Spolu 202 článkov a 25 súborov na prevzatie

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je utorok, 18. decembra 2018 13:13

Meniny má:
na Slovensku - Slávka Sláva
v Čechách - Miloslav
vo Fínsku - Aapo Aappo Rami
vo Francúzsku - Briac Gatien
v Maďarsku - Auguszta
v Nemecku - Philipp
v Poľsku - Gracjana Boguslawa
v Španielsku - Esperanza Macarena
vo Švédsku - Abraham Efraim
v Taliansku - Malachia

Myšlienka dňa

Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

Posledné články z rubriky

Zamyslenia
·   Som hrdý, že som evanjelik[ 676 čitateľov ]
·   Čoho je viac[ 1788 čitateľov ]
·   Kedy budú Vianoce[ 1873 čitateľov ]

Najbližšie audiovysielanie

Nie je naplánované

Možnosti

· Úvodná stránka
· audio
· Kontakt
· Napíšte mi
· Odporučte môj web
· RSS

Kto je práve tu?

Momentálne je 18 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

Pokrstenie kráľovského dvorana


Autor: admin - Utorok, 18.03. 2008 - 11:52:07

Skutky 8, 26-40  "Tu anjel Pánov hovoril Filipovi a riekol: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá. I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiopie, eunuch*, dvoran etiópskej kráľovnej kandáky, správca celého jej pokladu, ktorý bol prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, vracal sa (domov); sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu! Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí? Potom prosil Filipa, aby vyšiel (na voz) a prisadol k nemu. Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril úst. Jeho ponížením bol súd nad Ním zrušený a Jeho rod kto vypočíta? Lebo Jeho život je odňatý zo zeme. Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe a či o niekom inom? Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc od tohto Písma, zvestoval mu Ježiša. Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? [Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží.] Nato kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i pokrstil ho. Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený šiel svojou cestou. Potom sa Filip našiel v Azóte, pochodil všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cezarey." (Skutky 8, 26-40)

Bratia a sestry v Pánu!

  Ľudstvo od začiatku svojej existencie túžilo po poznaní. Počnúc absolútnym začiatkom, kedy sa ľudia učili zapaľovať oheň a udržiavať ho, cez vytvorenie písma, až po vyspelé vedy. Pri putovaní minulosťou zistíme, že v nej bolo mnoho vzdelaných a šikovných ľudí. Treba si však uvedomiť, že toto vzdelanie ani zďaleka nebolo prístupné každému. Popri velikánoch poznania bolo mnoho takých, ktorí sa počas celého života nenaučili ani písať a čítať. Nie že by na to nemali schopnosti. Nemali však možnosť. Tieto podmienky sú nám dnes takmer nepredstaviteľné, pretože v našej dnešnej dobe sa môže vzdelávať každý a 9-ročná školská dochádzka je dokonca povinná. Všetci sme ju (aspoň zčasti) absolvovali a každý z nás si z nej odniesol niečo iné. Každý mal a má svoje záujmy, svoju špecializáciu. Mnohí absolvovali stredné či vysoké školy a dosiahli vysokú úroveň vzdelania. A predsa si človek nikdy v živote nemôže povedať, že vie všetko.

  Aj náš dnešný text hovorí o vzdelávaní. Opisuje apoštola Filipa, ktorý patrí medzi menej známych apoštolov, na pustej ceste do Gazy. Po tejto istej ceste ide aj dvoran a hlavný strážca pokladu etiópskej kráľovnej Kandáky, ktorý sedí na voze a číta Izaiáša. V Izraeli bolo zvykom čítať Božie slovo nahlas. Robilo sa to preto, aby nielen oči vnímali Božie slovo, ale všetky ľudské zmysly. Robilo sa to preto, aby oči čítali, jazyk vyslovoval, uši počúvali a tak, aby Božie slovo preniklo celou ľudskou bytosťou. Aj tento dvoran takto nahlas čítal, preto Filip počul, že eunuch číta Izaiáša. Biblia nám rozpráva o tom, ako Filip pristúpil k vozu a spýtal sa: "Či aj rozumieš, čo čítaš?" Tento eunuch bol významným mužom etiópie, pohyboval sa v blízkosti kráľovnej, čo predstavuje najvyššie vrstvy tej spoločnosti, a vo východnom svete boli významní ľudia neraz aj vzdelaní. Veď východná múdrosť bola známa po celom svete. No tento muž sa priznáva, že Izaiášovi veru nerozumie a hovorí: "Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí?" a prosí Filipa, aby vysadol k nemu na voz.

  Eunuch práve čítal slová Izaiáša: "Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril úst. Jeho ponížením bol súd nad Ním zrušený a Jeho rod kto vypočíta? Lebo Jeho život je odňatý zo zeme." Sú to naozaj dosť nezrozumiteľné slová a nezainteresovanému človeku sa ťažko hľadá, kto za nimi je. Toto je neraz aj náš problém. Aj my máme neraz problém zistiť, čo alebo kto sa skrýva za udalosťami či zmenami okolo nás a v nás. Keď sa nám niečo podarí - bolo to šťastie? náhoda? osud? A ak sa zomelie niečo zlé - bola to smola? krutý život? či Pán Boh? Človek nevie nájsť pôvod vecí, ktoré sú mimo neho. Presne tak, ako eunuch nevedel nájsť toho, kto je za slovami Izaiáša. Ktože je tou ovcou, čo pokorne mlčí a Jeho život je vyňatý zo zeme? Nevie to a pokúša sa na to prísť. Je to prorok alebo niekto iný? Eunuch nepoznal Ježiša, o ktorom Izaiáš prorocky hovorí a preto si nemohol správne vyložiť proroctvo. K akému záveru by sám došiel? Čomu alebo komu by pripisoval význam týchto slov? Nech by si ich vyložil akokoľvek, bez Ježiša by to bolo nesprávne. A tak aj my. Aj my sme často v nebezpečenstve a hrozí nám, že si niečo vyložíme inak ako máme. A to sa netýka len duchovného života. Môže ísť len o nevinný kolegov či susedov výrok, ktorý ak si zle vysvetlíme, narobí možno mnoho zla. No aj v tom duchovnom živote. Ak si udalosti nášho života nesprávne vykladáme, tiež nás to môže zviesť na zlú cestu. A v tomto nebezpečenstve bol aj eunuch, ktorý však prejavil vôľu poučiť sa.

  Filip má možnosť dvoranovi vysvetliť význam Izaiášových slov a to tým, že mu zvestuje Ježiša. Správne vysvetlenie chýba často nielen nám, ale chýbalo neraz aj učeníkom samého Pána Ježiša. Veď často čítame: "Nerozumeli tomu, čo im hovoril"; a vidíme aj emauských učeníkov, ktorí vravia domnelému pocestnému: "My sme sa úfali, že vykúpi Izrael" a tu sám Ježiš v podobe pocestného, počnúc od Mojžiša, začne im vykladať písma. To správne vysvetlenie potrebovali aj prví Kresťania, ktorí ho hľadali v listoch apoštolov, ktorí im písali. A neraz potrebujeme vysvetlenie aj my, ktorí žijeme v dobe vysokej vzdelanostnej úrovne. Aj my často nerozumieme druhým, nerozumieme svojmu životu, sebe, či Pánu Bohu. Aké potrebné je vtedy správne vysvetlenie a jeho prijatie. Vraví sa, že nejeden konflikt je zavinený iba nedorozumením a vyrieši sa vysvetlením. Neraz si človek môže svoje konflikty či problémy alebo nejasnosti vysvetliť s tým, kto je na druhom brehu. Sú však aj otázky, týkajúce sa nás samých, nášho života, našej viery. Aj vtedy máme možnosť hľadať správne odpovede v písme a to aj za pomoci iných bratov či sestier. Tak ako eunuch, ktorý len s pomocou Filipovou našiel pravý zmysel dávneho proroctva. Nebojme sa teda priznať, že niečo nevieme, že si čosi nevieme vysvetliť, že niečomu v sebe či vo svojom živote nerozumieme. Nebojme sa priznať si roľu eunucha a hľadajme toho svojho Filipa. Veď aj dvoran prišiel k správnemu poznaniu, pretože mal Filipa. Hľadajme ho aj my v radoch teológov, katechétov či učiteľov, ktorých cieľom je poznať, aby mohli odpovedať. My dnes tú možnosť máme na rozdiel od kráľovského dvorana, ktorý mal šťastie, že stretol Filipa. 

  A tu vidíme v praxi to, o čom sme len pred malou chvíľkou uvažovali. Hovorili sme, že človek neraz nevie, kto alebo čo je za udalosťami jeho života a tu hľa veta: "dvoran mal šťastie, že stretol Filipa". Pýtajme sa však: bolo to šťastie? Bola to náhoda? A na tieto otázky vieme aj presne a jasne odpovedať a to vďaka písmu, ktoré svedčí: nie. Žiadna náhoda ani šťastie, ale Božie riadenie. Veď čujme hneď prvý verš: "Tu anjel Pánov hovoril Filipovi a riekol: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá.". Na tejto pustej ceste by eunuch ťažko niekoho stretol, nieto ešte samého apoštola, keby nebolo Božieho vedenia. Ale bol to anjel Pánov, ktorý Filipa usmernil. A bol to Boží Duch, o ktorom čítame: "I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu!". Možno by si dvoran nebol ani všimol obyčajného pustovníka. Veď Filip pribehol k vozu, on sa prvý spýtal: "Či rozumieš čo čítaš?" a to všetko na podnet Ducha Božieho. Tak vidíme, že v našom živote nič nie je náhodné. Všetko má svoj význam, svoj cieľ a svoj pôvod. A nie je náhoda ani to, že máme kňazov, učiteľov a kazateľov či exegétov. Veď práve ich sa môžeme pýtať. Nie je to náhoda že sú tu, pretože boli do tejto služby povolaní. A takisto nie je náhoda ani to, že sme teraz tu a čítame o Filipovi a etiópskom dvoranovi. Aj to má svoj význam a to ten, aby sme sa poučili a za príkladom eunuchovým bažili po pravde slova Božieho i pravde života. Veď o pravde sme počuli celú kázeň minulý utorok a mohli sme vidieť, aká je ona dôležitá.

  Pre eunucha mala nesmierny význam, pretože viedla k jeho pokrsteniu. Pravdou pre neho bola zvesť o Ježišovi Kristovi, ktorý svojou poníženosťou baránka vykúpil svet. A to, že dvoran prijal toto svedectvo a uveril v Ježiša, viedlo ho k tomu, že sa hneď dal pokrstiť. Aj nás môže poznanie pravdy a správneho vysvetlenia či identifikovanie správneho pôvodu dejov nášho života priviesť k nejednému šťastnému koncu, pritiahnuť nás bližšie k Bohu, alebo k ľuďom. Preto hľadajme, pýtajme sa a verme, aby sme mohli okúsiť pravé poznanie, ktoré plodí vieru, vedúcu k Ježišovi Kristovi.

Amen.


  Zdielaj na FaceBooku

·

 Ďalšie články od autora:Kázne

Zasľúbenia Novej zmluvy
Evanjelium v Starej zmluve
Zákon v Novej zmluve
Suma evanjelia
Milujúci manžel
Optický klam
Stretnutie s Bohom
Pamiatka zosnulých

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.05 sekúnd