ŠTEFAN KISS

Obsah

Súkromie a záľuby:

O MNE A MOJEJ RODINE

HUDBA

TEXTY PIESNÍ (22)

POČÍTAČE (18)

HRY PRE NEVIDIACICH (6)

NAŠA ALOE (3)

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)

ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)

Práca:

DIELA (6)

KÁZNE (49)

ZAMYSLENIA (109)

PRÁCE (19)

Spolu 204 článkov a 25 súborov na prevzatie

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

ENGLISH

GERMAN

ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je štvrtok, 21. februára 2019 13:52

Meniny má:
na Slovensku - Eleonóra
v Čechách - Lenka
vo Fínsku - Keijo
vo Francúzsku - Damien
v Maďarsku - Eleonóra
v Nemecku - Petrus Germanus Pippin
v Poľsku - Roberta Eleonory
v Španielsku - Irene Pedro Damián
vo Švédsku - Hilding Hulda
v Taliansku - Pier Damiani

Myšlienka dňa

Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

Posledné články z rubriky

Aloe vera
·   Aloe Vera First a Gelly[ 8023 čitateľov ]
·   Prvá skúška[ 4151 čitateľov ]
·   Prečo aloe a Forever?[ 4603 čitateľov ]

Najbližšie audiovysielanie

Nie je naplánované

Možnosti

· Úvodná stránka
· audio
· Kontakt
· Napíšte mi
· Odporučte môj web
· RSS

Kto je práve tu?

Momentálne je 95 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

1. slávnosť Svätodušná


Autor: admin - Nedea, 31.05. 2009 - 00:00:00
Kázeň zo slávnostných služieb Božích v Hontianskych Moravciach

Prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“ (Skutky 1,8)

Bratia a sestry v Pánu!

Minulé leto som s rodinou navštívil hlavné mesto Českej republiky – Prahu. Stretol som sa tam s mojím dlhoročným priateľom  - v súčasnosti šéfredaktorom katolíckych novín, - ktorý práve minulé leto vydal zbierku krátkych príbehov pod názvom „S anjelmi po boku a s čertami za chrbtom“. Sú to krátke príbehy, ktoré nemajú bohatý dej, avšak v každom z nich je ukrytá myšlienka. Ako jeden z prvých ma zaujal príbeh s názvom Pôjd:

Malý chlapec vo vyťahanom tričku stál uprostred pôjda a obzeral sa dookola. Keď pozoroval staré zhrdzavené predmety, ktorých sa roky nikto nedotkol, miešal sa v ňom strach so zvedavosťou. Zdalo sa mu, že veci ožívajú. V kabátoch, pokrytých prachom, bývali duchovia, motyky a krompáče vyzerali ako mučiace nástroje a stará váha na múku sa isto-iste používala v pekle pri vážení hriešnych duší.

"Už sa zasa hráš na tom špinavom pôjde? Budeš ako prasa. Prečo sa radšej nejdeš hrať do záhrady? Už nech si vonku!" ozval sa odniekiaľ z prízemia maminkin hlas. Vzápätí už chlapec cupkal dolu schodmi.  

O pár chvíľ neskôr zamieril na pôjd otec. Niesol krabicu zaváracích fliaš. Položil ju na zem a rozhliadol sa po rozľahlom pôjde. Na vešiaku viseli staré kabáty, v kúte bolo opreté náradie a kúsok ďalej bola rozbitá váha.

Tento príbeh hovorí o tom, ako sa dvaja ľudia môžu pozerať na tú istú vec rôznymi očami. Každý z nás to dobre pozná. Veď vec, ktorú opatrujeme ako spomienku, ako vzácny poklad, môže sa inému človeku javiť ako úplne bežná a obyčajná. Ak nás k nejakému predmetu viažu spomienky, city alebo skúsenosti, je pre nás mimoriadny, hoci v inej domácnosti môže slúžiť bez väčšieho záujmu obyvateľov.

Tak je to aj v živote. Niektoré hodnoty sa nám javia ako veľmi dôležité (zabezpečiť rodinu, dosiahnuť dobrý alebo ešte lepší životný štandard, dovoliť si drahú letnú dovolenku, mať čo najlepší byt, urobiť kariéru) a iné zasa vidíme ako „nevyhnutné zlo“ ako „povinnosť“, „tradíciu“ alebo dokonca „zbytočnosť“: návšteva chrámu, modlitba, spoločenstvo s Bohom, stíšenie v duchovnom rozjímaní. Každý človek má hodnoty vo svojom živote usporiadané inak. Tu sa ale môže udiať zmena, ktorá zmení pohľad človeka na hodnoty okolo a úplne ich poprehadzuje. Stalo sa to aj učeníkom.

Text, ktorý sme dnes počuli, odznel pred desiatimi dňami. Vtedy, keď Pán Ježiš vstupoval na nebesá, keď sa lúčil so svojimi učeníkmi, zazneli tieto slová. Sú úlohou – poverením učeníkov, aby šli do sveta a boli Božími svedkami. To je neuveriteľné. Naozaj to mali byť tí dvanásti ustráchaní rybári? Oni mali byť mocnými zvestovateľmi evanjelia? Veď nevedeli nijako pekne rečniť, nemali autoritu v spoločnosti a navyše mali strach zo židov. Nie sú Ježišove slová iba planým „zbožným prianím“? Rovnako uvažujeme možno aj my, ak počúvame o misijnom poverení v Božom slove. Veď vieme, že aj nám Pán Ježiš prikazuje hlásať Božie slovo, aj nám dáva úlohu byť Jeho svedkami. „My?“ spýtame sa. „Komu už len my môžeme čo zvestovať, ako už len my môžeme napĺňať Božie poverenie...“ Aj učeníci mali rovnaké myšlienky

Ale dnešné slová, slová, ktoré im Pán Ježiš povedal, patria k výrokom, ktoré by som nazval podmienené výroky Pána Ježiša. Sú to tie, ktoré sa skladajú z dvoch častí, pričom jedna podmieňuje druhú. K takýmto patria aj známe slová „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné bude vám pridané“. My berieme tieto slová ako zasľúbenie toho, že nám všetko bude pridané a tešíme sa z toho. Neuvedomujeme si, že druhá časť je podmienená prvou! „Hľadajte najprv kráľovstvo božie!!!“ Teda až keď budeme hľadať kráľovstvo Božie, až potom nám bude všetko pridané, inak nie. Rovnako je to aj s dnešnými slovami. Pán Ježiš hovorí: „budete mi svedkami...“. ale predtým je ešte niečo iné, nemenej dôležité: „Prijmite moc Ducha Svätého a budete mi svedkami...“. Teda najprv treba prijať moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na zem. Až potom sa môže diať všetko ostatné. Bez Neho to nepôjde.

Učeníci počuli tieto slová, ale nevedeli, kto je Duch svätý. Vôbec netušili, čo majú vlastne robiť, koho čakať a tak ani nič mimoriadne nečakali. Vrátili sa do svojho pôvodného života a bolo všetko ako predtým. No tu prišiel deň letníc a odohrala sa udalosť, o ktorej čítame v knihe Skutkov apoštolov v druhej kapitole:

Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou: Či, hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Ako ich teda počujeme (hovoriť) každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili...“


Čo bolo ďalej, vieme. Učeníci vyšli z domu, v ktorom sedeli, kázali evanjelium a hneď v ten deň ho prijalo viac ako 3000 ľudí. Čo sa pritom stalo? Zmenilo sa niečo tam vonku – medzi židmi? Prestali byť nepriateľmi a prestali byť pre učeníkov a ich evanjelium hrozbou? Vôbec nie. Tam vonku sa nič nezmenilo. Ale zmenilo sa niečo vo vnútri – v srdciach učeníkov. Naplnil ich Duch Svätý a prevrátil hodnoty v ich živote. Zrazu videli kázanie evanjelia ako najdôležitejšiu vec. Zrazu ich vlastný život alebo sloboda boli menej dôležité ako šírenie Ježišovho mena a evanjelia. Práve preto boli schopní vyjsť von, otvoriť ústa a kázať.

Áno, je to duch Svätý, ktorý mení pohľad človeka na hodnoty života, takže človek, ktorý včera videl ako najdôležitejšie budovanie kariéry, dnes, pod vplyvom Ducha Svätého, vidí, že najdôležitejšie čo potrebuje budovať, je vzťah s Bohom. Je to Duch Svätý, ktorý je základným predpokladom pre akékoľvek ďalšie napĺňanie Božích poverení.

My si práve dnes pripomíname zostúpenie Ducha Svätého na zem a na učeníkov. Nech však táto udalosť nie je pre nás len historickou udalosťou. Veď Duch nezostúpil iba vtedy – raz. Bol v cirkvi neustále prítomný. Veď jedine vďaka Nemu prežila cirkev aj tie najkrutejšie časy prenasledovania a týrania. Len vďaka Nemu sa v každom čase našli ľudia, ktorí boli ochotní riskovať život pre zachovanie evanjelia a cirkvi. Len vďaka Nemu boli ľudia ochotní aj mrieť pre Ježiša. Bez Neho by bola cirkev už dávno vyhubená a zmizla by z povrchu zeme. To by však bol dôkaz, že cirkev bola len ľudskou organizáciou podobne, ako mnohé iné ľudské spoločenstvá počnúc slávnym impériom Ríma a končiac socialistickou veľmocou ruskou. Cirkev však všetko prežila a je stále tu. Evanjelium o Ježišovi stále žije. A za to patrí vďaka Duchu Svätému.

Ak teda niekedy, bratia a sestry, podliehate pesimizmu a skepse, hľadiac na malý počet veriacich duší vo vašom zbore, ak vás niekedy pochytia pesimistické nálady, počúvajúc poverenia Pána Ježiša Krista k misii, nezúfajte, ale proste o ducha svätého. Mám pocit, že v našej cirkvi sa málo modlíme k Duchu Svätému. Málo Ho prosíme o prítomnosť, o radu či pôsobenie Jeho moci. Pritom je to práve ON, ktorý mení naše pohľady, ktorý pretvára náš pesimizmus na živú vieru a nádej.

Proste preto vždy o prítomnosť Ducha Svätého. Vyprosujte ho pre našu cirkev, pre váš cirkevný zbor, ale aj pre ľudí, ktorým by ste dopriali, aby poznali evanjelium a život s Ježišom. Vy nemôžete do ľudského srdca vložiť vieru. Preto, ak vidíte, ako váš blízky žije bez Boha a chceli by ste to zmeniť, modlite sa k Duchu Svätému a proste HO, aby naplnil srdce onoho človeka. Vyprosujte Ducha Svätého pre rodiny, pre našu spoločnosť a pre celý tento svet. Lebo jediný, kto môže dnešnému prematerializovanému a konzumnému svetu pomôcť, je práve On – Boží Duch svätý.

Amen.


  Zdielaj na FaceBooku

·

 Ďalšie články od autora:Kázne

Čo nám je sväté?
Vieromer
Zasľúbenia Novej zmluvy
Evanjelium v Starej zmluve
Zákon v Novej zmluve
Suma evanjelia
Milujúci manžel
Optický klam

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd